Badanie prototypu Badania marketingowe

Firmie BioStat zlecona została realizacja badania prototypu produktu. Celami badania było zbadanie trendów panujących na rynku, określenie niezaspokojonych potrzeb konsumentów oraz poznanie ich opinii nt. prezentowanego prototypu. Badanie obejmowało także ocenę zainteresowania produktem oraz wysokość ceny, która byłaby atrakcyjna dla konsumentów.

W ramach badania, wykorzystano metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), podczas których grupy konsumentów wyrażały swoje opinie oraz uwagi. Łącznie przeprowadzono cztery zogniskowane wywiady grupowe wśród 29 konsumentów reprezentujących zróżnicowane grupy społeczne. Badaniem objęto osoby, które odpowiadały profilowi klienta zainteresowanego nabyciem prezentowanego produktu.

Pierwszym aspektem poddanym ocenie w trakcie badania została intuicyjność produktu oraz jego łatwość obsługi. Uczestnicy badania wyrażali swoje opinie nt. podobieństw z innymi produktami a także różnic, które w ich opinii mogą stanowić mocne strony produktu. Ocenie podlegały także specyficzne, wyróżniające produkt wśród konkurencji cechy, przez co możliwa była analiza zainteresowania potencjalnych konsumentów innowacyjnymi rozwiązaniami.

Uczestnicy badania podczas wywiadów FGI dzielili się także informacjami nt. przyzwyczajeń konsumenckich, zaufanych marek oraz sposobów korzystania z podobnych produktów w domu. W trakcie wywiadów proszono o przybliżenie cech idealnego produktu, najważniejsze aspekty na które zwracają uwagę konsumenci kupując produkt tego rodzaju oraz potencjalną jego cenę. Dzięki takim informacjom, możliwa była analiza potrzeb konsumentów oraz zidentyfikowania najważniejszych cech produktu wpływających na podjęcie decyzji w czasie zakupów.

Dzięki badaniu uzyskano także informację na temat wpływu reklamy na konsumentów przy wyborze produktów podobnych do prezentowanego. Badanie wykazało duże przywiązanie konsumentów do zaufanych marek, lecz zidentyfikowano także wysokie zainteresowania testowaniem nieznanych dotychczas produktów, pod warunkiem zgodności jego cech z poruszanymi wcześniej cechami produktu idealnego. Badanie objęło swoim zakresem również potencjalne sklepy oraz miejsca, w których mógłby być sprzedawany prezentowany produkt.

W trakcie badania zaprezentowano także uczestnikom zogniskowanych wywiadów grupowych koncepcję produktu, który zostanie wprowadzony na rynek. Każdy z uczestników mógł zapoznać się z produktem oraz przetestować go osobiście, w celu wyciągnięcia wniosków oraz skonstruowania uwag. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest uzyskanie wartościowych informacji nt. innowacyjności produktu oraz identyfikacja potencjalnych problemów, z którymi mogą zetknąć się użytkownicy podczas pierwszego użytkowania produktu.

Założone na początku badania cele zostały osiągnięte a także uzyskano wiele cennych informacji oraz rekomendacji, w jaki sposób może ulec modyfikacji prezentowany produkt, aby w większym stopniu pokrywać się z zapotrzebowaniem konsumentów a także wyróżniać się na tle konkurencji oraz działaś w sposób bardziej niezawodny. Potwierdzeniu uległy przypuszczenia Zamawiającego dotyczące trendów i ich wpływ na podjęcie decyzji o zakupie produktu, lecz zidentyfikowano nowe, nieprzewidziane silne strony produktu, które wzbudziły zainteresowanie badanych.

zogniskowane wywiady grupowe badanie opinii badanie marketingowe badanie preferencji badanie marki opracowanie rekomendacji badanie produktu
Zadzwoń do nas Napisz