Formy przekazywania danych i treści z badania

Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych
Istnieje wiele sposobów przekazywania danych i informacji pozyskanych podczas badania. Z praktycznego punktu widzenia forma przekazania podsumowania badania związana jest z rodzajem danych, sposobem ich interpretacji oraz tym do czego zostaną wykorzystane i jak zaprezentowane.
 
Podsumowanie menedżerskie jest zwięzłym i uproszczonym streszczeniem najważniejszych obserwacji i wniosków z badania. Objętością nie przekracza trzech stron lub slajdów. Praktyczny charakter takiego podsumowania wyrażają rekomendacje – sformułowane w punktach. Może być samodzielnym dokumentem lub częścią szerszej analizy.
 
Dashboard jest formą prezentowania gromadzonych danych za pomocą wirtualnej tablicy, na której zwizualizowane są kluczowe wskaźniki, w tym dotyczące postępu prowadzonego badania. To zbiór informacji bieżących, bez wniosków i bez rekomendacji.
 
Elevator pitch, czy też elevator speech lub elevator statement, to zwięzłe wystąpienie z prezentacją kluczowych informacji dotyczących produktu lub marki. Usprawnia komunikację na etapie projektowania badania, ale wykorzystywane bywa również jako wprowadzenie podczas prezentacji wyników badania, szczególnie w sytuacji, kiedy wnioski i rekomendacje trzeba przedstawić w pigułce. Ma na celu wyrażenie w punktach głównej tezy i najważniejszych wniosków, oddzielając je od obserwacji uzupełniających.
 
Debriefing to forma podsumowania obserwacji z badań jakościowych przedstawiana „na gorąco”. Polega na wskazaniu pierwszych spostrzeżeń, wrażeń, wniosków badacza, które zostaną w kolejnych fazach analizy danych pogłębione i rozbudowane. Stosowany jest również jako forma wnioskowania ad hoc, w sytuacji, kiedy na szczegółowe wyniki trzeba będzie zaczekać dłużej, jednak marka potrzebuje rekomendacji bezzwłocznie, ze względu na projektowane działania związane np. z komunikacją marketingową.
 
Topline to krótkie pisemne podsumowanie pierwszych, kluczowych wniosków z badania. Poprzedzają raport szczegółowy, ale go nie zastępują. Ich wadą jest to, że podczas analizy mogą zostać osłabione, albo że analiza danych nie potwierdzi antycypowanych zależności.
 
Raport dokumentowy to opracowanie końcowe, zbierające cele i założenia badania, omawiający metodykę badawczą i techniki badań, a przede wszystkim szczegółową analizę pozyskanych danych. Forma raportu dokumentowego to klasyczne opracowanie tekstowe, z licznymi wykresami, tabelami, z wnioskami i rekomendacjami na końcu.
 
Raport w formie prezentacji multimedialnej to opracowanie końcowe o podobnym zakresie treści, jak raport dokumentowy. Podstawowa różnica polega na tym, że dane, informacje, wnioski i rekomendacje przedstawione są w sposób umożliwiający publiczne przedstawienie treści np. na slajdach.
 
Surowe dane przekazywane są wtedy, gdy analiza badawcza ograniczona jest tylko do wybranych aspektów. Trzeba jednak pamiętać, ze bez specjalistycznych narządzi analitycznych oraz odpowiedniego warsztatu badawczego takie dane mogą być nieczytelne dla przeciętnego odbiorcy.
 
Infografika to zaawansowana forma prezentowania przeanalizowanych danych wraz z wnioskami i rekomendacjami. Kreatywna forma sprzyja uwypukleniu kluczowych wniosków, podkreśleniu najbardziej istotnych obserwacji, formułowaniu rekomendacji w sposób tyleż śmiały, co jednoznaczny. Przykuwa uwagę odbiorców, jest atrakcyjna i efektowna, jest jednak najbardziej pracochłonna, wymaga pomysłowości i talentu graficznego.
 
Warsztat to forma przekazywania dużej ilości złożonych treści w sposób możliwie interaktywny, angażujący i zapadający w pamięć odbiorców. Stosowany jest wtedy, kiedy wnioski i rekomendacje z badań mają zostać wdrożone przez praktyków, którzy nie mają na co dzień kontaktu z pogłębioną analizą danych. Warsztat umożliwia stosunkowo szybkie zrozumienie złożonych treści, bez konieczności długotrwałego i żmudnego przygotowania teoretycznego. Uczestnicy sami poszukują i testują możliwe aplikacje przekazywanych treści.
 

Zobacz: Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych

 
- Forma przekazywania treści i wyników badania zależy od ustaleń ze Zleceniodawcą. Ze względu na oczekiwane tempo pozyskiwania danych, jak i czasochłonność opracowania raportu wybierane są zwykle raporty multimedialne. Zlecający badanie uzyskuje przejrzyście opracowane wyniki, z wnioskami i rekomendacjami, w formule uniwersalnie nadającej się do dalszych prac w różnych zespołach firmowych. Dotyczy to zarówno badań ilościowych, jak jakościowych.- wyjaśnia dr Sebastian Musioł – ekspert ds. metodologii w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Zobacz także

Badania świadomości marki
Badania świadomości marki Markowość (branding) jest jednym z aspektów, który kształtuje wybory konsumentów - ich ...
2015-03-17
Badania marki. By lepiej zrozumieć pozycję marki na rynku
Badania marki pełnią istotną rolę w zrozumieniu jej pozycji na rynku i kształtowaniu strategii marketingowej. Planują...
2024-01-16 aktualizacja: 2024-01-23
Techniki i narzędzia w badaniach marketingowych
W erze dynamicznych rynków i rozwijających się technologii, badania marketingowe stają się kluczowym elementem strate...
2023-12-15
Badanie trendów rynkowych
Badanie trendów konsumenckich to proces analizowania zmian w preferencjach, zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów ...
2024-05-08 aktualizacja: 2024-05-10
Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są...
2017-06-29 aktualizacja: 2023-12-13
Badania znajomości marki
Badania znajomości marki Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikac...
2016-10-10
Pokaż więcej Pokaż więcej

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób przedstawiane są wyniki badania?

Istnieje wiele sposobów przekazywania danych i informacji pozyskanych podczas badania. Z praktycznego punktu widzenia forma przekazania podsumowania badania związana jest z rodzajem danych, sposobem ich interpretacji oraz tym do czego zostaną wykorzystane i jak zaprezentowane.

Czy wyniki badania zawsze prezentowane są w formie pisemnej?

Wyniki badania opracowywane są w formie pisemnej, graficznej lub multimedialnej. W zależności od potrzeby, można je zaprezentować w wersji pełnej – w wnioskami i rekomendacjami, jak i skrótowej – zwięzłej relacji ustnej.

Czy dane z badania można prezentować przed zakończeniem analizy?

Pierwsze obserwacje można prezentować przed zakończeniem badania w formie topline lub debriefingu. Trzeba jednak pamiętać, że to działania wstępne, nie ujmujące wszystkich istotnych elementów badania.

Czy Zamawiający otrzymuje wgląd do danych surowych, pozyskanych podczas badania?

Opracowane wyniki badania, wraz z arkuszami analitycznymi, zawierają wszystkie dane wykorzystane do analizy. W badaniach ilościowych dane surowe stanowią bazę do pogłębionej analityki statystycznej. W badaniach jakościowych bazą do dalszej analizy jest transkrypcja zapisu np. pogłębionych wywiadów.

Copyright© 2023 Biostat
Cookies