Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?

Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań
Jakich cech produktu pożądają klienci? Badania konsumenckie pozwalają z kolei na rozpoznanie: Jak wskazać pożądane cechy produktowe? Czy warto znać pożądane przez klientów cechy produktów?

Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są przede wszystkim cechy, które produkt taki przejawia. Ponieważ zaś produkt / usługa to jeden z zasadniczych elementów budowania kontaktu i więzi między przedsiębiorstwami (sprzedającymi) i klientami (kupującymi), warto zatem zadbać, aby posiadały one cechy pożądane przez klientów - jest to podstawowy krok na drodze do budowy stabilnej pozycji w obrębie zajmowanego aktualnie rynku.

 

Jakich cech produktu pożądają klienci?

Powiadają, że kto pyta - ten nie błądzi. Ustalając najważniejsze dla klientów cechy produktu (a co za tym idzie - formułując ich potrzeby konsumenckie), które zapewnią im maksymalną satysfakcję z ich użytkowania, warto o wskazanie takich cech poprosić wprost. Służą temu tzw. badania produktu - obszar kompleksowych badań rynku, który koncentruje się na pozyskaniu takiej wiedzy na temat konkretnego artykułu, jak:

 • oczekiwania konsumenckie w stosunku do cech produktowych;
 • stopień zapotrzebowania na produkty / usługi o danych cechach;
 • sposób postrzegania produktów / usług o danych cechach (w odniesieniu do dóbr konkurencyjnych);
 • wykaz czynników stanowiących bariery oraz zachęty do dokonania zakupu danego produktu;
 • kompleksowy wykaz aspektów wpływających na satysfakcję z nabycia i korzystania z produktu.

Pozyskane wskazania stanowią podstawę do takiego utworzenia zupełnie nowego produktu lub modyfikacji istniejącego, aby był on precyzyjnie dopasowany do potrzeb i wymagań klientów z obranej grupy docelowej - jest to niezwykle istotne ze względu na pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymanie obecnych i przekłada się na rozwój całego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie jednak zagadnienie pożądanych i wynikających z potrzeb konsumenckich cech produktowych rozpatrywane bywa również i w badaniach ukierunkowanych na lepsze poznanie swoich klientów (tzw. testach konsumenckich) - te z kolei dyktowane są próbom dokonania oceny oferowanego dobra według pewnych odgórnie ustalonych unikalnych kryteriów, celem prognozowania potencjalnych efektów wprowadzenia na rynek / zmodyfikowania produktu / usługi przedsiębiorstwa.

 

Badania konsumenckie pozwalają z kolei na rozpoznanie:

 • zachowań i preferencji zakupowych konsumentów;
 • stylów konsumpcji;
 • potrzeb i oczekiwań nabywców (zarówno tych uświadomionych jak i nieuświadomionych);
 • katalogu kojarzonych z marką symboli;
 • stopnia świadomości marki (wraz z oceną rozpoznawalności na tle marek konkurencyjnych);
 • optymalnych kanałów promocji oraz dystrybucji produktu;
 • rekomendowanych przez konsumentów konceptów opakowań oraz elementów systemu tzw. identyfikacji wizualnej marki;
 • postrzegania przekazów konceptów reklamowych.

 

Wspomniane wyżej potrzeby uświadomione i nieuświadomione, które również przekładają się na budowanie katalogu pożądanych przez konsumentów cech produktowych, pozyskuje się - co warto zaakcentować - w drodze tzw. insightów konsumenckich. Analizy tego typu prowadzi się zasadniczo z myślą o rozpoznaniu sposobów myślenia i emocjonalnego reagowania klientów, a także pewnych  nieuświadomionych mechanizmów, którymi to - często bezwiednie - kierują się oni podczas dokonywania decyzji zakupowych. Prowadzone w ramach badań marketingowych insighty, prócz profilu psychospołecznego i wartości wyznawanych przez konsumentów, pozwalają określić zatem cel i wymagania, jakie towarzyszom konsumentom w procesie zakupu - to zaś przekłada się na wypracowanie katalogu cech, jakie powinien wykazywać optymalny dla nabywcy produkt.

 

Zobacz: Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań

 

Omawiając problematykę cech produktowych, prócz cech warunkujących satysfakcję czysto użytkową, warto wspomnieć także o cechach, które są najważniejsze dla klienta w samym tylko momencie zakupu (zwłaszcza produktu nowego, wcześniej nieużytkowanego) - ich znajomość pozwala wpływać na proces decyzji zakupowych i maksymalizować atrakcyjność danego produktu w oczach nabywcy, o czym pobieżnie była mowa także i w kontekście consumer insight. Wskazanie tych z kolei cech umożliwiają dla przykładu badania preferencji konsumenckich. Prowadzone w ich toku rozpoznawanie determinantów decyzji konsumenckich obejmuje zasadniczo wskazanie tych czynników, które istotnie wpływają na dokonywane zakupy, jak również na ocenę badanego dobra na tle konkurencji.

 

Jak wskazać pożądane cechy produktowe?

Jak wspomniano wcześniej, nieocenioną wiedzę w zakresie wypracowywania katalogu ważnych dla obranej grupy docelowej cech produktu stanowią badania rynku. Jak każdy typ badań, także i te prowadzić można samodzielnie (w ramach posiadanych warunków i możliwości), jak i za pośrednictwem wykwalifikowanych agencji badawczych. Te drugie rozwiązanie zapewnia niezawodność i kompleksowość usług, które poparte są na ogół i wieloletnim doświadczeniem badawczym, i bogatym zapleczem metodologicznym, obejmującym zarówno ogólnopolskie reprezentatywne badania ilościowe, jak i pogłębiające pomiar ilościowy (umożliwiające ww. insighty konsumenckie) badania jakościowe. W katalogu podstawowych, i mogących się uzupełniać w toku wieloetapowego pomiaru, metod badawczych znajdują się zazwyczaj:

 • ankiety telefoniczne (CATI);
 • ankiety elektroniczne (CAWI);
 • ankiety papierowe (PAPI);
 • ankietyzację terenową wspomaganą komputerowo (CAPI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • diady, triady.

 

Czy warto znać pożądane przez klientów cechy produktów?

Zdecydowanie tak! Produkt posiadający ważne dla klienta cechy ma szanse spełnić jego oczekiwania, a jak wiadomo - i co potwierdzają liczne badania - zadowolony klient to nie tylko klient lojalny i chętnie wracający do sprawdzonych rozwiązań, ale także skłonny do polecania danych produktów innym. Warto zatem zadbać o zapewnienie swoim produktom / usługom cech szczególnie pożądanych przez obraną w tym zakresie grupę docelową.

 

- Badanie potrzeb konsumenckich jest jednym z najpopularniejszych sposobów testowania nowych produktów przed wprowadzeniem ich na rynek. Korzystają z niego przede wszystkim start-upy, ale również wiele marek dominujących na rynku stara się odpowiadać na zmieniające się trendy i upodobania konsumenckie. Naszym atutem jest własna platforma badawcza badanie-opinii.pl, z ogromną liczbą aktywnych użytkowników, wśród których potrafimy określić potrzebne próby badawcze - tłumaczy dr Sebastian Musioł – ekspert ds. metodologii w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Zobacz także

Jak sprawdzić, czy produkty dostępne pod Twoją marką są rekomendowane przez lekarzy i farmaceutów?
Ze względu na charakter wykonywanej pracy, lekarze i farmaceuci każdego dnia polecają swoim pacjentom określone medyk...
2017-06-07 aktualizacja: 2023-12-29
Wykorzystanie grup fokusowych w badaniach rynkowych
Badania rynkowe odgrywają kluczową rolę w kreowaniu skutecznych strategii biznesowych, a jednym z najbardziej efektyw...
2023-12-15 aktualizacja: 2023-12-21
Badania świadomości marki
Badania świadomości marki Markowość (branding) jest jednym z aspektów, który kształtuje wybory konsumentów - ich ...
2015-03-17
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Posiadasz kilka różnych konceptów opakowań produktu OTC czy suplementu i masz kłopot w wyborze najlepszego z nich prz...
2017-06-06 aktualizacja: 2023-12-05
Badania znajomości marki
Badania znajomości marki Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikac...
2016-10-10
Jak sprawdzić znajomość marki wśród docelowych klientów?
Marka produktu spełnia kilka zasadniczych funkcji - odróżnia produkt od artykułów konkurencyjnych, stanowi gwarancję ...
2017-06-07 aktualizacja: 2023-12-07
Pokaż więcej Pokaż więcej

Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści niesie za sobą zidentyfikowanie cech produktu pożądanych przez klientów?

Zidentyfikowanie cech produktu umożliwia dostosowanie oferty do rzeczywistych oczekiwań i preferencji konsumentów. Pozwala to na skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb klientów, co może prowadzić do zwiększenia lojalności i zaufania do marki. Ponadto, dostosowanie produktu do pożądanych cech może wpływać pozytywnie na wyniki sprzedaży.

Czym są insighty konsumenckie?

Insighty konsumenckie skierowane są na poznanie rzeczywistych oczekiwań klientów, mają wpływ na efektywność osiągania zamierzonych celów, zarówno w obszarze komunikacyjnym, jak i sprzedażowym.

Jakie informacje można uzyskać z badań konsumenckich dotyczących cech produktów?

Z badań konsumenckich można uzyskać informacje na temat preferencji i oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności, jakości, czy innych istotnych atrybutów produktu. Badania te pozwalają zrozumieć, które cechy są kluczowe dla konsumentów, jakie czynniki wpływają na ich decyzje zakupowe oraz jakie elementy produktu są najbardziej cenione.

Copyright© 2023 Biostat
Cookies