eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Agencja badawcza - Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą?

Stoisz właśnie przed zadaniem dokonania wyboru podmiotu, któremu powierzysz realizację badania marketingowego lub analizy rynku? Pamiętaj, że tylko profesjonalna agencja, dysponująca doświadczonym zespołem ekspertów, będzie w stanie dostarczyć Ci wiarygodnych informacji. Ich wykorzystanie będzie mogło przełożyć się następnie na realne korzyści biznesowe. Dowiedz się zatem, na jakie czynniki warto zwracać uwagę, aby nie żałować podjętej decyzji. Poznaj również zasady prawidłowej współpracy. 

Kwalifikacje zespołu badawczego

Najważniejszym zasobem każdej firmy są oczywiście ludzie. Nie inaczej wygląda sprawa w przypadku branży market research. Agencja badawcza powinna wykazać, że zatrudnieni przez nią pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, pomocne w realizacji projektów badawczo-analitycznych. Nie chodzi jednak jedynie o kompetencje typowo marketingowe. Firma zajmująca się badaniami rynku powinna zatrudniać specjalistów m.in. z zakresu:

 • nauk społecznych,
 • ekonomii i finansów,
 • statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej,
 • programowania aplikacji IT,
 • koordynowania badań terenowych.

Tylko tak wszechstronny zespół jest w stanie zagwarantować wysoką jakość badania, z jednoczesnym zachowaniem stosunkowo krótkich terminów realizacji. Poproś więc koniecznie o udostępnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionego zespołu. Wówczas będziesz mógł być pewien, że nie podejmujesz współpracy z przypadkową firmą.

Istotną kwestię stanowi również to, od jak długiego czasu dany podmiot działa na rynku. Agencje badawcze często chwalą się na swoich stronach internetowych wieloletnim doświadczeniem, jednak nie zawsze informacje takie znajdują pokrycie w rzeczywistości. Dlatego zajrzyj do KRS-u (Krajowego Rejestru Sądowego), dzięki czemu zdołasz tego rodzaju dane błyskawicznie zweryfikować.

Poproś o ofertę obejmującą założenia metodologiczne

Dowiedz się, jaką koncepcję na realizację projektu dla Twojej firmy ma firma badawcza. Zwróć się z prośbą o przedstawienie w ofercie szczegółowych założeń metodologicznych do agencji badawczej. Powinny one obejmować m.in.:

 • przedmiot badania;
 • listę pytań badawczych;
 • zaproponowane metody oraz techniki badawcze - wraz z uzasadnieniem wyboru;
 • dobór próby badawczej – reprezentatywnej w przypadku badań ilościowych;
 • opis sposobu realizacji badania oraz planowanych do wykorzystania zasobów;
 • plan dotyczący koordynacji procesu badawczego oraz kontroli jego jakości;
 • opis czynników ryzyka w realizacji projektu oraz zaproponowanie sposobów przeciwdziałania im;
 • plan dotyczący raportowania Zamawiającemu cząstkowych rezultatów podjętych prac;
 • kształt raportu końcowego z badań.

Przedstaw agencji brief badawczy

Jeżeli pragniesz, aby realizacja badania przebiegała zgodnie z Twoimi potrzebami, koniecznie agencja badawcza powinna otrzymać od Ciebie konkretny brief. Jest to krótki dokument, w którym przedstawisz specyfikę Twojej firmy oraz branży w ramach której działasz. Możesz w nim nakreślić ogólne oczekiwania odnośnie projektu, charakterystykę Twoich docelowych klientów, a także główne cele marketingowe/biznesowe, których realizację ma wesprzeć przeprowadzenie badania przez agencję.

Firma badawcza dysponując briefem będzie miała generalny pogląd odnośnie Twoich oczekiwań. Zdołasz dzięki temu uniknąć ryzyka odmiennego punktu widzenia, na skutek czego uzyskane wyniki badania okazałyby się mało wartościowe.

Harmonogram realizacji to podstawa

Przebieg realizacji badania nigdy nie powinien być dziełem przypadku. Dlatego tak ważne jest, aby Zamawiający wspólnie z agencją ustalił ścisły harmonogram realizacji. Dzięki temu zdołasz zweryfikować, czy na którymś z etapów nie pojawiają się opóźnienia, i czy projekt ma szanse być zrealizowany zgodnie z wyznaczonym terminem.

Profesjonalnie działająca agencja badań marketingowych będzie zapewne w stanie zaproponować Ci atrakcyjny deadline. Nie wymagaj jednak zbyt krótkiego czasu, zwłaszcza jeżeli koszty badania są stosunkowo niskie. Pamiętaj, że nigdy nie będzie jednocześnie tanio, szybko i z zachowaniem wysokiej jakości. Jeżeli pracownicy agencji badawczej Cię o tym zapewniają, powinna Ci się w tym momencie zapalić czerwona lampka.

Poproś o kilka wariantów wycen

Zdajemy sobie sprawę z tego, że firmy nie zawsze posiadają odpowiednio wysoki budżet, aby móc zlecić agencji badawczej przeprowadzenie badań z wykorzystaniem wielu technik oraz zachowaniem standardów reprezentatywności. Dlatego wartą naśladowania praktyką jest proponowanie Klientom różnych wariantów wyceny – w zależności od planowanych do wykorzystania metod oraz wielkości próby badawczej. Zamawiający będzie mógł wtedy dokonać optymalnego wyboru, zgodnie z własnymi potrzebami oraz posiadanymi środkami na realizację projektu market research.

Dlaczego ważna jest specjalizacja agencji badawczej?

Z całą pewnością najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się z zapytaniem ofertowym do firmy badawczej, która specjalizuje się w prowadzeniu badań dla podmiotów ze ściśle określonej branży. Wtedy możesz być pewien, że pracownicy agencji będą dobrze znali jej specyfikę, a także dysponowali siatką kontaktów do osób, które mogą być zaangażowane do uczestnictwa w badaniach (np. indywidualnych czy grupowych wywiadach jakościowych). Przykładowo firma specjalizująca się w realizacji badań rynku medycznego, nie będzie miała problemów z rekrutowaniem do wywiadów przedstawicieli takich grup jak farmaceuci, lekarze czy pacjencji.

Liczy się również pierwsze wrażenie

Wysoka jakość badań to jednak nie wszystko na co warto zwracać uwagę. Jeśli planujesz długą współpracę z agencją badawczą, zwróć uwagę również na kompetencje miękkie pracowników z którymi będziesz nawiązywał kontakt. Czy potrafią udzielić jasnych i dokładnych informacji na każde Twoje pytanie i rozwiać pojawiające się wątpliwości. Czy są zawsze życzliwi, cierpliwi i gotowi do pomocy? Pamiętaj jednak, że z Twojej strony również takie warunki powinny zostać spełnione. Tylko wówczas współpraca będzie przyjemna i satysfakcjonująca dla obu stron.

Zadzwoń do nas Napisz