Badania Opinii.

Analiza SWOT.

Dodatkowym elementem związanym z badaniami rynku jest identyfikacja jego mocnych oraz słabych stron, jak też wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych. Czynniki te składają się na tzw. Analizę SWOT, której nazwa jest akronimem słów:

  • Strengths (mocne strony)
  • Weaknesses (słabe strony)
  • Opportunities (szanse)
  • Threats (zagrożenia)
Analiza SWOT
Implementacja wyników analiz.

Wyniki analizy SWOT mogą zostać zaimplementowane w dowolnym kierunku związanym z działalnością instytucji lokalnego rynku bądź jednostki samorządu terytorialnego, jak też badanych grup społecznych. Efektem końcowym analizy tego typu jest diagnoza, opierająca się o wszystkie czynniki związane z każdym spośród czterech badanych obszarów. Elementem analizy SWOT jest też sporządzenie syntezy na podstawie otrzymanych informacji, które winny się stać elementem strategii badanych obszarów. Dokonuje się jej sumując ilość szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron. Na tej podstawie można określić zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonalnych czynności w obrębie badanego rynku.

Metoda analizy SWOT jest, w odniesieniu do planów o charakterze społeczno-gospodarczym, najlepszym sposobem zidentyfikowania, sklasyfikowania, oceny i zdiagnozowania czynników wpływających na rozwój danego obszaru i opracowania na tej podstawie najkorzystniejszej strategii.

Najczęściej zadawane pytania.

Kiedy warto korzystać z analizy SWOT?

Analiza SWOT jest dość uniwersalną metodą, którą możemy stosować w wielu aspektach życia. Może ona nam znacznie pomóc podczas otwierania własnego biznesu, ale przy dłużej działających przedsiębiorstwach również zda egzamin, gdyż nakieruje ona na dobrą ścieżkę rozwoju oraz kierunek, w którym powinno się zmierzać. 

Jak poprawnie wykonać analizę SWOT?
Do przeprowadzenia oraz zanalizowania metodą SWOT powinno zaprosić się wszystkie decyzyjne osoby w firmie, tak aby spojrzeć na szanse oraz zagrożenia z różnych perspektyw. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zamykamy się na jedną obiektywną opinię, tylko możemy ich uzyskać kilka lub kilkanaście. Nasza analiza SWOT nabierze wtedy wartościowego charakteru i pozwoli naszemu przedsiębiorstwu na lepszy rozwój. 
W jakich sytuacjach analiza SWOT może okazać się ratunkiem dla przedsiębiorstwa?
Warto stosować SWOT w sytuacjach, w których firmą zależy na:
 
  • Budowaniu solidnych planów strategicznych,
  • Wypracowaniu priorytetowych działań, 
  • Przebranżowienia przedsiębiorstwa,
  • Rozpoznania sytuacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Czy analiza SWOT może okazać się pomocna podczas przeprowadzania badań konkurencji?

Oczywiście, że tak. Analiza SWOT sprawdzi się idealnie nie tylko przy zakładaniu nowego biznesu, ale również w późniejszych etapach prowadzenia działalności. Przeprowadzając ją, można odnieść się do całej firmy bądź jej wyodrębnionych sektorów, takich jak np. analiza konkurencji. Dzięki SWOT poznamy mocne oraz słabe strony, oraz wskażemy szanse i zagrożenie, które widzimy w związku z naszą konkurencją. 

Zadzwoń do nas Napisz