eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania kapitału marki

Od wczesnych lat 90. XX w. coraz większą popularność zdobywa pojęcie kapitału marki. Rzetelnie określony kapitał marki może być podstawą trwałej przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
 
Według Marketing Science Institute, kapitał marki to zespół skojarzeń i zachowań części grupy docelowej, uczestników kanału dystrybucji oraz firmy-sponsora marki, dających możliwość wygenerowania wyższych obrotów i marż, a przez to przewagę konkurencyjną.
 
 
 
 
 
Czynniki determinujące kapitał marki to:
 
 • zyski i udział w rynku,
 • długowieczność,
 • podatność na działania konkurencji,
 • skojarzenia związane z marką,
 • lojalność wobec marki,
 • postrzegana jakość,
 • potencjał wzrostu,
 • znajomość marki,
 • inne aktywa marki (np. patenty).
Marka jest swoistym bankiem informacji o produkcie, który zawiera dane o nim oraz jego historię na rynku. Kapitałem marki są skumulowane w świadomości nabywców doświadczenia związane z marką, np.:
 
 • cechy produktu,
 • sfera komunikacji marki,
 • organizowane promocje,
 • brak określonych działań (brak nowości w ofercie, źle funkcjonująca infolinia itp.).
Pozytywna ocena konsumentów z docelowych segmentów rynku jest podstawą i warunkiem koniecznym dla budowania kapitału marki. W celu poznania tej oceny proponujemy naszym klientom odpowiednie badania wykonywane przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.
 
Zapraszamy także do lektury materiału dot.  badania znajomości marki
Zadzwoń do nas Napisz