Badania znajomości marki.

Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikację jego produktów, stanowi gwarant ich jakości, a także wzbudza zainteresowanie klientów. Ze względu na swój aspekt identyfikacyjny marka odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie wyboru, a następnie kupna produktu, gdzie wraz z ceną stanowią podstawowe czynniki wpływające na zachowania nabywcze konsumentów.

Pomiar znajomości marki.

Znajomość marki można badać za pomocą następujących wskaźników:

Korzyści wynikające z badania.

  • weryfikacja poziomu znajomości marki przez ocelową grupę nabywców;
  • możliwość zweryfikowania poziomu lojalności klientów danej marki;
  • określenie poziomu zadowolenia klientów;
  • możliwość wyznaczenia kierunków rozwoju marki;
  • pozwala na dostosowanie strategii marketingowej pod kątem oczekiwań nabywców produktów marki;
  • poznanie oczekiwań zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów.

Badania znajomości marki mogą być prowadzone przez.

Ankietyzacja
telefoniczna CATI
Ankietyzacja
internetowa CAWI
Wywiady
FGI/IDI
Ankietyzacja
papierowa PAPI
Ankietyzacja
wspomagana CAPI
W celu prezentacji oferty zapraszamy do kontaktu
Dr Monika Jaremków
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. badań
Zobacz przykładowe realizacje. Case study: „Badania wizerunku marki”.
Zobacz, jak komunikują się marki

Najczęściej zadawane pytania.

Czy znajomość marki jest istotna?

Znajomość marki jest szczególnie istotna w odniesieniu do produktów z grupy FMCG, czyli tych szybkozbywalnych. Dobra znajomość marki przez konsumenta skraca jego proces decyzyjny, co skłania go do szybszego zakupu poprzez system pozytywnych skojarzeń.

Jakie istotne funkcje powinna zawierać dobra marka?
  • Identyfikacyjną, ważne, aby wyróżniała się wśród podobnych marek na rynku,
  • Promocyjną, marka powinna przyciągać do siebie konsumentów i stanowić zachętę do zakupów,
  • Gwarancyjną, istotne, aby marka zapewniała swoich konsumentów o wysokiej jakości produktach.
Czy badanie znajomości marki jest czasochłonne?

Wszystko zależy od skomplikowania kwestionariusza oraz wielkości próby badawczej. Dużym plusem w tym zakresie są badania przeprowadzane techniką badania ankietowego online, gdyż mogą zostać skończone w zaledwie kilka dni.

Jakie dane mogę otrzymać po przeprowadzeniu badania?

Nasi badacze po zrealizowanym badaniu, udostępniają klientom bazę odpowiedzi w formacie Excel, na życzenie mogą również przekazać zestawienia wraz z wykresami.

Również po uprzednim zawnioskowaniu, istnieje możliwość opracowania raportu badawczego wraz z wnioskami oraz rekomendacjami badawczymi. Wszystkie szczegóły związane z udostępnianiem poszczególnych danych, uzgadniane są przed rozpoczęciem projektu.

Zadzwoń do nas Napisz