eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania kompetencji

Badanie kompetencji to dla firmy cenne źródło informacji o swoich pracownikach. Badanie to może być stosowane nie tylko w przypadku aktualnie zatrudnionych pracowników, ale także uczestników procesu rekrutacji. Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzonego badania, pozwala efektywniej zarządzać kapitałem ludzkim.
 
W realizowanym badaniu oceniana jest wiedza, umiejętności i postawy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Rezultatem badania jest bilans kompetencji. Informacje z bilansu zostają następnie porównane z realnymi kompetencjami potrzebnymi w przedsiębiorstwie.
 
Metody wykorzystywane w badaniu kompetencji to różnego rodzaju testy takie jak; testy osobowości, testy zdolności poznawczych, testy wykonawcze, testy mierzące inteligencję emocjonalną, testy odporności na stres czy testy kompetencji społecznych. Stosowane są również wywiady jak; wywiad autobiograficzny, wywiad behawioralny czy wywiad kompetencyjny.
 
Inną popularną metodą jest zbieranie opinii wśród osób współdziałających z osobą poddaną badaniu. W tym celu stosuje się najczęściej metodę 360 stopni i jej różne odmiany, jak metodę 180 stopni czy metodę 270 stopni.
 
Efektem badania kompetencji jest poznanie poziomu kompetencji względem oczekiwań w firmie. Uzyskana informacja jest podstawą do budowania motywacji, rozwoju umiejętności i potrzebnej wiedzy u pracownika.
Zadzwoń do nas Napisz