Badanie Wizerunku Marki

Badanie Wizerunku Marki Badania marki

Dla naszego strategicznego partnera, specjalizującego się w sektorze doradczym i inwestycyjnym, zrealizowaliśmy badanie wizerunku marki. W którego skład wchodziło określenie m.in. skojarzenia wywołane marką, utożsamianiem się klientów z marką, atrakcyjności wizerunku, znajomości realizowanych projektów przez markę czy śledzenia marki w social media.

 

W celu realizacji projektu wykorzystaliśmy badanie ilościowe, z wykorzystaniem techniki CATI. Następnie wyselekcjonowano grupę docelową, wśród której wykorzystano badanie online (w postaci techniki CAWI). W trakcie realizacji badania wizerunku badania punktem odniesienia było określenie wśród przebadanych respondentów m.in.:

 • Jaka jest świadomość marki?
 • Jakie są skojarzenia z marką?
 • Jak postrzegana jest grupa docelowa marki?
 • Jak konsumenci oceniają poszczególne cechy marki?
 • W jaki sposób klienci czerpią informację na temat marki (social media)?
 • Jak marka jest postrzegana na tle konkurencji?
 • Jak atrakcyjny jest wizerunek marki?
 • Co jest największą siłą marki?
 • Czy rzeczywisty wizerunek marki jest tożsamy z wizerunkiem pożądanym przez firmę?
 • Czy dostrzegają w marce eksperta?
 • Czy znane są prowadzone projekty marki klientom?
 • Czy klienci utożsamiają się z marką?

 

Dzięki zrealizowanemu badaniu nasz strategiczny klient mógł zweryfikować rzeczywisty wizerunek marki z pożądanym wizerunkiem przez firmę. Na podstawie analizy otrzymanych danych stwierdzono, że klienci poszukują informacji o marce w 71,0% w internecie. Jako największą siłę marki ankietowani uważali jej zespół ekspertów (15,0%) oraz ugruntowaną pozycję na rynku (13,6%). Ankietowani pozytywnie oceniali wizerunek marki na tle konkurencji. Prawie co trzeci respondent (32,1%) uważał markę za bardziej rzetelną niż konkurencyjne. Zdecydowana większość (72,0%) badanych uważała więc wizerunek marki za atrakcyjny. Większość (52,3%) respondentów stwierdziła, że docenia w marce możliwość korzystania z ich materiałów merytorycznych. Niespełna co dziesiąty (9,8%) respondent znał większość prowadzonych projektów przez markę. Z kolei 37,0% znało co najmniej kilka z nich. Warto również zaznaczyć, że tylko co piąty (21,0%) ankietowany znał i śledził konta social media analizowanej marki.

Na podstawie otrzymanych danych uwidoczniła się konieczność zwiększenia zasięgu kampanii informacyjnych marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów. Można zauważyć, że wizerunek marki jest ekspercki. Oparty o bogate doświadczenie na rynku i zbudowany profesjonalny zespół. Jednakże ze względu na branżę klienta ważne byłoby zwiększenie zasięgu informacyjnego marki, żeby móc podnieść na jeszcze wyższy poziom rozpoznawalność marki oraz potrzymać jej atrakcyjny wizerunek.

 

Zobacz także:

Przykładowe realizacja:

Najczęściej zadawane pytania.

W jaki sposób jest badania rozpoznawalność marki?

Badanie rozpoznawalności marki jest oparte na trzech wskaźnikach. Pierwszy wskaźnik dotyczy świadomości spontanicznej, ten rodzaj świadomości występuje kiedy respondent sam wskazuje znane marki. Kolejnym wskaźnikiem jest świadomość wspomagana dotyczy wskazywania marek na podstawie przedstawionej listy. Czynnikiem trzecim jest natomiast świadomość TOM dotyczy ona odsetku respondentów, którzy wskazali daną markę jako pierwszy wybór.

Jakie są zalety badania znajomości marki?

Dzięki badaniu znajomości marki zyskasz odpowiedź na pytanie w jaki sposób pozytywnie budować wizerunek swojej marki. Otrzymane wyniki z badania rozpoznawalności marki są podstawą do przygotowania strategii, która pozwoli na umocnienie lojalności wobec marki i zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jaki jest czas realizacji badania rozpoznawalności marki?

Czas realizacji badania rozpoznawalności marki zależy od skomplikowania ankiety oraz wielkości próby na jakiej chcemy przeprowadzić badanie. Kolejnym decydującym czynnikiem jest wybranie metody ankietyzacji. W celu uzyskania jak najszybszych wyników rekomenduje się wybranie metody CAWI, ponieważ wyniki można otrzymać już w kilka dni.

Jaki jest koszt przeprowadzenia badania rozpoznawalności marki?

Cena przeprowadzenia badania rozpoznawalności marki jest zawsze ustalana indywidualnie. Koszt badania zależy od wielkości próby czyli liczby przeprowadzonych ankiet. Na koszt badania wpływa również liczba pytań i ich charakter oraz skomplikowanie ankiety.

Jakie dane można uzyskać z badania znajomości marki?

W raporcie badawczym znajduje się szczegółowa analiza danych oraz wnioski badawcze.  Informacje te opracowujemy statystycznie na podstawie zgromadzonych danych metodą ankietową. Dokładny zakres opracowanych danych jest ustalany na etapie planowania i zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

 

Badanie marki napojów gazowanych
Poniższe badanie marki napojów gazowanych, dzięki zastosowaniu świadomości spontanicznej i wspomaganej pomoże Ci sprawdzić, jakie marki kojarzą się ankietowanym w tej kategorii produktów jako pierwsze oraz po które z nich najczęściej ankietowani sięgają. Badanie pozwala również na zbadanie wybranej marki X pod wieloma wariantami oceny.
Płeć
Dochody netto na osobę w gospodarstwie domowym
Jaki jest Pana/i status zawodowy?
Jak często spożywa Pan/i napoje gazowane?
Proszę wymienić 4 marki napojów gazowanych, które jako pierwsze przychodzą Panu/i do głowy:
Marka 1
Marka 2
Marka 3
Marka 4
Jakie zna Pan/i marki napojów gazowanych?
Który z napojów gazowanych najczęściej Pan/i pije?
Dlaczego najczęściej wybiera Pan/i markę X? Proszę ocenić czynniki wpływające na Pana/i wybór w poniższej skali.
  Zdecydowanie Tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
Cena
Smak
Opakowanie butelki/puszki
Dostępność na rynku
Szeroki wybór rodzajów/smaków
badanie opinii analiza konkurencji badanie marketingowe badanie konsumenckie badanie preferencji badanie marki mixed mode badanie świadomości
Zadzwoń do nas Napisz