Badania ankietowe online

Metody ilościowe w badaniach marketingowych
Wady i zalety badań online Metody kontroli w badaniach online Zasady działania paneli badawczych online

Badania ankietowe online to popularna metoda zbierania danych w badaniach marketingowych i społecznych. W dzisiejszym cyfrowym świecie badania online stają się coraz bardziej popularnym narzędziem do zbierania danych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak badania telefoniczne, badania panelowe i ankietowe online oferują szereg unikalnych zalet oraz wymagają zastosowania odpowiednich metod kontroli. W tym artykule omówimy wady i zalety badania online, metody kontroli w badaniach online oraz zasady działania paneli badawczych online.

 

Wady i zalety badań online

Zalety badań online są następujące:

 1. Szeroki zasięg: Jedną z największych zalet badań online jest możliwość dotarcia do dużej i zróżnicowanej grupy respondentów, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej czy statusu społecznego.
 2. Niskie koszty: W porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi, takimi jak badania terenowe czy telefoniczne, badania online są zazwyczaj tańsze do przeprowadzenia, co pozwala na oszczędność budżetu badawczego.
 3. Anonimowość i wygoda: Respondenci mogą wypełniać ankiety online w dowolnym miejscu i czasie, co sprawia, że proces badawczy jest bardziej wygodny dla nich. Ponadto, anonimowość może zachęcać do szczerszych odpowiedzi.
 4. Szybkość wyników: Wyniki badań online są zazwyczaj dostępne szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji opartych na danych.

 

Wady badań online:

 1. Brak kontroli nad respondentami: W badaniach online trudniej jest zapewnić kontrolę nad respondentami niż w przypadku tradycyjnych metod. Istnieje ryzyko fałszywych odpowiedzi lub braku reprezentatywności próby.
 2. Niska skuteczność w niektórych grupach: Niektóre grupy społeczne, takie jak osoby starsze lub o niższym statusie społecznym, mogą być mniej skłonne do uczestnictwa w badaniach online, co może prowadzić do zniekształcenia wyników.
 3. Możliwość zniekształcenia wyników: W badaniach online istnieje większe ryzyko wpływu czynników zewnętrznych, takich jak boty internetowe czy manipulacja wynikami przez respondentów.
 4. Ograniczenia technologiczne: Niektóre grupy respondentów mogą napotykać trudności techniczne podczas wypełniania ankiet online, co może prowadzić do zniekształcenia próby badawczej.

 

Biorąc pod uwagę zarówno wady, jak i zalety badań online, ważne jest zachowanie zdrowego sceptycyzmu i zrozumienie kontekstu, w którym są one stosowane. Pomimo swoich ograniczeń, badań online oferują unikalne możliwości zbierania danych, które mogą być cenne dla badaczy, marketerów i decydentów biznesowych. Jednakże, konieczne jest świadome uwzględnienie i zarządzanie ryzykami związanymi z tą metodą badawczą, aby uzyskać wiarygodne i wartościowe wyniki.

 

Metody kontroli w badaniach online

 1. Pytania kontrolne: Dodanie pytań kontrolnych pozwala sprawdzić, czy respondent odpowiedział uczciwie i uwzględnił treść pytania. Na przykład, pytania typu "Wybierz 'bardzo się zgadzam'" mogą pomóc w wykryciu respondentów, którzy odpowiadają losowo lub pochopnie.
 2. Pomiar czasu odpowiedzi: Monitorowanie czasu potrzebnego respondentowi na udzielenie odpowiedzi może pomóc w identyfikacji osób, które odpowiedziały zbyt szybko lub zbyt długo, co może wskazywać na brak uwagi lub manipulację.

 

- W badaniach online jest większe ryzyko słabej jakości danych w porównaniu do badań z udziałem ankietera. Dlatego tak ważne jest stosowanie kontroli, a następnie usuwanie z bazy odpowiedzi osób, które udzieliły niepoprawnej odpowiedzi na pytanie kontrolne lub które skrajnie szybko wypełniły ankietę. Szczególnie ważne jest to w przypadku ankiet, których konstrukcja pytań jest taka sama lub ankiet bardzo rozbudowanych - podsumowuje dr Monika Jaremków - dyrektor ds. B+R w Centrum Badawczo‑Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także: Metody ilościowe w badaniach marketingowych

 

Zasady działania paneli badawczych online

 1. Rekrutacja respondentów: Panele badawcze online rekrutują respondentów z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, media społecznościowe czy programy partnerskie. Ważne jest, aby zapewnić różnorodność demograficzną i geograficzną w próbce respondentów.
 2. Zachowanie anonimowości i bezpieczeństwa: Panele badawcze powinny zapewniać anonimowość respondentów oraz dbać o bezpieczeństwo ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.
 3. Utrzymywanie motywacji respondentów: Aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania respondentów, panele badawcze często oferują nagrody lub punkty wymienne na prezenty za udział w badaniach.

Podsumowując, badania panelowe i badania ankietowe online są ważnymi narzędziami w badaniach marketingowych i społecznych. Ich skuteczne wykorzystanie wymaga świadomości zarówno zalet, jak i wad, oraz zastosowania odpowiednich metod kontroli, aby zapewnić wiarygodność uzyskanych danych.

Zobacz także

Badania świadomości marki
Badania świadomości marki Markowość (branding) jest jednym z aspektów, który kształtuje wybory konsumentów - ich ...
2015-03-17 aktualizacja: 2024-03-14
Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych
W erze dynamicznych rynków i rozwijających się technologii, badania marketingowe stają się kluczowym elementem strate...
2023-12-15
Wykorzystanie testów A/B do optymalizacji kampanii marketingowych
W dynamicznie zmieniającym się świecie marketingu cyfrowego, skuteczność kampanii reklamowych jest kluczowa dla rozwo...
2024-07-02
Badania marki. By lepiej zrozumieć pozycję marki na rynku
Badania marki pełnią istotną rolę w zrozumieniu jej pozycji na rynku i kształtowaniu strategii marketingowej. Planują...
2024-01-16 aktualizacja: 2024-01-23
Badanie trendów rynkowych
Badanie trendów konsumenckich to proces analizowania zmian w preferencjach, zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów ...
2024-05-08 aktualizacja: 2024-05-10
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są...
2017-06-29 aktualizacja: 2023-12-13
Pokaż więcej Pokaż więcej

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są różne typy pytań w ankietach?

W ankietach można wykorzystać różne typy pytań, w tym:

 • Pytania zamknięte (tak/nie, wielokrotnego wyboru).
 • Pytania otwarte (respondenci wpisują własne odpowiedzi).
 • Pytania skalowane (np. skala Likerta).
 • Pytania matrycowe (ocena różnych aspektów na jednej skali).
Jak analizować wyniki ankiety?

Aby analizować wyniki ankiety:

 • Skategoryzuj i przefiltruj zebrane dane.
 • Używaj narzędzi statystycznych do analizy ilościowej (np. średnie, mediana, procenty).
 • Przeanalizuj odpowiedzi na pytania otwarte, identyfikując powtarzające się tematy i wątki.
 • Twórz wykresy i tabele, aby wizualizować wyniki.
 • Sporządź raport podsumowujący najważniejsze wnioski i rekomendacje.
Jak stworzyć skuteczną ankietę?

Aby stworzyć skuteczną ankietę, należy:

 • Wyraźnie określić cel ankiety.
 • Formułować pytania jasno i zrozumiale.
 • Utrzymywać ankietę krótką i konkretną, aby zwiększyć liczbę odpowiedzi.
 • Wykorzystać różne typy pytań (zamknięte, otwarte, wielokrotnego wyboru).
 • Przetestuj ankietę przed jej udostępnieniem, aby upewnić się, że wszystkie pytania są zrozumiałe.
Copyright© 2023 Biostat
Cookies