Badania rynkowe, market research i analiza rynku - farmacja.

Charakterystycznymi zjwiskami, jakie obserwować można w obrębie każdego sektora jest dynamiczna zmiennosć jego bliższego i dalszego otoczenia, dążność do wdrażania do rynkowego obrotu nowszych i bardziej innowacyjnych produktów i usług oraz ciągła zmienność gustów i preferencji konsumenckich

Utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wymaga śledzenia trendów w ww. obszarach i względnianie ich w przyjętej strategii działań marketingowych. W procesie tym nieocenione sa badania marketingowe, mające zastosowanie tak na rynku FMCG, jak i na tym medyczynym czy farmaceutycznym

W tym zakresie realizujemy.
 • Insighty konsumenckie
 • Badania konceptów - opakowania/reklamy
 • Badania reakcji na kampanie reklamowe
 • Badania decydentów(lekarzy, farmaceutów)
 • Pomiary obecności poroduktów w mediach
 • Badania rynku medycznego
 • Badania na potrzeby kampanii reklamowych
Badania marketingowe dla farmacji
Kontakt
Badania marketingowe dla farmacji
Koncepcja
Badania marketingowe dla farmacji
Wyniki (7-14 dni)
Proces analizy i weryfikacji w badaniach jakościowych:

Badania jakościowe są zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne w porównaniu do ilościowych, dlatego problematyczne jest uzyskanie wyników, które można by uogólniać na pełną populację

Jak zaradzamy temu problemowi?

Przemyślany dobór uczestników badania pod kątem

 • Zmiennych społeczno demograficznych
 • Cech psychograficznych
 • Dotychczasowych doświadczeń konsumenckich oraz preferencji zakupowych
 • Stanu zdrowia

Dwustopniowa analiza danych: autorska metoda

 • Oparta jest o przeprowadzanie badań dwojakiego rodzaju. Cel pierwszego z nich stanowi pozyskanie od respondentów opinii w tematyce badania, zwykle poprzez przeprowadzenie wywiwadów IDI. Etap ten kończy się pogłębioną analizą danych, służącą zaprojektowaniu narzędzia do badań fokusowych.
 • Badania FGI pozwalają na weryfikację uzyskanych na etapie poprzedzających informacji, a także uzupełnienie ich o nowe dane
Przykładowy cennik.
ZAKRES USŁUGI
4 IDI, 2 FGI, DWUSTOPNIOWA ANALIZA, RAPORT
CENA NETTO 9900PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
2 FGI, RAPORT
CENA NETTO 8800PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
BADANIA ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI
(CATI, N-600), RAPORT

CENA NETlTO 14000PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
BADANIE CLT N=450, ANALIZY STATYSTYCZNE, RAPORT
CENA NETTO 14000PLN - REALIZACJA 14 DNI

*cennik na badanie marketingowe aktualny na rok 2016-2017

Sprawdzone rozwiązania
czas realizacji
Harmonogram.
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
Badania marketingowe dla farmacji
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
Badania marketingowe dla farmacji
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
Badania marketingowe dla farmacji

Realizacja badania marketingowego dla farmacji może również zostać uzupełniona o badanie ilościowe, które pozwoli na skwantyfikowanie i uwiarygodnienie kwestii związanej z grupą docelową produktu

Z tego względu warto również uwzględnić w realizowanych projektach badawczych pomiaru CATI (ankieta telefoniczna), która dostarczy szczegółowych danych liczbowych

Elementy sondażu mogą objąć między innymi:

 • Występowanie i uciążliwość dolegliwości, na które odpowiada produkt;
 • Skłonność do zaadresowania problemu jeśli występuje;
 • Znajomość produktu (spontaniczna i wywołana);
 • Korzystanie z produktu, lub jego odpowiedników;
 • Skojarzenie z marką.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz