eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

E-badania pracowników

Zapobiegnij odejściu najlepszych członków załogi oraz podnieś wydajność firmy!

Badania HR w trybie online

Realizacja badania opinii pracowników pozwala pozyskać wartościowe dane dotyczące zadowolenia personelu z zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także ich zaangażowania w wykonywane obowiązki. Warto pamiętać, że tylko usatysfakcjonowany pracownik pracuje wydajnie, a co za tym idzie przynosi firmie zyski.

W ramach prowadzonych przez nas badań HR pozyskujemy odpowiedzi na pytania zamknięte dotyczące tego typu bloków tematycznych jak m.in.

  • bezpieczeństwo i organizacja pracy
  • metody i kultura zarządzania
  • komunikacja oraz przepływ informacji w firmie
  • zaangażowanie i motywacja pracowników
  • wizerunek przedsiębiorstwa

 

 

Prowadzimy badania opinii i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem aplikacji online. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość spełnienia najwyższych standardów anonimowości. Pracownicy otrzymują kody jednorazowego użycia, dzięki czemu niemożliwe staje się powiązanie odpowiedzi z osobą ich udzielającą. Innym proponowanym przez nas rozwiązaniem jest system logowania z użyciem loginu i hasła – co pozwala wielokrotnie wracać do wypełnianej ankiety. Pracownicy kwestionariusz uzupełniają z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wszystkie te rozwiązania wpływają na znaczący wzrost frekwencji przeprowadzanych przez naszą firmę badań opinii pracowników.

Nasze narzędzia do badań pracowniczych pozwalają na realizację badania satysfakcji pracowników, badań komunikacji wewnętrznej (audyt), badań 360 oraz badań 180. Oprogramowanie jest wzbogacone o moduł bieżącego monitoringu poprawności udzielanych odpowiedzi pod kątem ich logiki. System pozwala także zapobiegać sytuacji braku danych oraz zapewnia opcję bieżącej kontroli efektów realizacji pomiarów. Istnieje ponadto możliwość konfiguracji narzędzia oraz jego dowolnej personalizacji, do czego służą intuicyjne funkcjonalności oprogramowania.

Dodatkowe zalety prowadzonego w ten sposób badania to:

  • Możliwość prowadzenia badania równolegle w wielu lokalizacjach;
  • Optymalizacja czasu realizacji badania;
  • Poprawa jakości danych;
  • Efektywna analiza danych.

 

Statystyki i wykresy w trybie rzeczywistym
Nasze oprogramowanie do badań opinii pracowników jest wyposażone w funkcję tworzenia wykresów w trybie rzeczywistym, które czytelnie obrazują dane z pomiarów. Klient może dzięki temu na bieżąco śledzić wyniki badania satysfakcji oraz dokonywać eksportu danych do plików Excela.

Błyskawiczny helpDesk
W przypadku gdy pracownicy napotkają na jakąkolwiek trudność na etapie udzielania odpowiedzi ankietowych, mają oni możliwość skontaktowania się z naszym działem IT, świadczącym fachowe wsparcie Helpdesk. Zapewnienie ich o możliwości takiego rozwiązania pozwala zmaksymalizować finalną liczbę użytecznych pod kątem analizy statystycznej ankiet.

Zadzwoń do nas Napisz