Badania kapitału marki

Od wczesnych lat 90. XX w. coraz większą popularność zdobywa pojęcie kapitału marki. Rzetelnie określony kapitał marki może być podstawą trwałej przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
 
Według Marketing Science Institute, kapitał marki to zespół skojarzeń i zachowań części grupy docelowej, uczestników kanału dystrybucji oraz firmy-sponsora marki, dających możliwość wygenerowania wyższych obrotów i marż, a przez to przewagę konkurencyjną.
 
 
 
 
 
Czynniki determinujące kapitał marki to:
 
 • zyski i udział w rynku,
 • długowieczność,
 • podatność na działania konkurencji,
 • skojarzenia związane z marką,
 • lojalność wobec marki,
 • postrzegana jakość,
 • potencjał wzrostu,
 • znajomość marki,
 • inne aktywa marki (np. patenty).
Marka jest swoistym bankiem informacji o produkcie, który zawiera dane o nim oraz jego historię na rynku. Kapitałem marki są skumulowane w świadomości nabywców doświadczenia związane z marką, np.:
 
 • cechy produktu,
 • sfera komunikacji marki,
 • organizowane promocje,
 • brak określonych działań (brak nowości w ofercie, źle funkcjonująca infolinia itp.).
Pozytywna ocena konsumentów z docelowych segmentów rynku jest podstawą i warunkiem koniecznym dla budowania kapitału marki. W celu poznania tej oceny proponujemy naszym klientom odpowiednie badania wykonywane przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.
 
Zapraszamy także do lektury materiału dot.  badania znajomości marki
Zadzwoń do nas Napisz