Badania na potrzeby
strategii marketingowych.

Dobra strategia marketingowa to fundament skutecznego zarządzania działalnością promocyjną, a zatem - narzędzie warunkujące efektywne konkurowanie o klienta i maksymalizację zysków. Jako skoordynowany plan działań promocyjnych, strategia taka sprzyja racjonalizacji i ekonomizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw - pozwala generować wysokie przychody przy zrównoważonych nakładach na promocję. Dlatego tak istotnym jest skuteczne opracowywanie dokumentacji strategicznej i systematyczna ich implementacja w biznesową codzienność, a w razie konieczności - realizacja badania na potrzeby strategii marketingowej.
opracowanie strategii marketingowej

Badania rynku a strategia marketingowa

Dobrze opracowania strategia marketingowa to taka, którą dostosowano do specyfiki rynku, na którym zostanie ona wykorzystana - powinna uwzględniać zatem charakterystykę bieżącej sytuacji rynkowej i jej prognozowane zmiany, a także definiować cele działań oraz ich kierunki. Zapisy te winny współgrać jednocześnie z przyjętą wizją i misją firmy oraz głównymi celami jej działalności. Badanie na potrzeby strategii marketingowej należy zatem planować w sposób zindywidualizowany i kompleksowy, uwzględniający specyfikę klienta i jego rynkowego otoczenia.

Oferta badawcza

Jeśli chcesz podzielić się ze światem informacją, że Twój produkt:

  • Jest najczęściej polecany przez lekarzy lub farmaceutów;
  • Jest najskuteczniejszy w opinii lekarzy, farmaceutów lub klientów;
  • Jest najczęściej wybierany przez klientów;
  • Cieszy się największym zaufaniem.
Strategie marketingowe

Skontaktuj się z nami - sprawdzimy to dla Ciebie i dostarczymy odpowiednich danych do wykorzystania w Twojej kampanii reklamowej. Nasze badania na potrzeby strategii marketingowej uwzględniają standardowo audyt marketingowy firmy, analizę jej konkurencji, a także określenie misji i celów firmy oraz jej rynku docelowego i analizę zachowań działającego tam konsumenta.

Pozyskując dane analityczne, precyzyjnie docieramy do odpowiednich grup respondentów, w tym - do lekarzy różnych specjalizacji, stomatologów, farmaceutów czy klientów indywidualnych.

Zapewniamy rzetelność i ekspresowość badania i analiz
- standardowo przewidujemy przekazanie wyników już w 5 dni od złożenia zamówienia*

*W przypadku prób lekarzy, farmaceutów, stomatologów n<50, w przypadku klientów indywidualnych n<100

Poradnik
marketingowy
Sprawdź Sprawdź
Poradnik Marketingowca

Najczęściej zadawane pytania.

Czy moje badanie dotrze do potencjalnej grupy docelowej?

Badanie można skierować do określonej grupy respondentów. Przed rozpoczęciem badania klient może wskazać cechy demograficzne oraz psychograficzne grupy docelowej (np. płeć, wykształcenie, zawód, wiek, czy miejsce zamieszkania).

Wybierając temat badania o charakterze medycznym, zapewniamy, że dotrze ono do lekarzy, farmaceutów, czy klientów indywidualnych powiązanych z tematyką medyczną.

Jakie elementy wchodzą w skład badania podczas tworzenia strategii marketingowej?
  • Strategia konkurencji,
  • Strategia produktu,
  • Strategia rozwoju,
  • Strategia promocji,
  • Strategia cen,
  • Strategia dystrybucji.
Jakie elementy znajdą się w strategii opracowanej przez naszych ekspertów?

Pracownicy BioStatu, szczegółowo opiszą takie aspekty jak: cel strategiczny, budżet finansowy, zakres działań w projekcie oraz harmonogram realizacji projektu.

Jakimi technikami specjaliści BioStatu przeprowadzają badania marketingowe?

Do przeprowadzenia badań marketingowych najczęściej wykorzystuje się techniki ilościowe, takie jak: PAPI (przeprowadzane bezpośrednio), CATI (ankiety telefoniczne), CAWI (techniką internetową).

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. badań
Zadzwoń do nas Napisz