Aplikacja do badań kompetencji.
Wypełnij test

Przebieg procesu badawczego.

Innowacyjna aplikacja do badań kompetencji stworzona przez specjalistów firmy BioStat, pozwala w łatwy i szybki sposób zbadać kompetencje pracowników oraz kandydatów. Aplikacja, jest intuicyjna i pozwała oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Można ją wykorzystać w procesie rekrutacji, aby pozyskać najlepszych pracowników, na poszukiwane stanowisko pracy. Poddani badaniu mogą zostać również obecni pracownicy firmy. Dzięki zastosowaniu aplikacji, możemy dowiedzieć się, jakie predyspozycje, czy uzdolnienia posiadają nasi pracownicy i w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, z korzyścią zarówno dla firmy, jak i pracownika.

Badania kompetencji są pomocą w procesie rekrutacji

Aplikacja - test kompetencji

Badania kompetencji.

Badanie kompetencji, to cenne źródło informacji o pracownikach i kandydatach do pracy. Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzonego badania, pozwala efektywniej zarządzać kapitałem ludzkim i wykorzystać jego potencjał. W Badaniu Kompetencji poddana ocenie zostaje wiedza, umiejętności oraz postawy pracowników, na poszczególnych stanowiskach pracy. Rezultatem badania, jest bilans kompetencji. Informacje z bilansu zostają następnie porównane i przeanalizowane z kompetencjami potrzebnymi w przedsiębiorstwie. Metody wykorzystywane w badaniu, to różnego rodzaju testy np.: testy osobowości, testy zdolności poznawczych, testy wykonawcze, testy mierzące inteligencję emocjonalną, testy odporności na stres, test stylów relacyjnych, testy ról zespołowych. Efektem badania kompetencji, jest poznanie poziomu kompetencji względem oczekiwań w firmie.

Badania kompetencji, a zarządzania zasobami ludzkimi.

Kompetencje pracownika z perspektywy pracodawcy, są sumą jego wiedzy teoretycznej, praktycznej, cech osobowościowych oraz postaw. Jest to, więc ogół umiejętności, które posiada pracownik. Z perspektywy rodzaju, kompetencje możemy podzielić na: twarde i miękkie. Te drugie odnoszą się do cech charakteru oraz przekonań i postaw. Natomiast kompetencje twarde, są często nazywane technicznymi. Jedne i drugie są niezbędne przy tworzeniu i organizacji zespołu, gdyż są one komplementarne. Łącząc osoby z większymi zdolnościami twardymi oraz osoby, u których dominują kompetencje miękkie, uzyskujemy idealnie dobrany i zharmonizowany zespół.

Badania kompetencji pracowników

Do głównych celów przeprowadzania badań kompetencji w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć:

  • Weryfikację zasobów kompetencyjnych w przedsiębiorstwie
  • Poszukiwanie i zarządzanie talentami i umiejętnościami
  • Zarządzanie potencjałem pracowników oraz zespołów projektowych
  • Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Budowanie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podwładnych
  • Tworzenie zespołu o wszechstronnych zdolnościach, które wzajemnie się uzupełniają
  • Poszukiwanie pracowników dobranych odpowiednio do stanowiska
Zadzwoń do nas Napisz