Okresowa ocena pracowników.

Okresowa ocena pracowników.

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są jej pracownicy. Każde przedsiębiorstwo, aby móc się rozwijać i osiągać swoje cele, potrzebuje kompetentnych, zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego też, tak ważne jest rozpoznanie mocnych i słabych stron pracowników, ocena ich kompetencji i predyspozycji, a także wprowadzenie systemu motywacyjnego. Powszechnie stosowanym narzędziem umożliwiającym osiągniecie tych celów, jest systematyczna okresowa ocena pracowników.

Przeprowadzanie okresowej oceny pracownikóww organizacji umożliwia:

 • rozpoznanie silnych i słabych stron pracowników,
 • utworzenie systemu motywacyjnego opartego
 • wytyczenie indywidualnych ścieżek kariery pracowników w zależności od ich umiejętności predyspozycji,
 • wytyczenie pracownikom jasnych i mierzalnych celów do osiągnięcia w okresie pomiędzy kolejnymi ocenami,
 • określenie niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa oraz utworzenie całościowego planu rozwoju firmy.

Dobrze utworzony system okresowej oceny pracowniczej oraz umiejętne jego wdrożenie niesie ze sobą korzyści zarówno dla firmy, kadry menadżerskiej, jak i dla samych pracowników. Najważniejsze korzyści płynące z badania, to poznanie predyspozycji swojego zespołu, co ułatwi organizacje pracy, jak również przyczyni się do poprawy stosunków z pracownikami, poprzez wyeliminowanie u podwładnych poczucia nierównego traktowania. Korzyścią dla całej organizacji, jest wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, co niesie za sobą poprawę jakości usług oraz szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Okresowa ocena pracownikow

Przebieg badania.

Etap 1 - Planowanie
 • Wyznaczenie celów jakie ma zapewni wdrożenie SOP
 • Utworzenie mapy oceny (kto kogo ocenia)
 • Stworzenie harmonogramu, dokładny opis przebiegu badania
Etap 2 - Budowa narzędzia
 • określenie kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk
 • budowa kwestionariuszy
Etap 3 - Wdrożenie
 • przekazanie wczestnikom materiałów z instrukcją jak dokonywać oceny
 • zapoznanie wszystkich pracowników z celami oceny oraz dokładym przebiegiem procesu
Etap 4 - Realizacja
 • przeprowadzenie badania pilotażowego
 • sporządzenie raportów indywidualnych
 • sporządzenie raportów grupowych
Etap 5 - Wnioski
 • Ocena rezultatów badania
 • wyznaczenie celów indywidualnych
 • określenie konsekwencji osiągnięcia oraz nieosiągnięcia celów

Przebieg badania.

Etap 1 - Planowanie
 • Wyznaczenie celów jakie ma zapewni wdrożenie SOP
 • Utworzenie mapy oceny (kto kogo ocenia)
 • Stworzenie harmonogramu, dokładny opis przebiegu badania
Etap 4 - Realizacja
 • przeprowadzenie badania pilotażowego
 • sporządzenie raportów indywidualnych
 • sporządzenie raportów grupowych
Etap 2 - Budowa narzędzia
 • określenie kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk
 • budowa kwestionariuszy
Etap 5 - Wnioski
 • Ocena rezultatów badania
 • wyznaczenie celów indywidualnych
 • określenie konsekwencji osiągnięcia oraz nieosiągnięcia celów
Etap 3 - Wdrożenie
 • przekazanie wczestnikom materiałów z instrukcją jak dokonywać oceny
 • zapoznanie wszystkich pracowników z celami oceny oraz dokładym przebiegiem procesu
Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny
Ocena rezultatów/stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów /
stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów/stopnia osiągniecia celów
Wnioski

Wnioski

Wnioski
Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów
Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem
Kroki badania
Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny

Ocena rezultató/ stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów /
stopnia osiągniecia celów

Wnioski

Wnioski

Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące wszystkie elementy procesu wdrażania systemu, jak również możliwość długofalowej współpracy obejmującej udostępnienie informatycznych narzędzi do przeprowadzania okresowych ocen, sporządzania raportów z przeprowadzonych ocen oraz badania satysfakcji pracowników. Zarówno ofertę świadczonych usług jak i narzędzia (tj. kwestionariusze ocen) przegotowujemy indywidualnie zgodnie z preferencjami i potrzebami każdego klienta. Pozwala to na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Najczęściej zadawane pytania.

Kiedy warto dokonywać okresowej oceny pracownika?
Okresowa ocena pracownika powinna była zostać dokonana nie wcześniej niż 7 dni przed zmianą stanowiska pracy wiążącą się z istotną zmianą zakresu obowiązków lub nie później niż 30 dni od tej zmiany.
 
Jakie kryteria powinny być brane pod uwagę podczas oceny pracowników?
Poddając pracowników okresowej ocenie, warto zahaczyć o kwestie:
 • Kwalifikacyjne,
 • Efektywnościowe,
 • Osobowościowe,
 • Behawioralne.
W zależności od specyfiki danego stanowiska pracy kryteria te mogą się oczywiście między sobą różnić. 
 
Jakie zalety możemy przypisać prowadzeniu tych badań w formie online?
 • Możliwość prowadzenia badania równolegle w wielu lokalizacjach,
 • Optymalizacja oraz skrócenie czasu realizacji badania,
 • Poprawa jakości oraz dokładności  danych,
 • Efektywna oraz intuicyjna analiza danych.
 
Zadzwoń do nas Napisz