Badanie Wizerunku Marki Badania marki

Dla naszego strategicznego partnera, specjalizującego się w sektorze doradczym i inwestycyjnym, zrealizowaliśmy badanie wizerunku marki. W którego skład wchodziło określenie m.in. skojarzenia wywołane marką, utożsamianiem się klientów z marką, atrakcyjności wizerunku, znajomości realizowanych projektów przez markę czy śledzenia marki w social media.

 

W celu realizacji projektu wykorzystaliśmy badanie ilościowe, z wykorzystaniem techniki CATI. Następnie wyselekcjonowano grupę docelową, wśród której wykorzystano badanie online (w postaci techniki CAWI). W trakcie realizacji badania wizerunku badania punktem odniesienia było określenie wśród przebadanych respondentów m.in.:

 • Jaka jest świadomość marki?
 • Jakie są skojarzenia z marką?
 • Jak postrzegana jest grupa docelowa marki?
 • Jak konsumenci oceniają poszczególne cechy marki?
 • W jaki sposób klienci czerpią informację na temat marki (social media)?
 • Jak marka jest postrzegana na tle konkurencji?
 • Jak atrakcyjny jest wizerunek marki?
 • Co jest największą siłą marki?
 • Czy rzeczywisty wizerunek marki jest tożsamy z wizerunkiem pożądanym przez firmę?
 • Czy dostrzegają w marce eksperta?
 • Czy znane są prowadzone projekty marki klientom?
 • Czy klienci utożsamiają się z marką?

 

Dzięki zrealizowanemu badaniu nasz strategiczny klient mógł zweryfikować rzeczywisty wizerunek marki z pożądanym wizerunkiem przez firmę. Na podstawie analizy otrzymanych danych stwierdzono, że klienci poszukują informacji o marce w 71,0% w internecie. Jako największą siłę marki ankietowani uważali jej zespół ekspertów (15,0%) oraz ugruntowaną pozycję na rynku (13,6%). Ankietowani pozytywnie oceniali wizerunek marki na tle konkurencji. Prawie co trzeci respondent (32,1%) uważał markę za bardziej rzetelną niż konkurencyjne. Zdecydowana większość (72,0%) badanych uważała więc wizerunek marki za atrakcyjny. Większość (52,3%) respondentów stwierdziła, że docenia w marce możliwość korzystania z ich materiałów merytorycznych. Niespełna co dziesiąty (9,8%) respondent znał większość prowadzonych projektów przez markę. Z kolei 37,0% znało co najmniej kilka z nich. Warto również zaznaczyć, że tylko co piąty (21,0%) ankietowany znał i śledził konta social media analizowanej marki.

Na podstawie otrzymanych danych uwidoczniła się konieczność zwiększenia zasięgu kampanii informacyjnych marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów. Można zauważyć, że wizerunek marki jest ekspercki. Oparty o bogate doświadczenie na rynku i zbudowany profesjonalny zespół. Jednakże ze względu na branżę klienta ważne byłoby zwiększenie zasięgu informacyjnego marki, żeby móc podnieść na jeszcze wyższy poziom rozpoznawalność marki oraz potrzymać jej atrakcyjny wizerunek.

 

Zobacz także:

Przykładowe realizacja:

badanie marketingowe badanie konsumenckie badanie preferencji mixed mode badanie marki badanie świadomości badanie opinii analiza konkurencji
Zadzwoń do nas Napisz