Badania na potrzeby
strategii marketingowych.

Dobra strategia marketingowa to fundament skutecznego zarządzania działalnością promocyjną, a zatem - narzędzie warunkujące efektywne konkurowanie o klienta i maksymalizację zysków. Jako skoordynowany plan działań promocyjnych, strategia taka sprzyja racjonalizacji i ekonomizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw - pozwala generować wysokie przychody przy zrównoważonych nakładach na promocję. Dlatego tak istotnym jest skuteczne opracowywanie dokumentacji strategicznej i systematyczna ich implementacja w biznesową codzienność, a w razie konieczności - realizacja badania na potrzeby strategii marketingowej.
Strategie marketingowe
Badania rynku a strategia marketingowa
Dobrze opracowania strategia marketingowa to taka, którą dostosowano do specyfiki rynku, na którym zostanie ona wykorzystana - powinna uwzględniać zatem charakterystykę bieżącej sytuacji rynkowej i jej prognozowane zmiany, a także definiować cele działań oraz ich kierunki. Zapisy te winny współgrać jednocześnie z przyjętą wizją i misją firmy oraz głównymi celami jej działalności. Badanie na potrzeby strategii marketingowej należy zatem planować w sposób zindywidualizowany i kompleksowy, uwzględniający specyfikę klienta i jego rynkowego otoczenia.
Oferta badawcza

Jeśli chcesz podzielić się ze światem informacją, że Twój produkt:

  • Jest najczęściej polecany przez lekarzy lub farmaceutów;
  • Jest najskuteczniejszy w opinii lekarzy, farmaceutów lub klientów;
  • Jest najczęściej wybierany przez klientów;
  • Cieszy się największym zaufaniem.
Strategie marketingowe

Skontaktuj się z nami - sprawdzimy to dla Ciebie i dostarczymy odpowiednich danych do wykorzystania w Twojej kampanii reklamowej. Nasze badania na potrzeby strategii marketingowej uwzględniają standardowo audyt marketingowy firmy, analizę jej konkurencji, a także określenie misji i celów firmy oraz jej rynku docelowego i analizę zachowań działającego tam konsumenta.

Pozyskując dane analityczne, precyzyjnie docieramy do odpowiednich grup respondentów, w tym - do lekarzy różnych specjalizacji, stomatologów, farmaceutów czy klientów indywidualnych.

Zapewniamy rzetelność i ekspresowość badania i analiz
- standardowo przewidujemy przekazanie wyników już w 5 dni od złożenia zamówienia*

*W przypadku prób lekarzy, farmaceutów, stomatologów n<50, w przypadku klientów indywidualnych n<100

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz