Słuchaj opinii pracownika
Dbaj o jego satysfakcję i lojalność.
Badania Opinii Pracowników.

Ważnym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie sukcesu firmy czy organizacji są ludzie. Realizacja badań satysfakcji pracowników pozwala uzyskać cenne dla firmy informacje odnośnie ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości. Bardzo ważne bowiem jest, aby stale wiedzieć, co członkowie zespołu pracowników myślą o atmosferze w pracy, o jej sukcesach i porażkach, jak również poznać ich nastawienie emocjonalne, potrzeby i odczucia oraz wartości dla nich są ważne. Satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem efektywności pracy. Zadowolony pracownik pracuje znacznie lepiej i wydajniej.

Dzięki badaniu kluczowych wartości dla pracowników oraz wartości przedsiębiorstwa można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące:

 • wartości ważnych dla pracowników,
 • identyfikacji z wartościami przedsiębiorstwa,
 • świadomości wizji i misji przedsiębiorstwa,
 • potrzeby wprowadzenia zmian,
 • pomysłów pracowników, które mogą być kluczowym elementem w odnoszeniu sukcesu przez firmę.

Oferta.

Badania opinii pracowników PAPI
Ankietyzacja tradycyjna
Badania opinii pracowników CAWI
Internetowe
Badania opinii pracowników CAPI
Urządzenia mobilne
Zapraszamy do odwiedzenia strony w całości poświęconej
badaniom pracowników:
www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl
Badania opinii pracowników

Wartości przedsiębiorstwa i wartości pracowników.

Identyfikacja i integracja wartości ważnych dla przedsiębiorstwa oraz wartości ważnych dla pracownika, umożliwia utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie, przy jednoczesnym rozwoju całej organizacji. Działanie takie wymaga jasno zdefiniowanych wartości obowiązujących w przedsiębiorstwie i porównanie ich z perspektywą pracowników. Oznacza to łączenie osobistych celów z wartościami postrzeganymi w firmie.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykorzystanie wartości odnosi się do tworzenia wizji, misji i działania, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Motywowanie i integrowanie pracowników, a także - zarządzania zmianą i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, są równie istotne. Dla pracownika wartości potrzebne są do realizacji swoich pasji, samorealizacji, budowania przynależności oraz rozwijania kariery zgodnie z aspiracjami, mogą wzmocnić firmę, poprzez wykorzystanie najlepszych posiadanych zasobów.

Badania opinii pracowników

Kierownictwo powinno zaspokajać nie tylko aspiracje przedsiębiorstwa, ale także te pracownicze. Efektem takiego działania, jest wspólne dążenie do czegoś, w co wierzą obie strony, a co za tym idzie - zaangażowanie pracowników, w tworzenie misji przedsiębiorstwa oraz zrozumienie i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia i motywacji.

Zalety płynące z prowadzenia badania satysfakcji pracowników:

 • sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji,
 • obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji ze współpracownikami i kierownictwem,
 • możliwość podjęcie działań usprawniających proces zarządzania,
 • identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji,
 • weryfikacja przyjętego sytemu i zasad panujących w firmie,
 • identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
Badania opinii pracowników

Zarządzanie zmianą.

Kwestia zarządzania zmianą ma również swoje odzwierciedlenie w badaniu wartości pracowniczych i wartości firmy. Dzięki wczesnemu zdefiniowaniu zbioru wartości (bądź stwierdzeniu jego braku), możliwe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań we właściwym czasie, dające najlepszy efekt. Niewłaściwe działania, bądź ich brak, w niewłaściwym czasie mogą przynieść jedynie straty.

Badania opinii pracowników

Badanie satysfakcji pracowników stanowi metodę umożliwiającą dokonanie oceny stopnia satysfakcji oraz rozpoznanie oczekiwań i opinii załogi we wskazanych obszarach problemowych. Skale pomiarowe służą identyfikacji słabych oraz mocnych stron, a także dokonaniu niezbędnych usprawnień.

Etapy projektów badania satysfakcji.

 • ustalenie celów badania,
 • opracowanie kwestionariusza badawczego,
 • przeprowadzenie badania (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, badania on-line),
 • przygotowanie bazy danych z wyników badania,
 • opracowanie raportu końcowego oraz rekomendacji.
Rekomendacje:
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Senior Project Manager
Zadzwoń do nas Napisz