Badania 360 stopni.

Badanie metodą 180 lub 360 stopni pozwala na ocenę kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie lub członków organizacji. Kwestie poruszane w  badaniach tego typu, związane są z wykorzystaniem zachowań i kompetencji z istotnego punktu widzenia działalności firmy lub organizacji, jak też konkretnych pracowników.

Badanie metodą 360 stopni.

Badanie metodą 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia osoby badanej. Osoba oceniana, jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

Badanie metodą 180 stopni.

Badanie metodą 180 stopni polega na ocenie każdego pracownika przez jedną osobę ze swojego otoczenia (współpracownik, przełożony). W ten sam sposób osoba badana ocenia także siebie.

Przebieg badania.

Oceny poszczególnych osób, są grupowane i na tej podstawie, jest tworzony profil do dalszej analizy i wniosków. Osoba analizowana, w rezultacie nie otrzymuje informacji, jak została oceniona przez poszczególnych współpracowników, zna jedynie ogólną opinię otoczenia w podziale na obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości.

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowanie informacji zwrotnych na temat poszczególnych pracowników. Istotnym, jest pozyskanie poszczególnych ocen kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera, przez jego najbliższych współpracowników. Dzięki temu można określić posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych mu grupach pracowniczych.

Badania 360 stopni

Wyniki badania wskazują pracownikom, jakie ich cechy można uznać za atuty, a które z nich negatywnie na nią wpływają. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia perspektywy o oceny klientów, czy współpracowników zewnętrznych, jeżeli współpraca z nimi, jest istotnym aspektem funkcjonowania firmy czy placówki. W przypadku pracowników wyższego szczebla otrzymane wyniki posłużyć mogą w określeniu ich zdolności organizacyjnych i stopnia przywództwa w zespole.

Dodatkową zaletą takich badań, jest poznanie przez pracowników celów strategicznych firmy oraz określenie faktycznych relacji personalnych panujących w miejscu pracy. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do decyzji w ramach restrukturyzacji całej organizacji lub poszczególnych jej zespołów.

Badania 360 stopni

Dlaczego warto przeprowadzić badanie 360 stopni.

Informacja otrzymane z badania niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści, zarówno dla rozwoju pracowników, jak i całej firmy. Badanie to:

 • Może służyć do budowania indywidualnych ścieżek rozwoju.
 • Pozwala porządkować obszar istotnych dla danej firmy kompetencji
 • Wzmacnia zaangażowanie i pozwala na wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.
 • Pomaga wykryć uzdolnienia i ukryte kompetencje pracowników, które mogą z powodzeniem zostaw wykorzystane na korzyść, tak asdpracownika, jak i firmy.
 • Wspiera kształtowanie kultury miejsca pracy i otwartej komunikacji, które stanowią ważny aspekt w dzisiejszym systemie zarządzania.

Jak wykorzystać potencjał pracowników.

Ze względu na złożoność procesu badania 360 najlepiej zlecić je firmie, która ma spore doświadczenie w prowadzeniu i analizie takich badań. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań pomoże w kształtowaniu dobrej atmosfery w firmie, da szansę wykorzystać w pełni posiadane zasoby ludzkie i przyczyni się do sprawniejszego rozwoju firmy. Dzięki badaniom powtarzanym okresowo, możliwe będzie kontrolowanie poziomu kompetencji w firmie oraz planowania zmian w perspektywie długofalowego rozwoju.

Najczęściej zadawane pytania.

Na ca pozwala badanie 360?
 • Pełną elastyczność oraz swobodę działań — badanie można przeprowadzić w oparciu o gotową ankietę lub stwórz własny kwestionariusz,
 • Szybkość oraz automatyzacja — badanie on-line może być uruchomione nawet w ciągu kilkunastu minut,
 • Dokładny oraz czytelny raport — idealne narzędzie do analizy i podejmowania dalszych kroków,
 • Pełna kontrola i monitoring — w czasie rzeczywistym możesz weryfikować uzyskane odpowiedzi.
 
Jakie aspekty warto uwzględnić podczas oceny pracownika?
 • Samodzielność,
 • Organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Terminowość,
 • Zaangażowanie,
 • Znajomość standardów organizacyjnych,
 • Wiedza specjalistyczna oraz umiejętność jej wykorzystania.
 
Czy podczas przeprowadzania badania firma Biostat oferuje wspracie?
Jak najbardziej tak. Każdorazowo, kiedy nasi klienci napotkają jakąkolwiek trudność, mają oni możliwość skontaktowania się z naszym działem IT. Nasi pracownicy świadczą fachowe wsparcie Helpdesk. 
 
Zadzwoń do nas Napisz