Wdrażanie standardów obsługi klienta
Wdrażanie standardów obsługi Klienta.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu standardów obsługi klienta, realizowany jest proces wdrożeniowy.

Polega on na opracowaniu materiałów edukacyjnych dla pracowników oraz przeprowadzeniu szkoleń. W szkoleniach powinny wziąć udział osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, a także ich bezpośredni przełożeni (sprzedawcy, managerowie salonów).

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań

Rozpoczęcie tego procesu powinno zostać poprzedzone odpowiednią komunikacją dla pracowników zawierającą informacje dotyczące: celu wprowadzanych zmian, terminu ich wprowadzania, osób objętych zmianami.

W ramach szkoleń pracownicy otrzymują komplet materiałów, które będzie można również stosować podczas wdrażania nowych pracowników w przyszłości, a także przekazywane są informacje na temat wyników badania satysfakcji klientów.

Materiały przez nas przygotowywane bazują na konkretnych przykładach wynikających z obserwacji. Omawiane są również opracowane standardy, w tym ich cel,

Szkolenia stanowią również okazję do zebrania doświadczeń i przykładów z codziennej pracy pracowników oraz ich omówienie przez osobę prowadzącą zajęcia.

Etap wdrożeniowy może zostać przeprowadzony zarówno przez nas jak i przez pracowników Klienta.

Inne przydatne wskaźniki:

Zadzwoń do nas Napisz