Badania pracowników.

Badania pracowników stanowią optymalne narzędzie służące rozpoznaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, bez względu na branżę.

W jaki sposób prowadzimy badania.

Projekty badawcze są realizowane przez naszą firmę zazwyczaj z wykorzystaniem techniki ilościowej ankietyzacji. Dysponujemy autorskim oprogramowaniem, który pozwala pracownikom wypełniać kwestionariusze ankietowe w sposób zdalny po zalogowaniu się do systemu. Na życzenia Klienta przeprowadzamy także badania pracowników z użyciem techniki tradycyjnej ankiety papierowej.

W celu uproszczenia analizy danych zwykle projektujemy narzędzie w ten sposób, aby składało się głównie z pytań zamkniętych. Dodajemy jednakże do ankiety kilka pytań zamkniętych, dzięki czemu respondenci mają możliwość zgłaszania uwag, a także sugestii co do ulepszeń oraz zmian.

Badania pracowników mogą obejmować diagnozę dotyczącą między innymi:

 •  Subiektywnego zadowolenia z pracy;
 •  Motywacji do pracy oraz rzeczywistego zaangażowania;
 •  Potrzeb szkoleniowych;
 •  Kompetencji członków załogi pracowniczej;
 •  Kultury organizacyjne

Potencjalne korzyści.

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych aspektów stanowi warunek niezbędny ku temu, aby firma mogła funkcjonować w sposób wydajny, a tym samym miała szansę utrzymać wysoką jakość. Badania pracowników pozwalają zwiększyć poziom zaufania względem firmy, a tym samym zmniejszyć ryzyko odejścia najbardziej utalentowanych i wartościowych członków załogi. Ich realizacja jest uzasadniona także ze względu na dbałość o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie badania opinii pracowników pozwala uzyskać wnioski na temat ich satysfakcji z podejmowanej aktywności zarobkowej. W ramach prowadzonych pomiarów wykrywane są zarówno pozytywne strony organizacji, jak i te obszary, które wymagają zmian i usprawnień.

Badania pracowników

Gwarancja wysokiej frekwencji.

Badania satysfakcji pracowników mają sens tylko wówczas, jeżeli chcą oni chętnie w nich uczestniczyć. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na wysoką frekwencję jest bez wątpienia zapewnienie anonimowości. Będąc tego świadomi wdrożyliśmy takie rozwiązania jak mechanizm logowania poprzez podania kodu jednorazowego użycia lub unikalnych danych identyfikacyjnych.

Skontaktujsię z nami.

W celu uzyskania informacji na temat realizowanych przez nas badań satysfakcji pracowników zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania ofertowego na nasz adres mailowy. Z przyjemnością odpowiemy na każde zadane pytanie oraz przedstawimy wstępną wycenę.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie badania pracowników wykonujemy w Biostacie?
 • Badanie metodą 360 stopni,
 • Badanie metodą 180 stopni,
 • Badania HR w trybie online,
 • Badania potrzeb szkoleniowych,
 • Badania okresowej oceny pracowników, 
 • Badania motywacji pracowników,
 • Badania kompetencji.
Jakie informacje możemy pozyskać dzięki przeprowadzaniu badań pracowników?
Podczas prowadzenia badań pracowników możemy dowiedzieć się m.in. o:
 • Bezpieczeństwie i organizacji pracy,
 • Metodach sprawnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • Komunikacji oraz przepływie informacji w firmie,
 • Zaangażowaniu i motywacji pracowników.
 
Od czego uzależniony jest wybór metody badawczej?

Wybór metody badawczej uzależniony jest w głównej mierze od wielkości próby badawczej oraz czy badaniu poddawani są zarówno pracownicy, jak i przełożeni. Dzięki możliwości pozyskania informacji z różnych perspektyw możemy uzyskać wiedzę o obiektywizacji wyników badania. Realizacja badania może być oparta na metodach ilościowych, jak i jakościowych. 

Zadzwoń do nas Napisz