eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania pracowników

Badania pracowników stanowią optymalne narzędzie służące rozpoznaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa bez względu na branżę. Mogą one obejmować diagnozę dotyczącą między innymi:

1.      Subiektywnego zadowolenia z pracy;

2.      Motywacji do pracy oraz rzeczywistego zaangażowania;

3.      Potrzeb szkoleniowych;

4.      Kompetencji członków załogi pracowniczej;

5.      Kultury organizacyjnej.

Potencjalne korzyści

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych aspektów stanowi warunek niezbędny ku temu, aby organizacja mogła funkcjonować w sposób wydajny, a tym samym miała szansę utrzymać wysoką jakość sprzedawanych produktów lub oferowanych usług. Badania pracowników pozwalają zwiększyć poziom zaufania względem firmy, a tym samym zmniejszyć ryzyko odejścia najbardziej utalentowanych i wartościowych członków załogi. Ich realizacja jest uzasadniona także ze względu na dbałość o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie badania opinii pracowników pozwala uzyskać wnioski na temat ich satysfakcji z podejmowanej aktywności zarobkowej. W ramach prowadzonych pomiarów wykrywane są zarówno pozytywne strony organizacji, jak i te obszary, które wymagają zmian i usprawnień.

W jaki sposób prowadzimy badania?

Projekty badawcze są realizowane przez naszą firmę zazwyczaj z wykorzystaniem techniki ilościowej ankietyzacji. Dysponujemy autorskim oprogramowaniem eCRF.biz, który pozwala pracownikom wypełniać kwestionariusze ankietowe w sposób zdalny po zalogowaniu się do systemu. Na życzenia Klientów przeprowadzamy także badania pracowników z użyciem techniki tradycyjnej ankiety papierowej.

W celu uproszczenia analizy danych zwykle projektujemy narzędzie w ten sposób, aby składało się głównie z pytań zamkniętych. Dodajemy jednakże do ankiety kilka pytań zamkniętych, dzięki czemu respondenci mają możliwość zgłaszania osobistych zażaleń, uwag, a także sugestii usprawnień oraz zmian.

Gwarancja wysokiej frekwencji

Badania satysfakcji pracowników mają sens tylko wówczas, jeżeli chcą oni chętnie w nich uczestniczyć. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na wysoką frekwencję jest bez wątpienia zapewnienie anonimowości. Będąc tego świadomi wdrożyliśmy takie rozwiązania jak mechanizm logowania poprzez podania kodu jednorazowego użycia lub unikalnych danych identyfikacyjnych.
 

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat realizowanych przez nas badań satysfakcji pracowników zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania ofertowego na nasz adres mailowy. Odpowiemy z przyjemnością na każde zadane pytanie oraz przedstawimy wstępną wycenę. 

 

Zadzwoń do nas Napisz