Badania User Experience
Badania UX skierowane są dla twórców oprogramowania,
aplikacji oraz serwisów internetowych.

Czym są badania UX?

Badania User Experience to badania mające za zadanie sprawdzenie interfejsu strony/aplikacji pod względem funkcjonalności, designu, przejrzystości i intuicyjności oraz szaty graficznej projektu. Wynikiem badania UX są rekomendacje usprawniające koncept lub pozwalające na optymalizację już dostępnej usługi/produktu. W ramach badania uzyskiwane są zatem informacje na temat zachowań oraz potrzeb klientów.

Czy badania UX są potrzebne?

W dobie wysokiej konkurencji, cechy funkcjonalności oraz designu interfejsu często decydują o zakupie danego produktu/usługi. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku oprogramowania - odpowiedni wygląd produktu to coś więcej niż samo opakowanie, to przede wszystkim ważny aspekt wpływający na komfort interakcji użytkownika z produktem. Badania UX pozwalają na ocenę wszystkich tych aspektów oferty.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy zgromadzenie wartościowego feedbacku grup docelowych oraz dostarczenie wskazówek pozwalających dostosować produkt/usługę do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Poprzez badanie UX pozyskujemy opinie zarówno na potrzeby prac koncepcyjnych, jak również informacje na temat projektów, prototypów, wczesnych wersji użytkowych oraz funkcjonujących produktów.

Nasze pomiary w powyższym zakresie opieramy o badania jakościowe (indywidualne i grupowe), badania ilościowe oraz testy użytkowe.

Wyniki naszych badań są prezentowane w formie raportu zbiorczego, zawierającego:

  • Oczekiwania grupy docelowej produktu/usługi;
  • Ocenę proponowanych rozwiązań;
  • Identyfikację silnych i słabych stron w oczach jej odbiorców i/lub grupy docelowej;
  • Porównanie wymagań użytkowników do obecnej formy serwisu wraz z rekomendacjami zmian.
Zadzwoń do nas Napisz