Wdrażanie standardów obsługi klienta

Wdrażanie standardów obsługi Klienta.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu standardów obsługi klienta, realizowany jest proces wdrożeniowy.

Polega on na opracowaniu materiałów edukacyjnych dla pracowników oraz przeprowadzeniu szkoleń. W szkoleniach powinny wziąć udział osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, a także ich bezpośredni przełożeni (sprzedawcy, managerowie salonów).

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R

Rozpoczęcie tego procesu powinno zostać poprzedzone odpowiednią komunikacją dla pracowników zawierającą informacje dotyczące: celu wprowadzanych zmian, terminu ich wprowadzania, osób objętych zmianami.

W ramach szkoleń pracownicy otrzymują komplet materiałów, które będzie można również stosować podczas wdrażania nowych pracowników w przyszłości, a także przekazywane są informacje na temat wyników badania satysfakcji klientów.

Materiały przez nas przygotowywane bazują na konkretnych przykładach wynikających z obserwacji. Omawiane są również opracowane standardy, w tym ich cel,

Szkolenia stanowią również okazję do zebrania doświadczeń i przykładów z codziennej pracy pracowników oraz ich omówienie przez osobę prowadzącą zajęcia.

Etap wdrożeniowy może zostać przeprowadzony zarówno przez nas jak i przez pracowników Klienta.

Inne przydatne wskaźniki:

Zadzwoń do nas Napisz