eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience
Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Oferujemy pomoc naszych ekspertów w przygotowaniu programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla obszaru Państwa powiatu/miasta. Oferujemy:

Przygotowanie szczegółowej charakterystyki powiatowego rynku pracy w oparciu o dane
Realizację badań ilościowych na potrzeby sporządzenia programu
Sformułowanie celów i zadań na kolejne lata
Określenie źródeł finansowania i zasad monitoringu programu
Opracowanie końcowej wersji programu
Cena promocyjna od 7500 PLN brutto
Czas realizacji 60 dni
Zadzwoń do nas Napisz