Badania znajomości marki.

Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikację jego produktów, stanowi gwarant ich jakości, a także wzbudza zainteresowanie klientów. Ze względu na swój aspekt identyfikacyjny marka odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie wyboru, a następnie kupna produktu, gdzie wraz z ceną stanowią podstawowe czynniki wpływające na zachowania nabywcze konsumentów.
Pomiar znajomości marki.
Znajomość marki można badać za pomocą następujących wskaźników:
Korzyści wynikające z badania.
  • weryfikacja poziomu znajomości marki przez ocelową grupę nabywców;
  • możliwość zweryfikowania poziomu lojalności klientów danej marki;
  • określenie poziomu zadowolenia klientów;
  • możliwość wyznaczenia kierunków rozwoju marki;
  • pozwala na dostosowanie strategii marketingowej pod kątem oczekiwań nabywców produktów marki;
  • poznanie oczekiwań zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów.
Badania znajomości marki mogą być prowadzone przez.
Akietyzacja
telefoniczna CATI
Ankietyzacja
internetowa CAWI
Wywiady
FGI/IDI
Ankietyzacja
papierowa PAPI
Ankietyzacja
wspomagana CAPI
W celu prezentacji oferty zapraszamy do kontaktu
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. badań
Zobacz przykładowe realizacje. Case study: „Badania wizerunku marki”.
Zobacz, jak komunikują się marki
Zadzwoń do nas Napisz