Rodzaje badań statystycznych

Analitycy firmy BioStat najczęściej stosują w projektach badawczych
następujące typy badań statystycznych:

 

 • Rodzaje badań sgtatystycznychAnaliza porównawcza - umożliwia porównanie dwóch lub więcej terapii w zakresie skuteczności oraz bezpieczeństwa;
 • Analiza zależności - ma na celu zbadanie kształtowania się jednej zmiennej w zależności od wartości przyjmowanych przez drugą cechę (np. dawka leku oraz jej wpływ na wskaźnik poprawy);
 • Analizy biorównoważności - specyficzny typ analiz konstruowanych w trakcie procesu wprowadzania nowego leku na rynek, których zasadniczym celem jest badanie potwierdzające skuteczność leku wprowadzanego w stosunku do skuteczności leku referencyjnego; analiza ta wymaga specyficznych metod, narzuconych m.in. przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych;
 • Drzewa decyzyjne i modele Markowa - umożliwiają graficzną prezentację procesu decyzyjnego;
 • Badania porównawcze - dają szerokie możliwości zastosowania testów statystycznych, których celem jest porównywanie średnich (lub rozkładów) dwóch lub więcej populacji (zazwyczaj jest to porównanie pacjentów chorych ze zdrowymi lub porównanie dwóch grup pacjentów leczonych różnymi lekami/metodami);
 • Analiza przeżywalności - dotyczy głównie badania skuteczności nowych terapii w przypadku generalnie nieuleczalnej choroby;
 • Odkrywanie reguł diagnostycznych, budowa modeli predykcyjnych;
 • Klasyfikacja - polega na przydzieleniu danego rekordu (np. pacjenta) do jednej z klas; metoda ta daje szerokie możliwości, zarówno w klasyfikacji leków, jak i pacjentów do jednej z grup, na przykład "chory/zdrowy"; pozwala także na analizę i klasyfikację więcej niż dwóch podgrup pacjentów;
 • Clustering - celem jest pogrupowanie obiektów o wysokim stopniu podobieństwa ze względu na wybrane kategorie (zmienne);
 • Porządkowanie (rating) - uporządkowanie obiektów w kolejności rosnącej ze względu na dużą liczbę zmiennych; jest to metoda bardzo zbliżona do clusteringu, jednak dająca możliwość utworzenia rankingu;
 • Badania HTA i cost effectiveness - oferta szerokiego zakresu usług analitycznych związanych z oceną technologii medycznych, farmakoekonomiką, analizą skuteczności terapii czy analizą jakości życia pacjentów (Quality of Life).
Zadzwoń do nas Napisz