Badania znajomości marki

Badania marki
Badania znajomości marki Pomiar znajomości marki Korzyści wynikające z badania Badania znajomości marki mogą być prowadzone przez

Badania znajomości marki

Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikację jego produktów, stanowi gwarant ich jakości, a także wzbudza zainteresowanie klientów. Ze względu na swój aspekt identyfikacyjny marka odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie wyboru, a następnie kupna produktu, gdzie wraz z ceną stanowią podstawowe czynniki wpływające na zachowania nabywcze konsumentów.
 

Pomiar znajomości marki

Znajomość marki można badać za pomocą następujących wskaźników:
 • Świadomość spontaniczna
  – pokazuje jaki odsetek respondentów wskazał daną markę spontanicznie (bez podpowiedzi ze strony ankietera)
 • Świadomość wspomagana
  – pozwala określić jaki odsetek respondentów wskazał badaną markę z listy marek zaliczanych do danej branży.
 • Świadomość TOM (Top Of Mind)
  – wskazuje jaki odsetek respondentów, którzy spontanicznie wskazali badaną markę na 1 miejscu.
 • NPS (Net Promoter Score)
  – wskaźnik służący do poziomu lojalności klientów danej marki. Charakter tego wskaźnika pozwala na porównanie otrzymanych danych w obrębie konkretnego segmentu, zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym.
 • SOW (Share Of Wallet)
  – tzw. udział w portfelu/koszyku klienta; wskaźnik ten umożliwia zobrazowanie poziomu lojalności klientów względem danej marki wraz z określeniem ich możliwości nabywczych. Jednakże, w przypadku SOW istnieje wymóg prowadzenia systematycznych badań na licznych próbach badawczych.
 • CSI (Customer Safistaction Index)
  – wskaźnik zadowolenia klienta; pozwala on zarówno na pomiar oczekiwań klientów, a także ich zadowolenia z produktów danej marki.
 

Korzyści wynikające z badania

 • weryfikacja poziomu znajomości marki przez ocelową grupę nabywców;
 • możliwość zweryfikowania poziomu lojalności klientów danej marki;
 • określenie poziomu zadowolenia klientów;
 • możliwość wyznaczenia kierunków rozwoju marki;
 • pozwala na dostosowanie strategii marketingowej pod kątem oczekiwań nabywców produktów marki;
 • poznanie oczekiwań zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów.
 
- Badania znajomości marki często prowadzone są przed budowaniem strategii marketingowej. Pozwala to odpowiednio zaplanować działania. Należy jednak pamiętać by prawidłowo dobrać grupę docelową badania, powinna być odpowiednia dla marki. Kolejnym krokiem jest dobór metod, które umożliwią nam realizację celu - tłumaczy dr Monika Jaremków - dyrektor ds. B+R w Centrum Badawczo Rozwojowym Biostat.
 
Zobacz także: Badania marki
 

Badania znajomości marki mogą być prowadzone przez

CATI
Ankietyzacja
telefoniczna CATI
CAWI
Ankietyzacja
internetowa CAWI
FGI/IDI
Wywiady
FGI/IDI
PAPI
Ankietyzacja
papierowa PAPI
CAPI
Ankietyzacja
wspomagana CAPI
W celu prezentacji oferty zapraszamy do kontaktu
Dr Monika Jaremków
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. badań

 

Zobacz przykładowe realizacje. Case study: "Badania wizerunku marki"

Zobacz także

Badania świadomości marki
Badania świadomości marki Markowość (branding) jest jednym z aspektów, który kształtuje wybory konsumentów - ich ...
2015-03-17
Studium przypadku: wpływ badań marketingowych na rozwój marki
W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, rozwój marki staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Czołowe prze...
2023-12-18 aktualizacja: 2024-01-04
Jak sprawdzić znajomość marki wśród docelowych klientów?
Marka produktu spełnia kilka zasadniczych funkcji - odróżnia produkt od artykułów konkurencyjnych, stanowi gwarancję ...
2017-06-07 aktualizacja: 2023-12-07
Zrozumienie zachowań konsumentów poprzez badania marketingowe: Studium przypadku
Zrozumienie i dostosowanie się do zmieniających się zachowań konsumentów jest kluczowym elementem sukcesu każdego prz...
2023-12-17 aktualizacja: 2023-12-27
Badania marki. By lepiej zrozumieć pozycję marki na rynku
Badania marki pełnią istotną rolę w zrozumieniu jej pozycji na rynku i kształtowaniu strategii marketingowej. Planują...
2024-01-16
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są...
2017-06-29 aktualizacja: 2023-12-13
Pokaż więcej Pokaż więcej

Najczęściej zadawane pytania

Czy znajomość marki jest istotna?

Znajomość marki jest szczególnie istotna w odniesieniu do produktów z grupy FMCG, czyli tych szybkozbywalnych. Dobra znajomość marki przez konsumenta skraca jego proces decyzyjny, co skłania go do szybszego zakupu poprzez system pozytywnych skojarzeń.

Jakie istotne funkcje powinna zawierać dobra marka?
 • Identyfikacyjną, ważne, aby wyróżniała się wśród podobnych marek na rynku,
 • Promocyjną, marka powinna przyciągać do siebie konsumentów i stanowić zachętę do zakupów,
 • Gwarancyjną, istotne, aby marka zapewniała swoich konsumentów o wysokiej jakości produktach.
Czy badanie znajomości marki jest czasochłonne?

Wszystko zależy od skomplikowania kwestionariusza oraz wielkości próby badawczej. Dużym plusem w tym zakresie są badania przeprowadzane techniką badania ankietowego online, gdyż mogą zostać skończone w zaledwie kilka dni.

Jakie dane mogę otrzymać po przeprowadzeniu badania?

Nasi badacze po zrealizowanym badaniu, udostępniają klientom bazę odpowiedzi w formacie Excel, na życzenie mogą również przekazać zestawienia wraz z wykresami.

Również po uprzednim zawnioskowaniu, istnieje możliwość opracowania raportu badawczego wraz z wnioskami oraz rekomendacjami badawczymi. Wszystkie szczegóły związane z udostępnianiem poszczególnych danych, uzgadniane są przed rozpoczęciem projektu.

Copyright© 2023 Biostat
Cookies