PAŹ
26

Program badawczy "Klastry Ochrony Zdrowia"

Biostat

Z przyjemnością informujemy, że firma BioStat na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje badanie pn. „Regionalny klaster ochrony zdrowia”. Celem prowadzonego badania jest zbudowanie modelu teoretycznego klastra w ochronie zdrowia, określanego zamiennie klastrem zdrowotnym.

Zamierzeniem zespołu badawczego jest ujawienie różnic pomiędzy typowymi klastrami biznesowymi opisanymi szeroko w literaturze przedmiotu, a przedsięwzięciami osadzonymi na gruncie specyficznego rynku ochrony zdrowia, na którym tylko częściowo działają mechanizmy efektywnej i racjonalnej alokacji zasobów. Jego istnienie jest bowiem silnie regulowane przez państwo.
Realizowane badanie ma charakter wieloaspektowy. Pozwoli na określenie relacji, dotyczących badanego zagadnienia, między władzami publicznymi, przedsiębiorcami i sektorem B+R.

Zobacz także .