Jak sprawdzić, czy produkty dostępne pod Twoją marką są rekomendowane przez lekarzy i farmaceutów?

Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań
Rekomendowanie leków przez lekarzy i farmaceutów Metodologia badawcza

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, lekarze i farmaceuci każdego dnia polecają swoim pacjentom określone medykamenty. Badania przeprowadzone na polskich pacjentach dowodzą, że wyraźna większość pacjentów pozyskuje informacje o lekach sprzedawanych na receptę (Rx) właśnie z takiego źródła. Zalecenia z ich strony to obok ceny kluczowe czynniki, które pacjenci biorą pod uwagę przy zakupie leków w aptece.

 

Rekomendowanie leków przez lekarzy i farmaceutów

Skłonność do polecania leków warunkowana jest różnymi czynnikami. Silnie wiąże się ona m.in. ze znajomością i zaufaniem do dostępnych na rynku marek oraz stosunkiem, jaki żywią do firmowanych nimi produktów środowiska lekarskie i aptekarskie.

Pozyskanie wiedzy co do samej skłonności do polecania medykamentów oraz rekomendowania konkretnych marek leków najlepiej dokonać w oparciu o badania rynku medycznego (Medical Market Research). Badanie tego typu realizuje się na grupach lekarzy, farmaceutów lub użytkowników środków medycznych, co pozwala pozyskać m.in. informacje z zakresu:

  • postrzegania produktów i ich marek przez lekarzy, farmaceutów i personel medyczny;
  • opinii lekarzy i farmaceutów co do skuteczności leków poszczególnych marek;
  • skłonności do polecania leku (także konkretnej marki leku) przez lekarzy i farmaceutów;
  • kryteriów oraz sposobów polecania / rekomendowania leków.

Zakres ten, w zależności od dokładnego celu badania, można poszerzyć o dodatkowe aspekty takie jak ocena opakowań środków medycznych, materiałów / haseł reklamowych, urządzeń medycznych, obsługę klienta w aptece / pacjenta w placówce medycznej, efektywności pracy przedstawicieli medycznych, preferencji zakupowych konsumentów / decydentów, skojarzeń z marką, wizerunku /świadomości marki czy efektywności / skuteczności kanałów promocji / dystrybucji.

 

Metodologia badawcza

Badania rynku medycznego odbywają się zarówno przy wykorzystaniu metod ilościowych, jak i jakościowych. Niezwykle przydatne okazują się w tym zakresie w szczególności:

  • ankiety telefoniczne (CATI) i elektroniczne (CAWI), pozwalające na realizację pomiarów na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich;
  • wywiady fokusowe (FGI) i indywidualne wywiady pogłębione (IDI), dające szansę na rozpoznanie jednostkowych insightów konsumenckich.

 

Sprawdź sam: Studia przypadków i rzeczywiste zastosowania badań

 

Prócz powyższych, w katalogu metod stosowanych w Medical Market Research znajdują się zazwyczaj także badania opinii w autorskim panelu internetowym, wywiady prowadzone z użyciem urządzeń mobilnych (CAPI), tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania tajemniczego klienta / pacjenta, telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) oraz analiza danych zastanych (Desk Research). 

Wszystkie badania rynku medycznego / farmaceutycznego prowadzone powinny być z zachowaniem najwyższych standardów metodologicznych, obejmujących przede wszystkim:

  • odpowiednią, uwzględniającą założenia badawcze, rekrutację lekarzy / farmaceutów lub pacjentów / użytkowników leków;
  • opracowanie kwestionariusza / scenariusza, pozwalającego na pozyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania badawcze;
  • profesjonalne analizy statystyczne uzyskanych wskazań oraz merytoryczna interpretacjia wyników;
  • wypracowanie wniosków i rekomendacji oraz ujęcie ich w formie zbiorczego raportu / prezentacji.

Pozyskana w toku badań wiedza wspiera zarówno proces wprowadzania nowych leków Rx / OTC na rynek, jak i pozwala usprawnić sprzedaż leków już dostępnych w obrocie  m.in. poprzez wzmocnienie marki, ulepszenie materiałów reklamowych czy sprostanie czynnikom warunkującym rekomendowanie pacjentom leków przez lekarzy i farmaceutów.

 

Znaczący wpływ na sprzedaż produktów medycznych ma nie tylko ich skuteczność czy przyjęta polityka marketingowa, ale również dostępność w aptekach i punktach aptecznych oraz stopień polecania ich pacjentom przez farmaceutów czy rekomendacje lekarskie.

 

- Środowiska medyczne, częściej niż inne grupy docelowe, wymagają stosowania kosztownych technik badawczych. Ze względu na specyficzne warunki w jakich pracują medycy, organizacja badania bywa bardziej skomplikowana, wydłużony jest czas zbierania danych. W zamian możemy liczyć na materiał badawczy bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo - szczególnie firmy farmaceutyczne - zyskują wiedzę o tym, jak ich produkty traktowane są w grupach zawodowych, na których im szczególnie zależy - tłumaczy dr Sebastian Musioł – ekspert ds. metodologii w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Zobacz także

Jak ustalić najważniejsze dla klienta cechy produktu?
Tym co wyróżnia produkt wśród dóbr konkurencyjnych czy też pozwala zaspakajać potrzeby zgłaszane przez konsumentów są...
2017-06-29 aktualizacja: 2023-12-13
Wykorzystanie grup fokusowych w badaniach rynkowych
Badania rynkowe odgrywają kluczową rolę w kreowaniu skutecznych strategii biznesowych, a jednym z najbardziej efektyw...
2023-12-15 aktualizacja: 2023-12-21
Badania świadomości marki
Badania świadomości marki Markowość (branding) jest jednym z aspektów, który kształtuje wybory konsumentów - ich ...
2015-03-17
Jak zwiększyć sprzedaż leków za pomocą opakowania?
Posiadasz kilka różnych konceptów opakowań produktu OTC czy suplementu i masz kłopot w wyborze najlepszego z nich prz...
2017-06-06 aktualizacja: 2023-12-05
Badania znajomości marki
Badania znajomości marki Marka pełni swego rodzaju rolę wizytówki przedsiębiorstwa przez co umożliwia identyfikac...
2016-10-10
Jak sprawdzić znajomość marki wśród docelowych klientów?
Marka produktu spełnia kilka zasadniczych funkcji - odróżnia produkt od artykułów konkurencyjnych, stanowi gwarancję ...
2017-06-07 aktualizacja: 2023-12-07
Pokaż więcej Pokaż więcej

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego rekomendowanie leków przez lekarzy i farmaceutów ma tak istotne znaczenie dla pacjentów?

Pacjenci ufają wiedzy i doświadczeniu personelu medycznego, co sprawia, że ich rekomendacje są odbierane jako wiarygodne. Skłonność lekarzy i farmaceutów do polecania konkretnych leków wynika często z ich przekonania co do skuteczności i odpowiedniości danego preparatu, co przekłada się na lepsze rezultaty leczenia. Wreszcie, rekomendacje te pomagają pacjentom dokonywać świadomych wyborów, zwiększając pewność co do skuteczności i bezpieczeństwa przyjmowanych leków.

W jaki sposób badania rynku medycznego mogą pomóc w zrozumieniu skłonności do polecania leków przez personel medyczny?

Badania rynku medycznego odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu skłonności personelu medycznego do polecania konkretnych leków. Przeprowadzanie badań na grupach lekarzy i farmaceutów pozwala pozyskać wgląd w postrzeganie produktów i marek, opinie na temat skuteczności leków, oraz czynniki wpływające na skłonność do rekomendacji. 

Jak badanie rynku może pomóc w promocji leku?

Badanie rynku odgrywa kluczową rolę w efektywnej promocji leków poprzez dostarczenie istotnych informacji na temat preferencji, potrzeb i opinii konsumentów oraz personelu medycznego. Pozwala to na dostosowanie strategii promocyjnych do rzeczywistych oczekiwań rynku. 

Copyright© 2023 Biostat
Cookies