Trzy czwarte Polaków nie wie, kiedy będą szczepieni.

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Polacy najchętniej szczepiliby się u lekarzy rodzinnych. Trzy czwarte Polaków nie zna nawet orientacyjnego terminu szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Co drugi obawia się szczepienia, a 57,5% ankietowanych chciałaby mieć możliwość wyboru pomiędzy szczepionkami różnych producentów. Wprowadzenie przywilejów dla osób zaszczepionych w różnej formie popiera nawet połowa pytanych o to Polaków. Aż 72% Polaków odczuwa społeczne skutki ograniczeń wprowadzanych podczas pandemii.

 

Polacy oceniają swoją wiedzę o Narodowym Programie Szczepień dobrze – w sześciostopniowej skali szkolnej na czwórkę z minusem (średnia 3,8). Nieco bardziej krytyczni w samoocenie są Polacy jeśli chodzi o wiedzę o szczepionce, bo tu średnia ocen wynosi 3,7.

 

W styczniowym sondażu CBR BioStat® zapytano reprezentatywną ze względu na płeć i wiek grupę tysiąca Polaków o opinie związane ze szczepieniami przeciwko SARS-CoV-2. Ponad ¾ respondentów uważa, że wie jak działają szczepionki na COVID-19, jednak do wiedzy o tym, jakie skutki uboczne mogą wystąpić u zaszczepionych przyznaje się już tylko 56,3% pytanych.

 

 

Szczepienia przeciwkowidowego obawia się w sumie co drugi Polak, podczas gdy obaw nie zgłasza  mniej niż co trzeci. Wyraźnie częściej do obaw przyznają się kobiety (w sumie 62,5%) niż mężczyźni (36,5%) oraz osoby w wieku poniżej 34 lat.

 

 

 

Procedura szczepienia

 

61,1% Polaków nie wie do której grupy szczepionych zostało zakwalifikowanych. Wśród uczestników badania, którzy uważają, że wiedzą, w której grupie zostaną zaszczepieni, 43,2% wskazuje na grupę 4, dalszych 25,7% na grupę 3, 12,9 % uważa, że należy do grupy 2, zaś 12,3% respondentów widzi się w grupie 1. Najmniejszy odsetek uczestników sondażu umiejscawia się w grupie 0.

 

 

Tylko 14,1% uczestników sondażu zarejestrowało się lub wyraziło chęć szczepienia się zapisując do kolejki. 53,1% ankietowanych nie rejestrowało się w żaden sposób, kolejnych 7,1% nie wiedziało, że istnieje taka możliwość. Wyraźnie częściej rejestrowali się mężczyźni (18,7%) niż kobiety (9,8%). Mniejszy odsetek panów (20,1%) niż pań (30,9%) nie zamierza ponadto zaszczepić się przeciw COVID-19. Im starsi respondenci, tym liczniej zgłaszają się do kolejki. Zapisał się już co piąty Polak w grupie wiekowej od 45 do 54 lat oraz 21,6% w wieku powyżej 55 lat.

 

 

Trzy czwarte Polaków nie zna nawet orientacyjnego terminu szczepienia przeciw COVID-19. Wśród uczestników styczniowego sondażu BioStat® zaledwie 0,7% otrzymało już pierwszą dawkę.

 

 

Zaledwie jedna trzecia zapytanych Polaków orientuje się, gdzie odbędzie się szczepienie. Dla 46,2% najwygodniejsze byłoby szczepienie się u lekarza rodzinnego, w POZ, co dziesiąty chciałby zaszczepić się w szpitalu, zaś 7,9% skorzystałoby z punktu mobilnego, 5,7% z przychodni zakładowej, a 3,7% z pomocy farmaceuty w aptece.

 

 

57,5% ankietowanych Polaków chciałaby mieć możliwość wyboru pomiędzy szczepionkami różnych producentów. Co czwarty pytany o zdanie nie zamierza się szczepić. Wybierać pomiędzy szczepionkami różnych producentów częściej chcą mężczyźni (60,4%) niż kobiety ((54,8%), a także osoby starsze niż młodsze.

 

 

 

Przywileje dla szczepionych i ograniczenia dla nieszczepionych

 

Wprowadzenie przywilejów dla osób zaszczepionych w różnej formie popiera nawet połowa pytanych o to Polaków. Najwięcej, bo w sumie 46,3% ankietowanych uważa za słuszne uprzywilejowanie zaszczepionych przy korzystaniu z hoteli, zaś 45,8% w miejscach rekreacji takich jak siłownie czy stoki narciarskie oraz 42,0% na basenie. Dalszych 44,2% popiera przywileje dla zaszczepionych korzystających z restauracji i pubów, 42,7% przy wstępie do galerii handlowych, 40,4% na imprezach masowych. Zwolnienie zaszczepionych z obowiązku noszenia maseczki uzasadnione byłoby zdaniem 41,9% respondentów. 44,2% Polaków zgadza się na wprowadzenie ułatwień dla osób zaszczepionych chcących wyjechać zagranicę.

 

 

Utrzymanie lub wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych za słuszne uważa – w zależności od tego, czego dotyczyłyby – od 28,7 proc. do 44,6 proc. ankietowanych. Najwięcej 44,6% chce utrzymania nakazu noszenia maseczek dla niezaszczepionych, 41,7% zgadza się na ograniczenia w przypadku imprez masowych, 36,3% jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Z kolei 36,0% popiera zakazu wstępu na basen, 33,2% zakaz korzystania z miejsc rekreacji (siłownie, stoki narciarskie), 32,5% zakaz korzystania z restauracji i pubów, 31,1% zakaz korzystania z hoteli, a tylko 28,7% zakaz wstępu do galerii handlowych.

 

 

Środki ochrony osobistej stosować zamierza nadal co ponad połowa Polaków, z czego co trzeci niezależnie od tego czy się zaszczepi, a 18,3% do czasu otrzymania obu dawek szczepionki. Co piąty w sumie z uczestników sondażu uważa za zbędne dalsze zabezpieczanie się przed zakażeniem  koronawirusem.


Aż 72% Polaków odczuwa społeczne skutki ograniczeń wprowadzanych podczas pandemii. Finansowe skutki ograniczeń odczuwa 55,4% Polaków, 55,2% - psychiczne, a zdrowotne 32,9%.


 

 

Komentarz ekspercki: Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®


Rafał Piszczek

 

Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia szczepień Polacy oceniają swoją wiedzę o Narodowym Programie Szczepień na czwórkę z minusem. Z jednej strony szczepionka przyjmowana jest pozytywnie, lecz z drugiej Polacy w niewielkim stopniu orientują się kiedy i gdzie zostaną zaszczepieni. Najchętniej szczepiliby się u lekarzy rodzinnych, tylko co dziesiąty w szpitalu. Aż trzy czwarte Polaków nie zna nawet orientacyjnego terminu szczepienia.

Wprowadzenie ewentualnych przywilejów dla osób zaszczepionych spotyka się z bardzo rozbieżnymi opiniami. Nawet połowa pytanych o to Polaków popiera łagodzenie obostrzeń dla zaszczepionych, jednak równocześnie znaczny odsetek sprzeciwia się takim przywilejom.

 

Realizacja badania:
2021.01.19

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 1,20 MB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

koronawirus

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz