Plan gospodarki niskoemisyjnej w ofercie BioStat

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz jakości powietrza.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnejPlany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej daje gminie możliwość pozyskania funduszy w perspektywie finansowania: 2014-2020. Z zapisów POIiŚ wynika, że gminy które opracowały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na szereg działań: OZE, termomodernizacja budynków, modernizacja transportu (zmniejszanie emisji).

Co robimy w ramach PGN?

  • inwentaryzacja CO2, pyłów, gazów na terenie gminy
  • inwentaryzacja populacji budynków oraz ich emisji
  • inwentaryzacja emisji pochodzącej z usług, przemysłu i transportu
  • identyfikacja obszarów problemowych
  • propozycje działań
  • opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

Zadzwoń do nas Napisz