Badania skuteczności reklamy Badania marketingowe

Dla znanego na polskim rynku producenta artykułów spożywczych zrealizowaliśmy badania w zakresie skuteczności stosowanej przez niego działalności promocyjnej. Główny cel badania stanowiła weryfikacja skuteczności kampanii reklamowej, jaką podjęto z zamysłem wypromowania nowego produktu w ofercie Zamawiającego.

 

Metodologia

Badanie skuteczności reklamy przeprowadzono dwuetapowo, z wykorzystaniem ankietyzacji elektronicznej na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie docelowych odbiorców promowanego produktu - w każdym z etapów badania zastosowano tożsamy rozkład próby.

Dla zapewnienie sprawnego przebiegu procesu ankietyzacji oraz analogicznej struktury próby, badanie przeprowadzono za pośrednictwem autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii, umożliwającego realizację badania metodą CAWI.

Panel Badanie Opinii to platforma internetowa o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca polskich konsumentów, którzy nabywają produkty i usługi na rożnych typach rynku - rozbudowana i zróżnicowana baz panelistów oraz zaawansowane rozwiązania IT czynią nasz panel konsumencki  idealnym narzędziem do m.in. cyklicznego badania preferencji, zwyczajów zakupowych czy postrzegania marek.

 

Realizacja

Pierwszy pomiar poprzedził oceniane działania kampanijne, drugi natomiast nastąpił po ich pełnej realizacji. Każda z ww. faz badania obejmowała ocenę świadomości marki Zamawiającego (obydwa zastosowane narzędzia badawcze obejmowały analogiczny blok pytań dotyczących oceny świadomości spontanicznej, wspomaganej i TOM).

Pierwszy etap przedmiotowego badania skuteczności reklamy obejmował ponadto oszacowanie:

  • oglądalności stacji telewizyjnych przez grupę docelową;
  • zakresu godzin największej oglądalności;
  • sposobu reagowania na bloki reklamowe;
  • poziomu popularność programów radiowych i godzin największej słuchalności.

Badanie skuteczności reklamy zwieńczył drugi pomiar ankietowy, który prócz określenia ww. świadomości marki miał na celu wykazanie:

  • stopnia znajomość reklamy produktu Zamawiającego;
  • aspektów reklamy, które zapamiętane zostały przez odbiorców produktu;
  • katalogu pozytywnych i negatywnych cech spotu.

 

Efekty

W związku z ponad 2-miesiączną realizacją działań kampanijnych, cały proces badawczy - wraz z opracowaniem metodologii badania, wykonania pomiarów oraz analiz i interpretacji wyników- przeprowadzono na przestrzeni 4,5 miesiąca.  Badanie skuteczności reklamy wykazało, że kampania promocyjna miała korzystny wpływ na świadomość i postrzeganie marki Zamawiającego oraz rozpoznawalność nowego produktu w jego ofercie. Ankietyzacja wykazała te elementy spotu, które w największym stopniu przykuły uwagę widzów i które odebrane zostały pozytywnie/negatywnie - wiedza ta wykorzystana zostanie przy projektowaniu kolejnych działań promocyjnych.

badanie opinii badanie ankietowe badanie marketingowe badanie marki badanie kampanii reklamowej badanie świadomości
Zadzwoń do nas Napisz