Analizy rynku

Każdy podmiot, niezależnie od typu oferowanych produktów czy usług, działa w obrębie pewnego rynku i musi liczyć się z warunkami, które rynek ten dyktuje. Stąd też regularny dostęp do wiarygodnych i kompleksowych informacji o otoczeniu rynkowym oraz o potrzebach i oczekiwaniach jakie zgłaszają grupy docelowe oferowanych dóbr stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu marketingowego każdego przedsiębiorcy.

Źródłem rzetelnych informacji o aktualnej sytuacji rynkowej czy wybranych aspektach jego funkcjonowania są rzetelnie przeprowadzone analizy rynku. Dostęp do wytycznych tego typu pozwala lepiej poznać rynkowe mechanizmy, zjawiska czy trendy, a w następstwie - na minimalizacje potencjalnego ryzyka biznesowych decyzji. Dzięki temu efektywnie wykorzystane wnioski z profesjonalnie zrealizowanych analiz rynku może przełożyć się zarówno na większy stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań konsumentów czy optymalizację kosztów z tytułu działań marketingowych, ale również - w dłuższej perspektywie czasowej może prowadzić do wzrostu zysków firmy, bardziej dynamicznego jej rozwoju czy umocnienia pozycji marki, którą firma ta się promuje.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie kompleksowej analizy rynku!

Zrealizujemy dla Państwa:

  • analizę otoczenia rynkowego, w tym - wskazanie kluczowych konkurentów, analizę ich mocnych/słabych stron czy stosowanych strategii/procedur;
  • analizę popytu na konkretne produkty i usługi, w tym - rozpoznanie potrzeb i oczekiwań konsumenckich;
  • analizę świadomości marki, w tym - analizę znajomości/postrzegani marki na tle konkurencji;
  • analizę segmentacyjną rynku, w tym - wyodrębnianie szczegółowych profili psychograficznych oraz społeczno-demograficznych konsumentów i wskazanie segmentów najbardziej perspektywicznych.

 

Nasza oferta analityczna zapewnia:

  • realizację projektów przez doświadczony zespół badaczy i analityków;
  • zastosowanie sprawdzonej i dostosowanej do konkretnych potrzeb ilościowo-jakościowej metodologii badawczej;
  • wykorzystanie autorskiego oprogramowania badawczego, w tym - autorskiego internetowego panelu konsumenckiego;
  • opracowanie wyników analiz w postaci zbiorczego raportu końcowego.
Zadzwoń do nas Napisz