eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania 360 stopni

Badanie metodą 180 lub 360 stopni pozwala na ocenę kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie lub członków organizacji. Kwestie poruszane w tego typu badaniach związane są z wykorzystaniem zachowań i kompetencji istotnych z punktu widzenia działalności firmy lub organizacji, jak też konkretnych pracowników.
Badanie metodą 180 stopni polega na ocenie każdego pracownika przez jedną osobę ze swojego otoczenia (współpracownik, przełożony). Ponadto w taki sam sposób osoba badana ocenia także siebie.
Badanie metodą 360 stopni ma na celu ocenę całego otoczenia osoby badanej. Z drugiej strony osoba oceniana jest jednocześnie osobą oceniającą swoje otoczenie. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni, a osoba oceniana wypełnia skalę samooceny.

Oceny poszczególnych osób są grupowane i na tej podstawie tworzony jest profil do dalszej analizy i wniosków. Rzetelność tak otrzymanych wyników jest znaczna, gdyż osoba analizowana w rezultacie nie otrzymuje informacji, jak została oceniona przez poszczególnych współpracowników, zna jedynie ogólną opinię otoczenia w podziale na obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości.
Wyniki badania wskazują pracownikom, jakie ich cechy można uznać za atuty współpracy, a które z nich negatywnie na nią wpływają. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia perspektywy o oceny klientów, czy współpracowników zewnętrznych, jeżeli współpraca z nimi jest istotnym aspektem funkcjonowania kadry menadżerskiej. W przypadku pracowników wyższego szczebla otrzymane wyniki posłużyć mogą określeniu ich zdolności organizacji pracy i stopnia przywództwa w zespole.
Dodatkową zaletą takich badań jest poznanie przez pracowników celów strategicznych firmy oraz określenie faktycznych relacji personalnych panujących w miejscu pracy. Uzyskane wyniki mogą być podstawą do decyzji w ramach restrukturyzacji całej organizacji lub poszczególnych jej zespołów.

Kontakt w sprawie oferty:

bsp@biostat.com.pl

32 42 21 707

Zadzwoń do nas Napisz