Badania User Experience

Badania UX skierowane są dla twórców oprogramowania,
aplikacji oraz serwisów internetowych.

Czym są badania UX?

Badania User Experience to badania mające za zadanie sprawdzenie interfejsu strony/aplikacji pod względem funkcjonalności, designu, przejrzystości i intuicyjności oraz szaty graficznej projektu. Wynikiem badania UX są rekomendacje usprawniające koncept lub pozwalające na optymalizację już dostępnej usługi/produktu. W ramach badania uzyskiwane są zatem informacje na temat zachowań oraz potrzeb klientów.

Czy badania UX są potrzebne?

W dobie wysokiej konkurencji, cechy funkcjonalności oraz designu interfejsu często decydują o zakupie danego produktu/usługi. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku oprogramowania - odpowiedni wygląd produktu to coś więcej niż samo opakowanie, to przede wszystkim ważny aspekt wpływający na komfort interakcji użytkownika z produktem. Badania UX pozwalają na ocenę wszystkich tych aspektów oferty.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy zgromadzenie wartościowego feedbacku grup docelowych oraz dostarczenie wskazówek pozwalających dostosować produkt/usługę do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Poprzez badanie UX pozyskujemy opinie zarówno na potrzeby prac koncepcyjnych, jak również informacje na temat projektów, prototypów, wczesnych wersji użytkowych oraz funkcjonujących produktów.

Nasze pomiary w powyższym zakresie opieramy o badania jakościowe (indywidualne i grupowe), badania ilościowe oraz testy użytkowe.

Wyniki naszych badań są prezentowane w formie raportu zbiorczego, zawierającego:

  • Oczekiwania grupy docelowej produktu/usługi;
  • Ocenę proponowanych rozwiązań;
  • Identyfikację silnych i słabych stron w oczach jej odbiorców i/lub grupy docelowej;
  • Porównanie wymagań użytkowników do obecnej formy serwisu wraz z rekomendacjami zmian.

Najczęściej zadawane pytania.

Jaką klient może mieć pewność, że badanie trafi do odpowiedniej grupy docelowej?
Wyspecjalizowana kadra pracownicza firmy Biostat bierze pod uwagę wszystkie istotne parametry oraz czynniki badania tak, aby, jak najlepiej dobrać grupę docelową, do problemu badawczego. 
 
W zależności od problematyki badania, eksperci dobierają ankieterów na podstawie: wieku, płci, zawodu, wykształcenia, miejsca zamieszkania itp. 
 
Czy analiza SWOT, jest pomocna podczas badań User Experience?
Co tak naprawdę oznacza skrót SWOT? Są to:  strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia). 
 
Analiza SWOT jest bardzo pomocną kwestią przy badaniach User Experience. Pozwala ona na określenie mocnych oraz słabych stron naszej obecnej grupy docelowej, oraz poddaje analizie jakie szanse i zagrożenia, możemy dla niej stworzyć, prowadząc nasze przyszłe działania. 
 
Zadzwoń do nas Napisz