Okresowa ocena pracowników.

Okresowa ocena pracowników.

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są jej pracownicy. Każde przedsiębiorstwo, aby móc się rozwijać i osiągać swoje cele, potrzebuje kompetentnych, zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego też, tak ważne jest rozpoznanie mocnych i słabych stron pracowników, ocena ich kompetencji i predyspozycji, a także wprowadzenie systemu motywacyjnego. Powszechnie stosowanym narzędziem umożliwiającym osiągniecie tych celów, jest systematyczna okresowa ocena pracowników.

Przeprowadzanie okresowej oceny pracownikóww organizacji umożliwia:

 • rozpoznanie silnych i słabych stron pracowników,
 • utworzenie systemu motywacyjnego opartego
 • wytyczenie indywidualnych ścieżek kariery pracowników w zależności od ich umiejętności predyspozycji,
 • wytyczenie pracownikom jasnych i mierzalnych celów do osiągnięcia w okresie pomiędzy kolejnymi ocenami,
 • określenie niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa oraz utworzenie całościowego planu rozwoju firmy.

Dobrze utworzony system okresowej oceny pracowniczej oraz umiejętne jego wdrożenie niesie ze sobą korzyści zarówno dla firmy, kadry menadżerskiej, jak i dla samych pracowników. Najważniejsze korzyści płynące z badania, to poznanie predyspozycji swojego zespołu, co ułatwi organizacje pracy, jak również przyczyni się do poprawy stosunków z pracownikami, poprzez wyeliminowanie u podwładnych poczucia nierównego traktowania. Korzyścią dla całej organizacji, jest wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, co niesie za sobą poprawę jakości usług oraz szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Okresowa ocena pracownikow

Przebieg badania.

Etap 1 - Planowanie
 • Wyznaczenie celów jakie ma zapewni wdrożenie SOP
 • Utworzenie mapy oceny (kto kogo ocenia)
 • Stworzenie harmonogramu, dokładny opis przebiegu badania
Etap 2 - Budowa narzędzia
 • określenie kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk
 • budowa kwestionariuszy
Etap 3 - Wdrożenie
 • przekazanie wczestnikom materiałów z instrukcją jak dokonywać oceny
 • zapoznanie wszystkich pracowników z celami oceny oraz dokładym przebiegiem procesu
Etap 4 - Realizacja
 • przeprowadzenie badania pilotażowego
 • sporządzenie raportów indywidualnych
 • sporządzenie raportów grupowych
Etap 5 - Wnioski
 • Ocena rezultatów badania
 • wyznaczenie celów indywidualnych
 • określenie konsekwencji osiągnięcia oraz nieosiągnięcia celów

Przebieg badania.

Etap 1 - Planowanie
 • Wyznaczenie celów jakie ma zapewni wdrożenie SOP
 • Utworzenie mapy oceny (kto kogo ocenia)
 • Stworzenie harmonogramu, dokładny opis przebiegu badania
Etap 4 - Realizacja
 • przeprowadzenie badania pilotażowego
 • sporządzenie raportów indywidualnych
 • sporządzenie raportów grupowych
Etap 2 - Budowa narzędzia
 • określenie kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk
 • budowa kwestionariuszy
Etap 5 - Wnioski
 • Ocena rezultatów badania
 • wyznaczenie celów indywidualnych
 • określenie konsekwencji osiągnięcia oraz nieosiągnięcia celów
Etap 3 - Wdrożenie
 • przekazanie wczestnikom materiałów z instrukcją jak dokonywać oceny
 • zapoznanie wszystkich pracowników z celami oceny oraz dokładym przebiegiem procesu
Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny
Ocena rezultatów/stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów /
stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów/stopnia osiągniecia celów
Wnioski

Wnioski

Wnioski
Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów
Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem
Kroki badania
Przeprowadzenie oceny

Przeprowadzenie oceny

Ocena rezultató/ stopnia osiągniecia celów

Ocena rezultatów /
stopnia osiągniecia celów

Wnioski

Wnioski

Wyznaczenie nowych celów

Wyznaczenie nowych celów

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Podsumowująca rozmowa z pracownikiem

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące wszystkie elementy procesu wdrażania systemu, jak również możliwość długofalowej współpracy obejmującej udostępnienie informatycznych narzędzi do przeprowadzania okresowych ocen, sporządzania raportów z przeprowadzonych ocen oraz badania satysfakcji pracowników. Zarówno ofertę świadczonych usług jak i narzędzia (tj. kwestionariusze ocen) przegotowujemy indywidualnie zgodnie z preferencjami i potrzebami każdego klienta. Pozwala to na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Zadzwoń do nas Napisz