Agencja badawcza.

Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą?

Stoisz właśnie przed zadaniem dokonania wyboru podmiotu, któremu powierzysz realizację badania marketingowego lub analizy rynku? Pamiętaj, że tylko profesjonalna agencja, dysponująca doświadczonym zespołem ekspertów, będzie w stanie dostarczyć Ci wiarygodnych informacji. Ich wykorzystanie będzie mogło przełożyć się następnie na realne korzyści biznesowe. Dowiedz się zatem, na jakie czynniki warto zwracać uwagę, aby nie żałować podjętej decyzji. Poznaj również zasady prawidłowej współpracy.

Kwalifikacje zespołu badawczego.

Najważniejszym zasobem każdej firmy są oczywiście ludzie. Nie inaczej wygląda sprawa w przypadku branży market research. Agencja badawcza powinna wykazać, że zatrudnieni przez nią pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, pomocne w realizacji projektów badawczo-analitycznych.

Kwalifikacje zespołu badawczego

Firma zajmująca się badaniami rynku powinna zatrudniać specjalistów m.in. z zakresu:

 • nauk społecznych,
 • ekonomii i finansów
 • statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej,
 • programowania aplikacji IT,
 • koordynowania badań terenowych.

Tylko tak wszechstronny zespół jest w stanie zagwarantować wysoką jakość badania, z jednoczesnym zachowaniem stosunkowo krótkich terminów realizacji. Poproś więc koniecznie o udostępnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionego zespołu. Wówczas będziesz mógł być pewien, że nie podejmujesz współpracy z przypadkową firmą.

Założenia metodologiczne.

Dowiedz się, jaką koncepcję na realizację projektu dla Twojej firmy ma firma badawcza. Zwróć się z prośbą o przedstawienie w ofercie szczegółowych założeń metodologicznych do agencji badawczej. Powinny one obejmować m.in.:

 • przedmiot badania;
 • listę pytań badawczych;
 • zaproponowane metody oraz techniki badawcze
  – wraz z uzasadnieniem wyboru;
 • dobór próby badawczej
  – reprezentatywnej w przypadku badań ilościowych;
 • opis sposobu realizacji badania oraz planowanych do wykorzystania zasobów;
 • plan dotyczący koordynacji procesu badawczego oraz kontroli jego jakości;
 • opis czynników ryzyka w realizacji projektu oraz zaproponowanie sposobów przeciwdziałania im;
 • plan dotyczący raportowania Zamawiającemu cząstkowych rezultatów podjętych prac;
 • kształt raportu końcowego z badań.
Etapy współpracy.
Pierwsze wrażenie
Pierwsze wrażenie.
 • Kompetencje miękkie
 • Dokładność odpowiedzi
Specjalizacja
Specjalizacja.
 • Doświadczenie
 • Uznani eksperci
Brief badawczy
Brief badawczy.
 • Przedstawienie specyfiki badania
 • Wskazanie celów badawczych
Harmonogram
Harmonogram.
 • Atrakcyjny deadline
 • Ścisła realizacja harmonogramu
Warianty wyceny
Warianty wyceny.
 • Różne metody badawcze
 • Różne wielkości próby
Zadzwoń do nas Napisz