Telemedycyna w oczach Polaków
Wiedza z zakresu telemedycyny

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Znajomość terminu telemedycyna

Większość Polaków (56,5%) w ogóle nie spotkała się z pojęciem „telemedycyny” - było to dla nich nowe zagadnienie, stąd dla celów kontynuacji badania respondentom tym przedłożono jego skrótową definicję. Pozostali badani zadeklarowali znajomość terminu „telemedycyna” (43,5%), jednak tylko część z nich (11,0%) była w stanie spontanicznie je zdefiniować. Badani, którzy zdecydowali się na zdefiniowanie tego pojęcia, najczęściej określali je jako „medycyna na odległość” (51,8%)

 
 
Porównując znajomość pojęcia „telemedycyna” ze względu na wartości zmiennych społeczno-demograficznych, okazało się, że najwyższą znajomością, zarówno deklaratywną jak i definicyjną, w swoich kategoriach wykazali się mieszkańcy miast nie przekraczających 20 tysięcy mieszkańców (znajomość terminu zadeklarowało  51%, z czego 11,8% podało definicję), mężczyźni (50,2% i 11,7%)  oraz osoby z przedziału wiekowego 50-59 lat (47,1% i 7,6%).  Wśród mieszkańców różnych województw najczęściej znajomość terminu „telemedycyna” podawali mieszkańcy województwa lubuskiego (62,9%), jednak rzadziej definiowali to pojęcie (zrobiło to 14,8% mieszkańców tego województwa), niż ci spośród badanych, którzy zamieszkiwali województwo zachodniopomorskie (16,3%) lub opolskie (19,2%).
Znajomość praw pacjenta w zakresie korzystania z usług telemedycznych
 
Większość respondentów nie dysponowała odpowiednią wiedzą na temat znajomości praw pacjenta w zakresie korzystania z usług telemedycznych (praw tych raczej nie zna aż 41,5% badanych, zaś zdecydowanie nie kojarzy ich prawie co trzeci uczestnik badania).
 
 
Partnerem badania jest platforma telemedyczna HaloDoctor.pl – konsultacje lekarskie online, e-recepta, e-zwolnienie lekarskie i tabletka dzień po

Realizacja badania:
2017.07.19

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badanie rynku badanie marketingowe Telemedycyna raport rynkowy farmacja pharma medycyna

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz