eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Okresowa ocena pracowników

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są jej pracownicy. Każde przedsiębiorstwo, by móc się rozwijać i osiągać swoje cele, potrzebuje kompetentnych, zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie mocnych i słabych stron pracowników, ocena ich kompetencji i predyspozycji, a także wprowadzenie systemu motywacyjnego opartego o wyniki oraz zapewnienie szkoleń dających możliwość uzupełnienia braków kompetencyjnych. Powszechnie stosowanym narzędziem umożliwiającym osiągniecie tych celów jest systematyczna okresowa ocena pracowników.

Przeprowadzanie okresowej oceny pracowników w organizacji umożliwia:

  • rozpoznanie silnych i słabych stron pracowników,
  • utworzenie systemu motywacyjnego opartego na wynikach i kompetencjach pracowników,
  • wytyczenie indywidualnych ścieżek kariery pracowników w zależności od ich umiejętności i predyspozycji,
  • wytyczenie pracownikom jasnych i mierzalnych celów do osiągnięcia w okresie pomiędzy kolejnymi ocenami,
  • określenie niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa oraz utworzenie całościowego planu rozwoju organizacji.

Dobrze utworzony system okresowej oceny pracowniczej oraz umiejętne jego wdrożenie niesie ze sobą korzyści zarówno dla całej organizacji, kadry menadżerskiej jak i dla samych pracowników. Oceniani pracownicy zyskują większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na jasne i precyzyjne zasady premiowania oraz możliwości awansów, jak również otrzymują informację zwrotną dotyczącą swojej pracy, dzięki czemu zaspokajają potrzebę samooceny i mogą poczuć się docenieni. Najważniejsze korzyści płynące dla kadry menadżerskiej to poznanie predyspozycji swojego zespołu, co ułatwi organizacje pracy, jak również poprawa stosunków z pracownikami, poprzez wyeliminowanie u podwładnych poczucia nierównego traktowania. Korzyścią dla całej organizacji jest wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, co pociąga za sobą poprawę jakości usług oraz szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Etapy procesu wdrażania systemu:

Okresowy cykl oceny:

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące wszystkie elementy procesu wdrażania systemu, jak również możliwość długofalowej współpracy obejmującej udostępnienie informatycznych narzędzi do przeprowadzania okresowych ocen, sporządzanie raportów z przeprowadzonych ocen oraz badanie satysfakcji pracowników z funkcjonującego systemu. Zarówno ofertę świadczonych usług jak i narzędzia (tj. kwestionariusze ocen) przegotowujemy indywidualnie dla każdego klienta, co pozwala na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Kontakt w sprawie oferty:

bsp@biostat.com.pl

32 42 21 707

Zadzwoń do nas Napisz