Istota znajomości marki.

Marka, jako swoisty wyróżnik każdego przedsiębiorstwa, pozwala identyfikować jego produkty, gwarantuje ich wysoką jakość oraz przyciąga uwagę konsumentów. Jej rozpoznawalność w gronie innych brandów (tzw. znajomość marki) wiąże się zatem z istnieniem marki w świadomości konsumenta oraz katalogiem skojarzeń, jakie ma on na jej temat. Dla monitorowania tych aspektów, a także aktualnej wartości i siły brandu, realizuje się tzw. badania świadomości marki (ang. Brand Awareness).

Pomiar świadomości marki.

Badanie konsumenckiej świadomości marek koncentruje się na określeniu stopnia, w jakim konsument jest w stanie rozpoznać daną markę oraz skojarzyć ją z określoną kategorią produktów/usług. Metodologia badań bazuje w tym zakresie na trzech wskaźnikach - są to:

Świadomość spontaniczna (ang. Spontaneous Brand Awareness)
– odsetek respondentów, którzy potrafią bez wsparcia ze strony ankietera wskazać nazwę marki z danej grupy produktowej;

Świadomość wspomagana (ang. Prompted Brand Awareness)
– odsetek respondentów, którzy deklarują znajomość marki z danej grupy produktowej po przytoczeniu jej nazwy przez ankietera;

Świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness)
– odsetek respondentów, którzy samodzielnie wymieniają określoną markę jako pierwszą wśród brandów z danej grupy produktowej.

Badanie świadomości marki realizujemy jednorazowo lub cyklicznie, celem oceny skuteczność działań marketingowych. Skuteczny pomiar znajomości marek umożliwiają:

Ankietyzacja
telefoniczna CATI
Ankietyzacja
internetowa CAWI
Wywiady
FGI / IDI
Ankietyzacja
papierowa PAPI
Ankietyzacja
wspomagana CAPI

Nie tylko markowość.

Znajomość brandów stanowi często jedynie jeden z bloków tematycznych badania konsumenckiego. Badanie świadomości marki uzupełnia się o pomiar innych istotnych informacji o markowości, produktach czy usługach. Wraz z Brand Awareness bada się także m.in.:

  • postrzeganie marki;
  • zadowolenie z zakupu;
  • lojalność wobec brandu;
  • zwyczaje zakupowe.

Dlaczego warto.

Brand to jeden najcenniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa - to jego wyróżnik i symbol. Badania świadomości marki pozwalają:

  • skutecznie promować markę;
  • kształtować pozytywny wizerunek brandu;
  • umacniać lojalność wobec marki;
  • budować przewagi konkurencyjne na rynku FMCG.

Koszty - czy stać Cię na cięcie kosztów na badania inwestując duże środki na marketing?

Badania znajomości marki oraz rozpoznawalności marki po przeprowadzonych kampaniach marketingowych/reklamowych to maksymalnie kilka procent budżetu akcji markeitngowej. Pozwala na realną ocenę skuteczności kampanii, poznanie opinii klientów na temat prowadoznej kampanii, wyciągnięcie wniosków, realną ocenę pozytywnych i negatywnych elementów przeprowadznej kampanii.

Najczęściej zadawane pytania.

W jaki sposób określić osobowość marki?

Osobowość marki można zdefiniować jako zestaw ludzkich cech, które klient będzie mógł z nią powiązać i utożsamić. Odnosi się ona do niematerialnego wymiaru marki, dlatego o jej osobowości mówimy, nie odwołując się do jej cech fizycznych oraz funkcjonalnych atrybutów.

Jakie benefity możemy uzyskać dzięki badaniu świadomości marki?

Poznając naszą grupę docelową, będziemy mogli prowadzić bardziej skuteczne działania promocyjne oraz budować przewagę nad naszą konkurencją. Dzięki badaniom będziemy w stanie również kształtować pozytywny odbiór marki, a z drugiej strony umacniać lojalność wśród naszych konsumentów.

Prowadząc skuteczne działania marketingowo-sprzedażowe zyskamy stałą grupę odbiorców, którzy pozostaną z nami na lata.

Czy warto przed przeprowadzeniem badania opracować strategię marketingową?

Opracowanie dobrej strategii marketingowej jest niezwykle ważne z punktu widzenia prosperującego przedsiębiorstwa, dlatego warto poświęcić na nią czas.

Powinna ona być dopasowana do specyfiki rynku, na którym zostanie wykorzystana. Ekspert powołany do tego zadania na pewno weźmie pod uwagę bieżącą sytuację rynkową oraz jej prognozowane zmiany w przyszłości.

Cała strategia marketingowa musi współgrać z wcześniej przyjętą misją oraz wizją przedsiębiorstwa, a także z jej celami. Grupa docelowa oraz persona, również powinna być uwzględniona podczas tworzenia strategii.

Zobacz przykładowe realizacje. Case study: „Badania wizerunku marki”.
Zobacz, jak komunikują się marki
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Badania marki 2019
Zadzwoń do nas Napisz