eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania szumu medialnego

Nieustanny rozwój mediów społecznościowych zmienia dynamikę kierunku zaufania konsumentów. Obecnie można zaobserwować wzrost jego znaczenia w relacjach poziomych - ludzie w wysokim stopniu ufają tzw. marketingowi szeptanemu. Innymi słowy, częściej zawierzamy opiniom znajomych, a niewiele mniejszym zaufaniem cieszą się opinie zamieszczane w Internecie. Można nawet zaobserwować, że konsumenci chętniej ufają komentarzom obcych ludzi należących do internetowych sieci społecznościowych, niż ekspertom. Poszukują w Social media informacji na temat praktycznych doświadczeń w ramach korzystania z produktu lub usługi. Wyrażają natomiast spory sceptycyzm w odniesieniu do informacji przekazywanych w reklamach oraz prezentowanym na firmowych stronach www. Coraz częściej zachowania konsumenta są zatem determinowane wpływem różnego rodzaju grup odniesienia – które jeszcze przed kilkunastoma laty nie odgrywały istotnego znaczenia.

W związku ze wzrostem roli mediów społecznościowych w ocenach przedsiębiorstw i ich produktów oraz usług, proponujemy realizację badania szumu medialnego, pozwalającego przeanalizować opinie użytkowników Internetu na temat marki oraz produktu.

Nasza oferta badań szumu medialnego

Monitoringowi poddajemy najpopularniejsze portale społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, a także Instagram. Jednocześnie analizujemy branżowe fora internetowe, blogi oraz serwisy opinii. Jednocześnie tego typu analizę danych zastanych poszerzamy o realizację ankietowych badań ilościowych.

Badania szumu medialnego pozwalają:

  • pozyskać cenne informacje na temat wizerunku marki, a także odbioru komunikatów reklamowych;
  • wychwycić trendy dotyczące postrzegania marek konkurencyjnych w Sieci internetowej;
  • przeciwdziałać sytuacji kryzysu marki.

Diagnoza, a następnie stały monitoring wizerunku marki w Internecie stanowi niezbędny warunek ku temu, aby właściwie planować działania marketingowe i odpowiednio reagować na sytuacje kryzysowe. Pamiętaj, że wartość marki jest dziś w ogromnym stopniu zależna od komentarzy i opinii zamieszczanych w Sieci. Zleć nam realizację badania szumu medialnego już dziś i dowiedz się, jak Twoja marka jest postrzegana w przestrzeni internetowej!

Zadzwoń do nas Napisz