Badania pracowników.
Badania pracowników stanowią optymalne narzędzie służącerozpoznaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, bez względu na branżę.

W jaki sposób prowadzimy badania.

Projekty badawcze są realizowane przez naszą firmę zazwyczaj z wykorzystaniem techniki ilościowej ankietyzacji. Dysponujemy autorskim oprogramowaniem, który pozwala pracownikom wypełniać kwestionariusze ankietowe w sposób zdalny po zalogowaniu się do systemu. Na życzenia Klienta przeprowadzamy także badania pracowników z użyciem techniki tradycyjnej ankiety papierowej.

W celu uproszczenia analizy danych zwykle projektujemy narzędzie w ten sposób, aby składało się głównie z pytań zamkniętych. Dodajemy jednakże do ankiety kilka pytań zamkniętych, dzięki czemu respondenci mają możliwość zgłaszania uwag, a także sugestii co do ulepszeń oraz zmian.

Badania pracowników mogą obejmować diagnozę dotyczącą między innymi:

  • Subiektywnego zadowolenia z pracy;
  • Motywacji do pracy oraz rzeczywistego zaangażowania;
  • Potrzeb szkoleniowych;
  • Kompetencji członków załogi pracowniczej;
  • Kultury organizacyjne

Potencjalne korzyści.

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych aspektów stanowi warunek niezbędny ku temu, aby firma mogła funkcjonować w sposób wydajny, a tym samym miała szansę utrzymać wysoką jakość. Badania pracowników pozwalają zwiększyć poziom zaufania względem firmy, a tym samym zmniejszyć ryzyko odejścia najbardziej utalentowanych i wartościowych członków załogi. Ich realizacja jest uzasadniona także ze względu na dbałość o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie badania opinii pracowników pozwala uzyskać wnioski na temat ich satysfakcji z podejmowanej aktywności zarobkowej. W ramach prowadzonych pomiarów wykrywane są zarówno pozytywne strony organizacji, jak i te obszary, które wymagają zmian i usprawnień.

Badania pracowników

Gwarancja wysokiej frekwencji.

Badania satysfakcji pracowników mają sens tylko wówczas, jeżeli chcą oni chętnie w nich uczestniczyć. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na wysoką frekwencję jest bez wątpienia zapewnienie anonimowości. Będąc tego świadomi wdrożyliśmy takie rozwiązania jak mechanizm logowania poprzez podania kodu jednorazowego użycia lub unikalnych danych identyfikacyjnych.

Skontaktujsię z nami.

W celu uzyskania informacji na temat realizowanych przez nas badań satysfakcji pracowników zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania ofertowego na nasz adres mailowy. Z przyjemnością odpowiemy na każde zadane pytanie oraz przedstawimy wstępną wycenę.

Zadzwoń do nas Napisz