Badając satysfakcję pracowników, najlepiej korzystać ze sprawdzonych systemów badawczych. Nasza platforma badawcza, powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Przy jej pomocy, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, mamy możliwość sparametryzowania wybranych obszarów oraz dotarcia do interesującego nas obszaru badania.
Badania kompetencji

Aplikacja do badania kompetencji.

Sprawnie działająca firma to taka, w której ludzie robią to, w czym są najlepsi. Oddziałują na siebie komplementarnie, uzupełniając swoje silne strony. Razem z naszą Aplikacją do Badań Kompetencji ocenisz umiejętności, motywację oraz cechy osobowości swoich pracowników, a także osób aplikujących na dane stanowisko. Możesz sprawdzić kompetencje online.

Zobacz jak działa nasza aplikacja do testów kompetencji.

Film aplikacja do badania kompetencji
załóż konto cennik

Podejmij właściwą decyzję podczas rekrutacji.

Testy Behawioralne mają na celu identyfikacje modeli osobowości i zachowań, bazując na mierzalnych metodach badawczych, w ujęciu psychologicznym. W sposób zautomatyzowany pomogą Twojej firmie zatrudnić i rozwinąć silny oraz produktywny kapitał ludzki. Nasza aplikacja umożliwi szybką i precyzyjną ocenę pracowników oraz kandydatów na dane stanowisko. Dzięki naszej aplikacji w zaledwie kilka minut zweryfikujesz kompetencje zarówno twarde, jak i  miękkie.
Badania kompetencji
Oszczędność czasu i pieniędzy
Pełna automatyzacja procesu badawczego, od wysłania kwestionariusza do raportu końcowego, daje nam możliwość zaoszczędzenia zarówno czasu, jak i pieniędzy. Firma zyskuje czas i pieniądze, dzięki skutecznej rekrutacji najlepszych kandydatów.
Dopasowanie do stanowiska pracy
Zastosowanie badań kompetencji umożliwia wybór najlepszych kandydatów oraz możliwość wyselekcjonowania kandydatów o sprecyzowanych cechach kompetencyjnych. Dzięki aplikacji w szybki sposób dowiesz się, jakie predyspozycje posiadają kandydaci, czy pracownicy, dzięki czemu lepiej dopasujesz osobę do danego stanowiska pracy. Sprawi to, że pracownik będzie pracował lepiej, będzie bardziej efektywny, a Twoja firma niewątpliwie zyska, przez wykorzystanie najlepszych zasobów, jakie posiada. Wykorzystanie badań pozwoli na stworzenie właściwej strategii wdrożenia w zadania. Stworzy to ducha zespołu, który będzie skorelowany na sukces zespołu i firmy.

Badania kompetencji pracowników

Badania kompetencji
Zalety badania kompetencji.
  • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji
  • Sparametryzowana informacja zwrotna na temat pracowników oraz potencjalnych pracowników
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
  • Możliwość podjęcia – w oparciu o wyniki pomiaru – działań usprawniających proces zarządzania i rekrutacji
  • Wzrost efektywności pracy firmy
  • Wzrost prestiżu przedsiębiorstwa
  • Lepsza pozycja firmy na rynku
  • Dobór odpowiedniego pracownika, na odpowiednie stanowisko
  • Możliwość wykorzystania w pełni potencjału i uzdolnień swoich pracowników
Aplikacja Test Kompetencji
Zadzwoń do nas Napisz