Tag: badanie marketingowe

Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta

Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta to badanie marki przeprowadzone techniką badań ilościowych CAWI (badania online) na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

Badanie strategii marketingowej

Dla naszego klienta, będącego reprezentantem instytucji publicznej przeprowadziliśmy badanie rynku z opracowaniem strategii marketingowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Podczas przeprowadzonego badania wytyczono również misję samorządu, wskazując najważniejsze wartości, jakimi powinny się kierować osoby odpowiedzialne za realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Telemedycyna w oczach Polaków

Badanie znajomości telemedycyny wśród Polaków - raport rynkowy.

Wiedza z zakresu telemedycyny

Badanie znajomości telemedycyny wśród Polaków - raport rynkowy.

Korzystanie z usług telemedycznych

Badanie znajomości telemedycyny wśród Polaków - raport rynkowy.

Potencjał rynku telemedycyny

Badanie znajomości telemedycyny wśród Polaków - raport rynkowy.

Badanie Wizerunku Marki

Dla naszego strategicznego partnera, specjalizującego się w sektorze doradczym i inwestycyjnym, zrealizowaliśmy badanie wizerunku marki. Na podstawie otrzymanych danych uwidoczniła się konieczność zwiększenia zasięgu kampanii informacyjnych marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów.

Badania skuteczności reklamy

Niniejszy artykuł przedstawia case study (studium przypadku) opracowane w oparciu o zrealizowane badanie skuteczności reklamy.

Badanie prototypu

Założone na początku badania cele zostały osiągnięte a także uzyskano wiele cennych informacji oraz rekomendacji, w jaki sposób może ulec modyfikacji prezentowany produkt

Message recall - Apteki

Pozyskane w trakcie badania dane posłużyły do stworzenia podsumowującego raportu, uwzględniającego oceny zbiorcze, a także dla każdego handlowca z osobna.

Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

Agencja Badawcza BioStat dla SMS API pytała o wymagania względem komunikacji z Urzędami. Jakich wiadomości oczekują mieszkańcy miast i gmin?

Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Na zlecenie Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich, zrealizowaliśmy badania trackingowego promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Badanie opinii Klienta za pomocą kiosków ankietowych – Apteka

Kioski ankietowe zapewniają szybką i zautomatyzowaną realizację badań opinii w miejscu obsługi.

Badania ruchu turystycznego – Barometr Turystyczny Lublina i Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne

Wśród wielu obszarów badawczych projektów realizowanych przez Naszych specjalistów można wyróżnić badania ruchu turystycznego, a przede wszystkim Barometr Turystyczny Lublina
Zadzwoń do nas Napisz