E-badania pracowników.

Podnieś wydajność swojej firmy dzięki badaniom pracowników!

Badania HR w trybie online .

Realizacja badania opinii pracowników pozwala pozyskać wartościowe dane dotyczące zadowolenia personelu z zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także ich zaangażowania w wykonywane obowiązki. Warto pamiętać, że tylko usatysfakcjonowany pracownik pracuje wydajnie, a co za tym idzie przynosi firmie zyski.

W ramach prowadzonych przez nas badań HR pozyskujemy odpowiedzi na pytania zamknięte dotyczące tego typu bloków tematycznych jak m.in.

bezpieczeństwo i organizacja pracy

bezpieczeństwo i organizacja pracy

metody sprawnego zarządzania

metody sprawnego zarządzania

kultura miejsca pracy

kultura miejsca pracy

komunikacja oraz przepływ infrmacji w firmie

komunikacja oraz przepływ infrmacji w firmie

zaangażowanie i motywacja pracowników

zaangażowanie i motywacja pracowników

wizerunek przedsiębiorstwa

wizerunek przedsiębiorstwa

Prowadzimy badania satysfakcji i opinii pracowników z wykorzystaniem aplikacji online. Podstawową zaletą takiego rozwiązania, jest możliwość spełnienia najwyższych standardów anonimowości. Pracownicy otrzymują kody jednorazowego użycia, dzięki którym niemożliwe staje się powiązanie odpowiedzi z osobą ich udzielającą. Innym proponowanym przez nas rozwiązaniem jest system logowania z użyciem loginu i hasła – co pozwala wielokrotnie wracać do wypełnianej ankiety. Pracownicy kwestionariusz uzupełniają z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wszystkie te rozwiązania w znaczący sposób wpływają na wzrost frekwencji przeprowadzanych przez naszą firmę badań opinii pracowników.

Nasze narzędzia do badań pracowniczych pozwalają na realizację badania satysfakcji pracowników, badań komunikacji wewnętrznej (audyt), badań kompetencji pracowniczych, badań 360 oraz badań 180. Oprogramowanie jest wzbogacone o  moduł bieżącego monitoringu poprawności udzielanych odpowiedzi pod kątem ich logiki. System pozwala także zapobiegać sytuacji braku danych oraz zapewnia opcję bieżącej kontroli efektów realizacji pomiarów. Istnieje ponadto możliwość konfiguracji narzędzia oraz jego dowolnej personalizacji, do czego służą intuicyjne funkcjonalności oprogramowania.

didatkowe zalety prowadzonego w ten sposób badania

Dodatkowe zalety prowadzonego w ten sposób badania to:

 • Możliwość prowadzenia badania równolegle w wielu lokalizacjach;
 • Optymalizacja czasu realizacji badania;
 • Poprawa jakości danych;
 • Efektywna analiza danych.

Statystyki i wykresy w trybie rzeczywistym.

Nasze oprogramowanie do badań opinii pracowników jest wyposażone w funkcję tworzenia wykresów w trybie rzeczywistym, które w czytelny sposób obrazują dane z pomiarów. Klient może dzięki temu na bieżąco śledzić wyniki badania satysfakcji oraz dokonywać eksportu danych do plików Excela.

Błyskawiczny helpDesk.

W przypadku, gdy pracownicy napotkają na jakąkolwiek trudność na etapie udzielania odpowiedzi ankietowych, mają oni możliwość skontaktowania się z naszym działem IT, świadczącym fachowe wsparcie Helpdesk. Zapewnienie ich o możliwości takiego rozwiązania pozwala zmaksymalizować finalną liczbę użytecznych pod kątem analizy statystycznej ankiet.

Najczęściej zadawane pytania.

Co możemy zaliczyć do głównych celów badań kompetencji w przedsiębiorstwie?
 • Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie potencjałem pracowników,
 • Tworzenie zespołu o wszechstronnych zdolnościach,
 • Weryfikację zasobów kompetencyjnych w przedsiębiorstwie.
 
Jakie benefity możemy przypisać okresowej ocenie pracowników?
 • Wytyczenie indywidualnych ścieżek kariery pracowników,
 • Rozpoznanie silnych i słabych stron pracowników,
 • Wytyczenie pracownikom jasnych i mierzalnych celów do osiągnięcia,
 • Określenie niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa.
Jaki efekt przyniosą badania szkoleniowe?
Efektem badania potrzeb szkoleniowych, przede wszystkim jest raport, który zawiera opracowane i zinterpretowane wyniki badania. Nasi pracownicy opracują je w formie opisowej, jak i tabelaryczno-graficznej. W raporcie końcowym zawarte są także wnioski i rekomendacje, które będą idealnym początkiem do działań i kierunków szkoleniowych, które wymagają podjęcia.
 
Zadzwoń do nas Napisz