Badania dla loklanych grup działania i lokalnych grup rybackichNa potrzeby aktualizacji i opracowania nowych Strategii prowadzimy diagnozy i konsultacje społeczne zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartymi w Poradniku dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 
Prowadzimy także pomiary dotyczące konkretnych kampanii i działań podejmowanych przez LGD i LGR w zakresie promocji lokalnych marek turystycznych i producenckich. Kompleksowo wspieramy podejmowanie decyzji dotyczących komunikacji z potencjalnymi odbiorcami i proponujemy rozwiązania wspomagające realizację zakładanych celów.
 
Celem ewaluacji jest m.in. ocena skuteczności osiągania celów ogólnych i szczegółowych zapisanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju oraz poziomu zainteresowania lokalnych podmiotów podejmowaniem działań w ramach zdefiniowanych przedsięwzięć. Wnioski z badania służą modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR. Dodatkowo możliwe jest wykonanie również badania wizerunkowego LGD/LGR oraz aktualizacja Strategii.
 
W ramach badania wykonywane są m.in. badania ankietowe wśród mieszkańców terenu LGD, badania ankietowe wśród beneficjentów projektów oraz wywiady z przedstawicielami gmin wchodzących w skład LGD oraz z przedstawicielami LGD.
 
Szczegółowa oferta (szczegółowość badań, metody badawcze) dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb Klientów.
 
Zrealizowaliśmy badania/ewaluacje oraz aktualizacje LSR m.in. dla:
 
 • LGD Nasze Bieszczady;
 • LGD Cieszyńska Kraina;
 • LGD Forum Powiatu Garwolińskiego;
 • LGD Ziemia Mińska;
 • Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja;
 • Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania;
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wielicka Wieś;
 • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Lider w Ego;
 • Stowarzyszenie Lider A4;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • LGD Zaścianek Mazowsza;
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu;
 • Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu;
 • Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9;
 • LGD Bractwo Kuźnic.
Zadzwoń do nas Napisz