Telemedycyna w oczach Polaków
Korzystanie z usług telemedycznych

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Wyniki badania pokazują, że jedynie 6,8% uczestników badania choć raz sięgnęło dotychczas po usługi telemedyczne. Wyraźnie większy odsetek osób (powyżej 10%), które skorzystały w przeszłości z usług telemedycznych został otrzymany wśród badanych z województw podlaskiego i wielkopolskiego. Z kolei wśród grup wiekowych, najczęstszymi konsumentami  usług telemedycznych były osoby do 24 roku życia.

 
 
 
 
Głównym ograniczeniem w korzystaniu z telemedycyny jest brak oferty w tym zakresie (33,5% wskazań). Co piąty badany podkreślił, że nie korzystał do tej pory z telemedycyny ponieważ preferuje osobisty kontakt z lekarzem (26,5% przypadków) lub że nie wie jak skorzystać z takiej formy świadczenia usług medycznych (26,2% przypadków). Z kolei czynnikiem najczęściej skłaniającym do skorzystania z usług telemedycznych była sugestia lekarza (35,3% spośród badanych, którzy choć raz skorzystali tego rodzaju usług).
 
Powody, dla których nie zdecydowano się na skorzystanie z usług telemedycznych

Najczęściej wykorzystywaną przez Polaków formą telemedycyny jest tzw. telediagnostyka, czyli usługa sprowadzająca się do wystawienia diagnozy na podstawie danych medycznych przesłanych do lekarza za pomocą sieci teleinformatycznych (41,2% wskazań ogółu korzystających z telemedycyny). Po telemonitoring, telekonsultacje, a także teleoperacje i telerehabilitacje sięgano wyraźnie rzadziej. Z kolei jako „inną formę” stosowanej dotychczas telemedycyny jednostkowo wskazano uzyskiwanie porad za pośrednictwem portalu medycznego.

Czynniki skłaniające do skorzystania z usług telemedycznych

Korzystający z telemedycyny najczęściej zgłaszali się tą drogą po pomoc do internisty (1/4 uzyskanych wskazań). Z usług farmaceuty i kardiologa korzystało za pośrednictwem telemedycyny po 11,8% badanych, zaś z pomocy dermatologa, dietetyka i pielęgniarki - po 8,8% respondentów. Spośród innych, nie wyliczonych specjalizacji badani jednostkowo wyliczali z kolei usługi endokrynologa, lekarza medycyny rodzinnej i rehabilitanta.
 
Specjaliści u których badani korzystali z telemedycyny
 
Usługi telemedyczne, z których do tej pory mieli okazje skorzystać badani były stosunkowo dobrze oceniane - korzystnie oceniło 42,6% zapytanych, zaś 36,8% korzystających z telemedycyny zaopiniowało pozyskane wsparcie zdecydowanie pozytywnie. Co warto podkreślić, nie odnotowano żadnych ocen zdecydowanie negatywnych.
 
Ocena dotychczasowej pomocy pozyskanej drogą telemedycyny
 
Połowa korzystających z telemedycyny badanych uznała, że jej najistotniejszą zaletę stanowi możliwość łatwej i szybkiej zdalnej diagnostyki pacjenta. Co warte podkreślenia, uznawano ją za najważniejszy walor usług telemedycznych zarówno we wszystkich grupach wiekowych, jak i niezależnie od płci osoby badanej. Z kolei za największą wadę telemedycyny uznano brak możliwości osobistego kontaktu lekarza z pacjentem (zdanie 39,7% badanych, którzy korzystali z usług telemedycznych).
 
Najważniejsze zalety telemedycyny

Realizacja badania:
2017.07.19

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badanie rynku badanie marketingowe Telemedycyna raport rynkowy farmacja pharma medycyna

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz