Cennik

Pakiet Plus
590zł*
dostęp jednorazowy
na 30 dni
Testuj przez 14 dni za darmo Testuj za darmo
Pakiet Premium
540zł*
miesięcznie
(umowa roczna)
5.900zł*
rocznie
Pakiet biznes
oferta szyta
na miarę
ustalenia indywidualne
Ważność konta:
30 dni
365 dni
365 dni
Podstawowe funkcje
Eksport i import użytkowników, możliwość pobierania pdf z podsumowaniem wyników poszczególnych użytkowników, możliwość pobierania pdf z uzupełnionych pól tekstowych, podgląd kwestionariusza.
Tworzenie testów z gotowych modułów
Tworzenie testów kompetencji na podstawie dostępnych modułów. Podczas tworzenia testu klient definiuje, które moduły kompetencji powinny się znaleźć w teście.
Tworzenie własnych modułów kompetencji i stanowisk
Program umożliwia tworzenie własnych pytań kompetencyjnych z definiowaniem poziomów odpowiedzi.
Moduły kompetencji
(od 15 do 20 modułów dla 3 typów stanowisk)
Zawierają opracowane pytania kompetencyjne weryfikujące opanowany poziom kompetencji badanej osoby.
Ustawienia testu (oczekiwane wartości)
Ustawienia umożliwiają określenie poziomu jaki powinna osiągnąć badana osoba w każdym z modułów kompetencji w teście.
Przegląd udzielonych odpowiedzi
Pozwala sprawdzić każdą udzieloną odpowiedź w teście przez badaną osobę. Umożliwia to więc wspólne przeanalizowanie rekrutera z kandydatem wypełnionego testu.
Indywidualne raporty z wynikami testów
Zawierają zestawienia tabelaryczne i wykresy z osiągniętym wynikiem całościowym, poszczególnych kompetencji oraz obszarów kompetencji.
Rozbudowane wyniki przeprowadzonych testów
Funkcja umożliwia sortowanie wyników (od najlepszego wyniku, najgorszego, pierwszego, ostatniego) na podstawie wyniku całościowego i poszczególnych kompetencji. Pozwala to na sprawniejsze analizowanie danych. Zwłaszcza w testach, w których wzięła udział większa liczba osób.
Możliwość porównywania okresowego poziomu kompetencji
Program pozwala przeglądać historię wypełnionych testów przez użytkownika. Umożliwia to cykliczne monitorowanie rozwoju kompetencji badanej osoby.
Statystyki w czasie rzeczywistym
postępu realizacji testu przez użytkowników
Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym, ile osób wypełniło już test kompetencji oraz średniej liczby wypełnień testu w ciągu dnia.
Personalizacja kwestionariuszy i zaproszeń
Dostosowanie wyglądu wizualnego do potrzeb firmy.
Pole tekstowe
Umożliwia zbieranie dodatkowych danych z otwartych pól.
Tworzenie subkont HR do obsługi aplikacji
przez wielu użytkowników
Program pozwala na tworzenie dodatkowych kont użytkownika (subkonta) co pozwala na zarządzanie programem przez kilka osób. Funkcja przydatna w szczególności w przedsiębiorstwach z rozbudowanym zapleczem HR.
Wysyłanie zaproszeń do badania:
mail / dedykowany link
Umożliwia wypełnienie kwestionariusza przez wskazane osoby.
Administracja informatyczna aplikacją
Zapewnienie stabilności działania aplikacji przez administratorów systemu.
Pomoc techniczna
instrukcje
instrukcje
instrukcje
opieka konsultanta
Oferowany rodzaj wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji badań kompetencji.
Użytkownicy (liczba osób możliwych do zbadania w jednym przeprowadzonym teście)
do 20
do 20
nielimitowana
Określa liczbę osób możliwych do zbadania w jednym teście kompetencji.
Liczba przeprowadzonych testów w miesiącu
do 10
do 10
nielimitowana
Liczba możliwych do stworzenia testów kompetencji w każdym miesiącu opłaconej usługi.
Czas trwania testu (od wygenerowania testu)
do 14 dni
do 14 dni
nielimitowany
Czas w jakim dostępna jest możliwość wypełniania kwestionariusza przez badane osoby (czas liczony od momentu wygenerowania testu w programie).
Dodatkowe usługi:
Przeprowadzenie testu kompetencji na jedno wybrane stanowisko:
Dostęp do Aplikacji Test Kompetencji na czas realizacji zamówienia
Wysyłka zaproszenia do badanych osób (klient dostarcza adres e-mail w pliku Excel)
Udostępnienie kwestionariusza
Dostęp do 15 - 20 modułów kompetencji (kadra menadżerska, specjaliści, pracownicy liniowi)
Możliwość dodania pól tekstowych do kwestionariusza
Udostępnienie wyników testu w aplikacji, włącznie z sortowaniem wyników i indywidualnymi raportami
Możliwość pobrania pdf z podsumowania wyniku testu kompetencji dla poszczególnych użytkowników
Statystyki w czasie rzeczywistym postępu realizacji testu przez użytkowników
Przegląd udzielonych odpowiedzi
Ustawienia testu (m.in. wartości oczekiwanej jaką powinien badany osiągnąć dla kompetencji)
Pomoc techniczna (ograniczone wsparcie merytoryczne)
Ceny testów jednorazowych uzależnione od stanowiska (kadra menadżerska, specjaliści, pracownicy liniowi), czasu trwania rekrutacji, funkcji.
* wszystkie ceny są cenami netto
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Zadzwoń do nas Napisz