Badania message recall, recall test

 

Naszym klientom proponujemy:

  • badania efektywności/skuteczności pracy przedstawicieli medycznych (recall test),
  • badania zapamiętywania przekazów reklamowych (message recall).

Realizacja badania:

  • badanie ilościowe, przeprowadzane na próbie lekarzy / farmaceutów / odbiorców reklam,
  • najczęściej stosowana jest metoda wywiadów telefonicznych (CATI) - wywiady przeprowadzają doświadczeni ankieterzy firmy BioStat.

Grupy docelowe:

  • lekarze,
  • farmaceuci (apteki),
  • odbiorcy indywidualni (badanie zapamiętywania reklam).
Zadzwoń do nas Napisz