Badania klastrów

Firma BioStat posiada w swojej ofercie propozycje wykonania Badania klastrów

BdadniaklastrówKlaster to najpopularniejsza nazwa (występują też: zgęstek, grono) sieci współpracy różnych instytucji (firm, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, jednostek badawczych, uczelni itd.), które połączył geograficzny obszar działania czy pokrewna branża. Uczestnicy klastra, zachowując swoją odrębność, łączą siły, żeby skuteczniej realizować cele, takie jak: rozwój produktu bądź usługi, pozyskiwanie środków finansowych, zwiększanie konkurencyjności, reklama. Ponadto korzystają ze wspólnych zasobów, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, redukują ryzyko przedsięwzięć i odnoszą wiele innych korzyści w myśl zasady: duży może więcej. Koncepcja klastrów stanowi nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Ponadto koncepcja ta staje się także istotnym elementem polityki gospodarczej UE. 

W naszym kraju działalność zadeklarowały już 164 klastry i inicjatywy klastrowe w różnych sektorach gospodarki:
  • Liczba klastrów w Polsce wzrosła najbardziej w latach 2006-2009;
  • Najwięcej klastrów (31) zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, natomiast najmniej w województwie kujawsko-pomorskim (1);
  • Branże, w których działa najwięcej klastrów to: IT, ICT, media (20), bioenergetyka, odnawialne źródła energii (18), budownictwo (16), medycyna, rehabilitacja (14), przemysł spożywczy (10);
  • Liczba członków wszystkich klastrów, z uwzględnieniem typu podmiotu, w którym działają to: przedsiębiorcy – 4 689, jednostki naukowe – 516, instytucje otoczenia biznesu – 498, inne podmioty – 1 057;
  • Łącznie klastry charakteryzuje bogata infrastruktura: zaplecza szkoleniowe (509), sale konferencyjne (468), laboratoria (426), centra badawcze (107).

Klastry w Polsce przybierają formę m.in. stowarzyszenia, porozumienia kooperacyjnego, spółki. Koordynatorami klastrów są instytucje otoczenia biznesu, fundacje, stowarzyszenia.

Klastry stanowią interesujące zjawisko współczesnej praktyki społecznej i gospodarczej wymagające jeszcze wielu badań. Firma BioStat posiada w swojej ofercie propozycje ich wykonania, dysponujemy też niezbędną w tym zakresie wiedzą popartą doświadczeniem, które zdobyliśmy m.in. dzięki realizacji następujących projektów:
 
  • "Badania dotyczące identyfikacji klastrów w Polsce oraz badania ankietowe na koordynatorach oraz członkach inicjatyw klastrowych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych", badanie wykonane dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • Badanie potencjału handlowo-marketingowego członków klastra Mazurskie Okna w projekcie "Wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej - kontynuacja działań", badanie dla Fundacji "Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach";
  • Badanie w ramach Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Badania marketingowe, dla celów strategii Klastra dla Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego;
  • Przeprowadzenie ogólnopolskiego internetowego badania ankietowego w zakresie zagadnień ochrony zdrowia, idei metropolii oraz klasteringu dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zadzwoń do nas Napisz