Przebieg procesu badawczego.

Innowacyjna aplikacja do badań kompetencji stworzona przez specjalistów firmy BioStat, pozwala w łatwy i szybki sposób zbadać kompetencje pracowników oraz kandydatów. Aplikacja jest intuicyjna i pozwała oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Można ją wykorzystać w procesie rekrutacji, aby pozyskać najlepszych pracowników, na poszukiwane stanowisko pracy. Poddani badaniu mogą zostać również obecni pracownicy firmy. Dzięki zastosowaniu aplikacji, możemy dowiedzieć się, jakie predyspozycje, czy uzdolnienia posiadają nasi pracownicy i w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, z korzyścią zarówno dla firmy, jak i pracownika.

Badania kompetencji są pomocą w procesie rekrutacji

Program do testów kompetencji Aplikacja - test kompetencji

Testy kompetencji.

Testy kompetencji, to cenne źródło informacji o pracownikach i kandydatach do pracy. Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzonego badania, pozwala efektywniej zarządzać kapitałem ludzkim i wykorzystać jego potencjał. W Badaniu Kompetencji poddana ocenie zostaje wiedza, umiejętności oraz postawy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Rezultatem badania jest bilans kompetencji. Informacje z bilansu zostają następnie porównane i przeanalizowane z kompetencjami potrzebnymi w przedsiębiorstwie. Metody wykorzystywane w badaniu to różnego rodzaju testy np.: testy osobowości, testy zdolności poznawczych, testy wykonawcze, testy mierzące inteligencję emocjonalną, testy odporności na stres, test stylów relacyjnych, testy ról zespołowych. Efektem badania kompetencji jest poznanie poziomu kompetencji względem oczekiwań w firmie.

Program do testów kompetencji

Badania kompetencji, a zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kompetencje pracownika z perspektywy pracodawcy są sumą jego wiedzy teoretycznej, praktycznej, cech osobowościowych oraz postaw. Jest to więc ogół umiejętności, które posiada pracownik. Z perspektywy rodzaju, kompetencje możemy podzielić na twarde i miękkie. Te drugie odnoszą się do cech charakteru oraz przekonań i postaw. Natomiast kompetencje twarde są często nazywane technicznymi. Jedne i drugie są niezbędne przy tworzeniu i organizacji zespołu, gdyż są one komplementarne. Łącząc osoby z większymi zdolnościami twardymi oraz osoby, u których dominują kompetencje miękkie, uzyskujemy idealnie dobrany i zharmonizowany zespół.

Badania kompetencji pracowników

Program do testów kompetencji

Do głównych celów przeprowadzania badań kompetencji w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć:

 • Weryfikację zasobów kompetencyjnych w przedsiębiorstwie
 • Poszukiwanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami
 • Zarządzanie potencjałem pracowników oraz zespołów projektowych
 • Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Budowanie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podwładnych
 • Tworzenie zespołu o wszechstronnych zdolnościach, które wzajemnie się uzupełniają
 • Poszukiwanie pracowników dobranych odpowiednio do stanowiska

Testy kompetencji.

Poszukiwanie idealnego pracownika to żmudna praca. Tradycyjna forma rekrutacji, jaką jest rozmowa rekrutacyjna to jedynie strata czasu i energii. Poprzez rozmowę rekrutacyjną nie jesteś w stanie wyłuskać wszystkich informacji, a co więcej nie zweryfikujesz poziomu umiejętności potencjalnego pracownika. Często więc, sugerując się dobrym wrażeniem i własnym przeczuciem Twój idealny pracownik po czasie okazuje się błędnym wyborem.

Jak temu zapobiec? Test kompetencji to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala w sposób kompleksowy i niesamowicie rzetelny pozyskać wiele informacji na temat kandydata w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki takiej formie rekrutacji możliwym jest sprawdzenie oferowanych przez przyszłego pracownika umiejętności, zdobytej wiedzy, a nawet umożliwia pozyskanie informacji na temat jego osobowości.

Zastanawiasz się nad korzyściami?

Oszczędzasz czas
Do rozmowy rekrutacyjnej musisz się przygotować, a później ją przeprowadzić, tak by przyniosła oczekiwane efekty. Korzystając z testów kompetencji przygotowujesz jedynie odpowiednie pytania w formularzu.
Niwelujesz koszty
Unikasz ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, który nie spełni Twoich oczekiwań.
Zyskujesz idealnego pracownika
Zatrudniasz tego pracownika, który w najlepszy sposób wpasował się w Twoje oczekiwania i jego wyniki w teście są najwyższe. Szybka i prosta weryfikacja. Nie działasz opierając się wyłącznie na CV lub wrażeniu wypracowanym przez kandydata.
Pozwalasz swojej firmie na rozwój i zwiększenie zysku
Pracownik, który spełnia się na swoim stanowisku pracy zwykle wykonuje swoją pracę w sposób zadowalający, co jest szansą na zwiększenie zysku firmy, a także podwyższenie jakości Twojej oferty.
Moduły

Testy zostały podzielone na na kilka modułów, do których przypisane są poszczególne kompetencje.
To pozwala zbadać wiedzę oraz umiejętności kandydata z różnego poziomu.

Oferowane moduły

Podnieś poziom usług, jakie oferuje Twoja firma dzięki kompetentnym pracownikom!

Najczęściej zadawane pytania.

Jak działania biznesowe oraz komunikacja z klientami przekłada się na biznes?
Statystycznie zakłada się, że:
 
 • 6 na 10 rozczarowanych klientów dzieli się negatywnymi doświadczeniami ze swoimi znajomymi lub w sieci, co przyczynia się do zmniejszenia grona potencjalnych klientów,
 • 58% niezadowolonych klientów nie wraca ponownie już w przypadku dwukrotnego złego potraktowania przez pracownika, co zmniejsza znacząco przychody firmy, 
 • Aż do 93% klientów, którzy są bardzo zadowoleni z obsługi, kupuje ponownie, co pozwala budować przywiązanie do marki i lojalność konsumencką.
 
Jakie funkcje są dostępne w przypadku badań prowadzonych za pośrednictwem platformy SurvGo?
 • Możliwość eksportu bazy odpowiedzi do MS Excel,
 • Przegląd udzielonych odpowiedzi,
 • Personalizacja kwestionariuszy i zaproszeń,
 • Wysyłanie zaproszeń do badania: mail / dedykowany link,
 • Rozbudowane wyniki przeprowadzonych testów.
 
Jakie możemy wyróżnić zalety badań kompetencji?
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń,
 • Możliwość doboru odpowiedniego pracownika, na odpowiednie stanowisko,
 • Wzrost efektywności i zadowolenia pracowników, 
 • Wzrost prestiżu firmy i lepsza pozycja konkurencyjna. 
 
Zadzwoń do nas Napisz