Badania preferencji zakupowych.

Badania preferencji zakupowych
Głos klienta ma znaczenie.
W celu zaspokojenia własnych potrzeb konsumenci zwykli dokonywać zakupu produktów i usług, kierując się przy tym prywatnymi oczekiwaniami i upodobaniami - zakupy te mają istotny wpływ na rynkowy sukces przedsiębiorstw, w znaczącym stopniu stanowią zatem ich przedmiot zainteresowania i przedmiot analiz.
Preferencje zakupowe.
Aspektem, na który kładzie się szczególny nacisk przy analizowaniu zachowań nabywczych konsumentów są ich decyzje zakupowe, determinowane zazwyczaj zarówno pewnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi (cechy dziedziczne, czynniki psychologiczne), jak i zewnętrznymi (czynniki ekonomiczne i środowiskowe, wpływy społeczne). Uwarunkowania te kształtują swoiste subiektywne oceny/systemy ocen, którymi to kieruje się konsument, dokonując wyboru konkretnego dobra (lub koszyka dóbr) z wielu dostępnych na rynku produktów/usług - te właśnie oceny/systemy ocen to tzw. preferencje zakupowe konsumentów.
Badania preferencji zakupowych
Badania preferencji zakupowych
Istota badania preferencji zakupowych.
Podstawowy cel badań w zakresie preferencji konsumenckich stanowi określenie sposobu, w jaki nabywca dokonuje hierarchizacji swoich potrzeb oraz tego jakie czynniki (i w jakim stopniu) wpływają na jego decyzję i zakup. Wiedza ta pozwala doskonalić istniejące produkty/usługi, wprowadzać na rynek nowe oraz optymalne dopracowywać ofertę, a także - usprawniać proces promocji i komunikacji z klientem.

Oferta badawcza.

Przebieg każdego badania marketingowego w zakresie preferencji zakupowych dostosowujemy każdorazowo do indywidualnego charakteru organizacji - w procesie badawczym uwzględniamy zarówno pomiary ilościowe (ankietyzację na próbach reprezentatywnych), jak i uzupełniające je komponenty jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe, badania prototypów oraz pomiary wykorzystujące techniki projekcyjne). Proces ten obejmuje niejednokrotnie także tzw. badania eyetrackingowe, czyli pomiary ukierunkowane na śledzenie ruchu gałek ocznych oraz skupiania wzroku (tzw. fiksacji) na danym elemencie produktu - dzięki temu pomiary te umożliwiają dostęp do informacji, których nie można pozyskać z deklaracji konsumenckich uzyskanych standardowymi sposobami.

Najczęściej zadawane pytania.

Czy warto przeprowadzać badania koszyków zakupowych?
Informacja zwrotna, którą możemy uzyskać dzięki takim badaniom, jest bardzo istotna. Przedsiębiorstwa powinny stale kontrolować przeciętny koszyk zakupowy swoich klientów, tak aby w procesie badania móc określić ich zachowania oraz oczekiwania. 
 
Jak najlepiej pozyskiwać dane? Warto bazować na wywiadach z kielniami, obserwacji, śledzić paragony, historie zakupów na stronie internetowej, czy weryfikować karty lojalnościowe.
Czy podczas badania preferencji zakupowych, grupa docelowa jest istotna?

Grupa docelowa w tych badaniach odgrywa bardzo kluczową rolę. Dzięki tym badaniom będziemy w stanie zdefiniować zachowania wraz z postawami konsumentów wobec danych produktów, czy usług. Jakie zagadnienia często poruszają nasi badacze? Preferencji zakupowych poszczególnych gospodarstw domowych, najczęstszych wyborów zakupowych, profilu nabywców, użytkowania i konsumpcji produktów, jaki jest najczęstszy styl konsumpcji.

Jakimi metodami oraz technikami specjaliści Biostatu przeprowadzają badania?
CATI — badania telefoniczne, wywiady o charakterze ilościowym,
 
CAWI — pomiary ankietowe, prowadzone drogą online,
 
Desk research — analiza już istniejących danych, na podstawie danych statystycznych np. NFZ, GUS,
 
Tajemniczy klient — zweryfikowanie pracy oraz obsługi klienta pracowników danej placówki.
Czy satysfakcja klienta z zakupów powinna mieć znaczenie dla firmy?

Jak najbardziej tak. Zadowolony oraz usatysfakcjonowany klient, jest najlepszym przyjacielem marki. Kiedy klient będzie zadowolony z naszego produktu, usługi, czy obsługi w naszym sklepie lub salonie, poleci nas swoim znajomym oraz rodzinie. Dzięki marketingowi szeptanemu jesteśmy w stanie zbudować grupą wiernych odbiorców. Wszystko to niedużym nakładem czasu oraz pieniędzy. 

Zadzwoń do nas Napisz