Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Realizowane przez nas badania spełniają wszystkie warunki metodologiczne stawiane tego typu opracowaniom

Pod koniec 2014 roku zakończyły się prace nad przygotowaniem narzędzi informatycznych wspomagających realizację nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. W związku z tym w 2015 roku monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych będzie prowadzony w oparciu o zmienione założenia.
Wychodząc naprzeciw kierowanym do nas pytaniom
Powiatowych Urzędów Pracy oferujemy:
Analizę sektora przedsiębiorczości badanie pracodawców
Diagnozę sytuacji powiatu - desk research
Realizowane przez nas badania spełniają wszystkie warunki metodologiczne stawiane tego typu opracowaniom, a ich wyniki po zaimplementowaniu do narzędzia informatycznego mogą zostać rozciągnięte na całą populację pracodawców i porównane z charakterystyką osób bezrobotnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Promocyjna cena od 10 PLN netto za kontakt z 1 pracodawcą.
Zapytaj nas o indywidualne warunki cenowe: tel. 666 069 831
Badanie na potrzeby monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych wg nowych założeń metodologicznych zrealizowaliśmy m.in. dla: +
Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie
Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu
Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie
Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie
Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie
Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku
Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie
Zadzwoń do nas Napisz