Badania i analizy rynku pracy.

Jednym z naszych obszarów specjalizacji są badania lokalnego rynku pracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę badania rynku pracy w atrakcyjnej cenie. Oferujemy Państwu wszechstronną analizę sektora przedsiębiorczości, problematyki bezrobocia i diagnozę sytuacji powiatu wraz z opracowaniem prognoz rozwojowych oraz sformułowaniem wniosków i rekomendacji.

Badania rynku pracy prowadzone są zgodnie z metodologią wskazaną w opracowaniach przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 • M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, MPiPS Warszawa 2006
 • Podręcznik użytkowania metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętnośc na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy pod red. Elżbiety Kryńskiej, MPiPS, Warszawa 2010.
Wybrane obszary działalności naszej firmy:
 • Badania rynku pracy;
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • Obszary badawcze/Przykładowe rozwiązania (case study);
 • Analiza SWOT dla lokalnych rynków pracy.
W zakresie badań rynku pracy proponujemy:
Badania loklanego rynku pracy
Przygotowanie narzędzi badawczych
Badania loklanego rynku pracy
Analizę sektora przedsiębiorczości badanie pracodawców
Badania loklanego rynku pracy
Analizę problematyki bezrobocia - badanie osób bezrobotnych
Badania loklanego rynku pracy
Diagnozę sytuacji powiatu - desk research
Badania loklanego rynku pracy
Sformułowanie wniosków i rekomendacji
Badania loklanego rynku pracy
Opracowanie raportu końcowego
Badania loklanego rynku pracy
Cena promocyjna od 7 900 brutto
Czas realizacji 60 dni
Dotychczas realizowaliśmy badania rynku pracy m.in. z zakresu:
 • Analiza ofert pracy pojawiających się w lokalnych mediach
 • Badanie jakościowe wśród pracodawców/przedstawicieli lokalnych szkół/pracowników PSZ
 • Badania bezrobocia. Pogłębiona analiza wybranych grup bezrobotnych np. osób w wieku 50+,
  bezrobotnych niepełnosprawnych, kobiet
 • Analiza aktualnej sytuacji osób, które dzięki działaniom PUP podjęły pracę
 • Analiza dostępności pracowników
 • Przygotowanie prognoz rozwojowych
 • Prezentacja multimedialna
 • Badania lokalnego rynku pracy
Dodatkowe oferowane przez nas elementy badań rynku pracy:
Diagnozy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje
Sytuacji zawodowej absolwentów szkół zawodowych, osób w wieku 50+ i innych
Efektywności samozatrudnienia i wybranych form wsparcia
Potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców
Satysfakcji klientów PUP i OPS, potencjału rozwoju dla zielonych i białych miejsc pracy
Zaufali nam:
WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY
Dolnośląski
 • Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego, 2015 r.
 • Przeprowadzenie badania na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców, 2015 r.
 • Badanie ewaluacyjne: Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim, Grudzień 2010 r.
w Gdańsku
 • Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa gdańskiego, 2015 r.
w Katowicach
 • Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy. Problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego, 2012 r.
w Krakowie
 • Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, 2013 r.
 • Badanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności z EFS, 2013 r.
w Opolu
 • Realizacja badania społecznego pn. "Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat i więcej, w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego", 2015 r.
w Szczecinie
 • Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej, 2014 r.
 • Przedsiębiorczość kobiet w województwie zachodniopomorskim, 2011 r.
w Poznaniu
 • Przeprowadzenie badania "Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce", 2015 r.
 • Bezrobocie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Grudzień 2010 r.
POWIATOWE URZĘDY PRACY
w Augustowie
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze 2014 roku.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego. Część druga prognostyczna.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013.
w Braniewie
 • Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim, 2011 r.
w Braniewie
 • Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim, 2011 r.
w Bytowie
 • Badania rynku pracy powiatu bytowskiego 2012 r.
w Chełmie
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Chorzowie
 • Badanie lokalnego rynku pracy w ramach projektu Skuteczny Urząd IV, 2014 r.
w Częstochowie
 • Badanie rynku pracy w zakresie szans i możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez osoby powyżej 50 roku życia i do 30 roku życia, 2014 r.
w Dąbrowie Górniczej
 • Opracowanie szczegółowej analizy wraz z badaniami dąbrowskiego rynku pracy na potrzeby przygotowania przez w Dąbrowie Górniczej programów i projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 2013 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy na terenie Dąbrowy Górniczej. Wykorzystanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia przez przedsiębiorstwa w Dąbrowie Górniczej. Listopad 2010 r.
w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Opracowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020, 2015 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy wśród osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców z terenu powiatu tarnogórskiego, 2015 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy powiatu dąbrowskiego, 2011 r.
w Garwolinie
 • Badanie i diagnoza rynku pracy powiatu garwolińskiego, 2015 r.
w Gdyni
 • Badanie lokalnego rynku pracy powiatu gdyńskiego (Gdynia, Sopot), 2011 r.
w Gnieźnie
 • Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego, 2015 r.
w Goleniowie
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy - rok 2011.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy - I półrocze 2011.
w Gorlicach
 • Badanie potrzeb i możliwości wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na gorlickim rynku pracy, 2015 r.
 • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego na rynku pracy, 2011 r.
w Grójcu
 • Badanie dotyczące określenia zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, 2015 r.
w Jarosławiu
 • Badanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w powiecie jarosławskim, 2015 r.
w Jaśle
 • Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Jeleniej Górze
 • Analiza rynku pracy powiatu jeleniogórskiego, 2011 r.
w Kamiennej Górze
 • Badanie ewaluacyjne projektu „Wykwalifikowani pracownicy potencjałem Urzędu” w ramach 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Katowicach
 • Badanie lokalnego rynku pracy w Katowicach w ramach projektu "Eurokadry IV" Poddziałanie 6.1.2 POKL, 2014 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy w Katowicach (Projekt "Eurokadry"), 2013 r.
w Kętrzynie
 • Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy powiatu kętrzyńskiego, 2015 r.
w Kościanie
 • Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu kościańskiego, 2014 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy 2011 r.
UP Powiatu
Krakowskiego
Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 – 2010 w wyniku:
 • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Kraków, 2012 r.
w Krośnie
 • Badanie lokalnego rynku pracy: Analiza bezrobocia na wsi z uwzględnieniem sytuacji kobiet. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Lidzbarku Warmińskim
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Lubaniu
 • Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy powiatu lubańskiego, 2015 r.
w Łęczycy
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2012 r.
w Łukowie
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2013 r.
 • Badanie rynku pracy powiatu łukowskiego, 2011 r.
w Miechowie
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok 2014 r.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2014 r.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok 2013.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w I półroczu 2011.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy – za rok 2011.
w Międzychodzie
 • Badania lokalnego rynku pracy dla powiatu międzychodzkiego, 2011 r.
w Mikołowie
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla powiatu mikołowskiego.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu mikołowskiego. Część prognostyczna.
w Miliczu
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Mogilnie
 • Strategia powiatu mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020, 2011 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Mrągowie
 • Badanie rynku pracy w powiecie mrągowskim, 2011 r.
w Myśliborzu
 • Badanie i analiza lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Nowej Soli
 • Badanie pracodawców powiatu nowosolskiego, 2011 r.
dla Powiatu
Nowosądeckiego
 • Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu nowosądeckiego, 2010 r.
w Nowym Dworze Gdańskim
 • Przeprowadzenie badania lokalnego rynku pracy i stworzenie Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na terenie powiatu nowodworskiego w perspektywie 2013-2020. 2012 r.
w Nowym Tomyślu
 • Badanie i analiza rynku pracy - identyfikacja problemów i grup podlegających pomocy w wejściu na rynek pracy, 2012 r.
w Nysie
 • Bariery, problemy oraz potrzeby lokalnego rynku pracy - analiza oparta na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców i bezrobotnych z terenu powiatu nyskiego, 2013 r.
w Olecku
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2013 r.
w Olkuszu
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2011 – część diagnostyczna i prognostyczna.
w Olsztynie
 • Sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia w Olsztynie. Projekt realizowany w ramach PO KL, 2011 r.
 • Sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia w powiecie olsztyńskim. Projekt realizowany w ramach PO KL, 2011 r.
 • Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiecie olsztyńskim. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Oświęcimiu
 • Badanie lokalnego rynku pracy powiatu oświęcimskiego, 2011 r.
w Pile
 • Analiza lokalnego rynku pracy, 2012 r.
w Piotrkowie Trybunalskim
 • Badanie sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na lokalnym rynku pracy. Grudzień 2010 r.
w Policach
 • Badanie efektywności staży zawodowych, 2013 r.
w Płocku
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
 • Raport końcowy z realizacji badania fokusowego w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy": wizyty studyjne. w Płocku, 2014 r.
 • Raport końcowy z realizacji badań fokusowych w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy": laboratoria zielonych zawodów, interaktywna baza zielonych zawodów, 2014 r.
 • Raport końcowy z realizacji badań fokusowych w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy", 2014 r.
w Poznaniu
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla powiatu poznańskiego.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla miasta Poznania. Część pierwsza diagnostyczna.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu poznańskiego. Część druga prognostyczna.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla miasta Poznania. Część druga prognostyczna.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu poznańskiego. Część pierwsza diagnostyczna.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla miasta Poznania. Część pierwsza diagnostyczna.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2011 dla powiatu oraz miasta Poznań - część diagnostyczna i prognostyczna
w Raciborzu
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Radomsku
 • Badania i analiza lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Rybniku
 • Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 2014 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy. Powiat rybnicki i miasto Rybnik. 2012 r.
w Rykach
 • Badanie rynku pracy w powiecie ryckim pod kątem potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe, 2009 r.
 • Badanie sytuacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 2009 r.
w Sierpcu
 • Ewaluacja działań Powiatowego Urzędu Pracy, 2013 r.
w Słupcy
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy, I półrocze 2011 r.
w Sochaczewie
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za I półrocze 2014 r.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – część prognostyczna i diagnostyczna, 2013 r.
 • Badanie lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem barier i trudności w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne powiatu sochaczewskiego, 2013 r.
w Słubicach
 • Roczny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2011 dla powiatu oraz miasta Poznań - część prognostyczna i diagnostyczna, 2009 r.
w Stalowej Woli
 • Badanie i analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego w zakresie diagnozy stanu aktualnego jak i prognozy na lata 2010-2013, 2009 r.
w Strzelcach Krajeńskich
 • Badanie i analiza lokalnego rynku pracy. Diagnoza stanu aktualnego i prognoza na lata 2012-2013, 2011 r.
w Suchej Beskidzkiej
 • Badanie lokalnego rynku pracy powiatu suskiego, 2011 r.
w Szczecinie
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2014.
 • Badanie lokalnego rynku pracy – miasto Szczecin, 2012 r.
w Sztumie
 • Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu sztumskiego, 2013 r.
w Świdnicy
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2015 r.
w Świdniku
 • Badanie rynku pracy. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Świętochłowicach
 • Badanie lokalnego rynku pracy. 2010 r.
w Tarnowskich Górach
 • Badanie lokalnego rynku pracy (edycja 2010/2011, 2011/2012).
w Tczewie
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
 • Analiza rynku pracy powiatu tczewskiego, 2011 r.
w Tomaszowie Lubelskim
 • Analiza rynku pracy, 2013 r.
w Turku
 • Badanie lokalnego rynku pracy, Listopad 2010 r.
w Wągrowcu
 • Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy, 2014 r.
w Wejherowie
 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Węgrowie
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Wodzisławiu Śląskim
 • Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu wodzisławskiego – badanie potrzeb przedsiębiorców pod kątem kwalifikacji i umiejętności obecnych i przyszłych pracowników, 2014 r.
we Wschowie
 • Badanie Lokalnego rynku pracy w powiecie wschowskim, 2013 r.
w Zabrzu
 • Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy - bezrobotni w wieku 45/50 plus, 2011 r.
w Zawierciu
 • Określenie zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy w powiecie zawierciańskim, 2014 r.
 • Analiza rynku pracy, 2012 r.
w Ząbkowicach Śląskich
 • Analiza lokalnego rynku pracy, 2013 r.
w Zduńskiej Woli
 • Sporządzenie analizy lokalnego rynku pracy i zidentyfikowanie jego głównych problemów, 2013 r.
w Żaganiu
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014&n bsp;r. dla powiatu żagańskiego.
 • Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu żagańskiego. Część druga prognostyczna.
w Żorach
 • Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
 • Badanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy w latach 2012-2016 w sektorach: edukacja, administracja samorządowa, służba zdrowia i pomoc społeczna. Powiat Nowosądecki, m. Nowy Sącz 2012 r.
Zadzwoń do nas Napisz