Agencja badawcza.

Jak powinna przebiegać współpraca z agencją badawczą?

Stoisz właśnie przed zadaniem dokonania wyboru podmiotu, któremu powierzysz realizację badania marketingowego lub analizy rynku? Pamiętaj, że tylko profesjonalna agencja, dysponująca doświadczonym zespołem ekspertów, będzie w stanie dostarczyć Ci wiarygodnych informacji. Ich wykorzystanie będzie mogło przełożyć się następnie na realne korzyści biznesowe. Dowiedz się zatem, na jakie czynniki warto zwracać uwagę, aby nie żałować podjętej decyzji. Poznaj również zasady prawidłowej współpracy.

Kwalifikacje zespołu badawczego.

Najważniejszym zasobem każdej firmy są oczywiście ludzie. Nie inaczej wygląda sprawa w przypadku branży market research. Agencja badawcza powinna wykazać, że zatrudnieni przez nią pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, pomocne w realizacji projektów badawczo-analitycznych.

Kwalifikacje zespołu badawczego

Firma zajmująca się badaniami rynku powinna zatrudniać specjalistów m.in. z zakresu:

 • nauk społecznych,
 • ekonomii i finansów
 • statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej,
 • programowania aplikacji IT,
 • koordynowania badań terenowych.

Tylko tak wszechstronny zespół jest w stanie zagwarantować wysoką jakość badania, z jednoczesnym zachowaniem stosunkowo krótkich terminów realizacji. Poproś więc koniecznie o udostępnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionego zespołu. Wówczas będziesz mógł być pewien, że nie podejmujesz współpracy z przypadkową firmą.

Założenia metodologiczne.

Dowiedz się, jaką koncepcję na realizację projektu dla Twojej firmy ma firma badawcza. Zwróć się z prośbą o przedstawienie w ofercie szczegółowych założeń metodologicznych do agencji badawczej. Powinny one obejmować m.in.:

 • przedmiot badania;
 • listę pytań badawczych;
 • zaproponowane metody oraz techniki badawcze
  – wraz z uzasadnieniem wyboru;
 • dobór próby badawczej
  – reprezentatywnej w przypadku badań ilościowych;
 • opis sposobu realizacji badania oraz planowanych do wykorzystania zasobów;
 • plan dotyczący koordynacji procesu badawczego oraz kontroli jego jakości;
 • opis czynników ryzyka w realizacji projektu oraz zaproponowanie sposobów przeciwdziałania im;
 • plan dotyczący raportowania Zamawiającemu cząstkowych rezultatów podjętych prac;
 • kształt raportu końcowego z badań.
Etapy współpracy.
Pierwsze wrażenie
Pierwsze wrażenie.
 • Kompetencje miękkie
 • Dokładność odpowiedzi
Specjalizacja
Specjalizacja.
 • Doświadczenie
 • Uznani eksperci
Brief badawczy
Brief badawczy.
 • Przedstawienie specyfiki badania
 • Wskazanie celów badawczych
Harmonogram
Harmonogram.
 • Atrakcyjny deadline
 • Ścisła realizacja harmonogramu
Warianty wyceny
Warianty wyceny.
 • Różne metody badawcze
 • Różne wielkości próby
Dlaczego warto wybrać Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®?

Korzystanie z usług Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) również niesie ze sobą wiele zalet. Po pierwsze, CBR często łączą w sobie ekspertyzę naukową z praktycznym podejściem do rozwoju i badania nowych rozwiązań. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych i naukowych, co może przekładać się na innowacyjność i konkurencyjność na rynku. Ponadto, CBR często prowadzą badania interdyscyplinarne, co pozwala na tworzenie rozwiązań, które wykraczają poza tradycyjne ramy myślenia. Współpraca z CBR może również prowadzić do zdobycia wsparcia finansowego na projekty badawczo-rozwojowe, co może być kluczowe dla rozwoju nowych produktów i usług. Warto więc zastanowić się nad wyborem sprawdzonego przedsiębiorstwa specjalizującego się w badaniach, aby skorzystać z ich wiedzy, doświadczenia i możliwości.

Najczęściej zadawane pytania.

Jak wybrać profesjonalną agencję badawczą?

Najważniejszym aspektem przy wyborze agencji badawczej jest wykwalifikowana kadra. To właśnie ona zapewni Ci profesjonalizm przy przeprowadzaniu twojego badania od fazy planowania do wysłania końcowego raportu. Profesjonalna agencja badawcza posiada specjalistów z takich dziedzin jak: nauki społeczne, ekonomia i finanse, statystyka, koordynacja działań w terenie. Wszechstronność tak dobranego zespołu pozwala na prowadzenie badań na bardzo wysokim poziomie w możliwie, jak najkrótszym czasie.

Jakiego typu badania realizuje agencja badawcza?

W naszym Centrum Badawczo – Rozwojowym realizujemy wszystkie rodzaje badań począwszy od badań rynku, przez badania marketingowe, kończąc na badaniach klinicznych. Rozbudowane zaplecze eksperckie i 16 – lat doświadczenia na rynku pozwala nam zaoferować klientom wszechstronną ofertę w przystępnych cenach realizacji.

Co powinno znaleźć się w dobrze opracowane metodologii badania?
Metodologia badania to tak naprawdę teoretyczna podstawa badania. Dobrze opracowana metodologia powinna zawierać elementy takie jak: określony przedmiot badawczy, listę pytań, dobór próby badawczej do badania, metody oraz techniki badania wraz z uzasadnieniem, plan dotyczący koordynacji badania oraz opis sposobu realizacji badań.
Co trzeba zrobić przed podjęciem współpracy z agencją badawczą?

Chcąc nawiązać współpracę z agencją badawczą, warto przygotować wstępne informacje dotyczące badania, czyli co chcemy zbadać i jakim budżetem dysponujemy. Posiadanie tych informacji pozwoli już przy pierwszym kontakcie na szacunkową wycenę badania i podanie szacunkowego czasu realizacji.

Jakie są zalety korzystania z usług agencji badawczej?

Największą zaletą korzystania z takich usług jest opieka badawcza, którą otaczany jest każdy klient, który zdecyduję się na usługi agencji badawczej. Zespół specjalistów zależnie od potrzeb klienta tworzy albo sprawdza pod względem merytorycznym ankietę badawczą, tworzy metodologię badania oraz czuwa nad realizacją projektu. Korzystając z usług profesjonalnej agencji badawczej, możesz być pewien, że badanie zostanie zrealizowane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi standardami.

Jakich specjalistów zatrudnia Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat?

Biostat stawia na profesjonalizm, dlatego w naszym zespole posiadamy wyspecjalizowanych statystyków, informatyków, badaczy, metodologów, koordynatorów badań oraz własne studio CATI.

Dlaczego warto wybrać Biostat?

Biostat to:

 •  Kilkanaście lat doświadczenia
 • 21 autorskich aplikacji i systemów/platform
 • 100 ekspertów
 • 1000 przygotowanych publikacji
 • 4000 zrealizowanych badań
Zadzwoń do nas Napisz