Monitoring standardów i motywacja do przestrzegania

Monitoring standardów i motywacja do przestrzegania.

Monitoring oraz motywacja pracowników do stosowania standardów, to w istocie wykorzystanie wielomodułowej aplikacji elektronicznej zawierającej odpowiedni zestaw standardów i wskazówek dla pracowników, moduł samooceny pracowników w zakresie stosowania standardów oraz moduł oceny skuteczności poszczególnych standardów.

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R

Poza aplikacją, pomagamy naszym klientom stworzyć programy motywacyjne dla pracowników. Mogą one bazować zarówno na wewnętrznych ocenach okresowych, wynikach sprzedażowych, lub na odpowiednio zaprojektowanych badaniach tajemniczego klienta.

Badania metodą Tajemniczy Klient polega on na weryfikowaniu w stałych odstępach czasu, tego czy pracownicy stosują się do przyjętych standardów. Dedykowane badanie powinno zostać uruchomione najwcześniej tydzień po przeprowadzeniu wdrożenia standardów w danej placówce.

Naszym klientom oferujemy badania dostosowane do profilu działalności oraz typu kontaktu z klientami. Nad całością badania czuwa nasz dedykowany system badawczy, w którym Klienci mają dostęp do raportów, harmonogramu pomiarów oraz rankingów ocen.

Zadzwoń do nas Napisz