Pacjenci coraz chętniej korzystają z lekarskiej e-wizyty

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
  • Trzy czwarte Polaków woli przedłużyć receptę podczas e-wizyty zamiast w gabinecie.
  • Dwie trzecie Polaków uważa, że zdalna pomoc medyczna zwiększa bezpieczeństwo podczas pandemii.
  • Już 36,5% respondentów chce korzystać z e-wizyty u lekarza internisty.
  • Prawie 89% uczestników sondażu po diagnozę stanu zdrowia zgłosi się najpierw bezpośrednio do lekarza.

 

Telemedycyna jest preferowaną formą kontaktu z lekarzem, przez trzy czwarte ankietowanych, w przypadku przedłużania recepty. Sondaż, w którym zapytano Polaków o preferencje dotyczące specjalistycznych porad telemedycznych, przeprowadziło w styczniu 2022 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, w ramach współpracy z portalem Medonet. Prezentujemy drugą część obszernego raportu z najświeższego badania opinii o telemedycynie w 2021 roku.

Przeważająca część badanych Polaków preferowałaby bezpośrednie spotkanie z lekarzem w przychodni POZ lub gabinecie specjalisty w przypadku dokonywania diagnozy stanu zdrowia (88,7%), konsultacji po przebytej chorobie (77,0%), a także – choć już rzadziej – skierowania na leczenie szpitalne (67,8%).

 

sondaż telemedycyna

 

Za obowiązkową e-wizytą przed spotkaniem bezpośrednim opowiada się już co piąty Polak, choć 27,4% sprzeciwia się temu zdecydowanie. Wyłącznie e-wizyty, zamiast bezpośrednich spotkań z lekarzem preferuje natomiast obecnie 19,2% Polaków, zaś w sumie 57% woli wizyty u lekarza w gabinecie. Zapytani o to, jak postrzegają rolę e-wizyty, respondenci najczęściej zgadzali się z twierdzeniem, że e-wizyta sprawdzi się tylko w przypadku wybranych specjalistów. W sumie 55,2% opinię taką wyraziło zapytanych o to Polaków. Polacy są dosyć ostrożni, jeśli chodzi o korzystanie z telemedycyny. Obecnie w sumie 23,1% ankietowanych przyznaje, że e-wizyta może za pierwszym razem zastąpić spotkanie bezpośrednie z lekarzem. W sumie 54,1% pytanych uważa natomiast przeciwnie – że e-wizyta nie zastąpi na razie bezpośredniego spotkania z lekarzem.

 

sondaż telemedycyna

 

Co ciekawe, mężczyźni (w sumie 23,4%) częściej niż kobiety (w sumie 17,9%)przyznają, że e-wizyta powinna być obowiązkowa przed spotkaniem bezpośrednim ze specjalistą w gabinecie.

 

sondaż telemedycyna

 

Zapytani o to, z którymi specjalistami woleliby się kontaktować się bezpośrednio, Polacy najczęściej wskazywali na kardiologa (65,8%). Ponad połowa respondentów preferowałaby kontakt bezpośredni z dermatologiem (53,9%), neurologiem (53,2%) oraz internistą (52,6%). Badani najrzadziej wskazywali na potrzebę utrzymywania bezpośredniego kontaktu z dietetykiem (17,8%).

 

sondaż telemedycyna

 

Ze zdalnej porady telemedycznej natomiast ankietowani chcą korzystać najczęściej u lekarza internisty (36,5%), ale także z konsultacji z pielęgniarką (29,3%). 17,2% respondentów wskazało zainteresowanie zdalnymi poradami psychiatry. Co dziewiąty skorzystałby z e-wizyty u alergologa i dermatologa. Zdecydowanie najrzadziej w tym przypadku ankietowani podawali ginekologa (3,1%).

 

sondaż telemedycyna

 

Kobiety bardziej niż mężczyźni zainteresowane są poradami telemedycznymi u psychiatry (20,1% kobiet wobec 13,9% mężczyzn). Z kolej mężczyźni bardziej skłonni są korzystać z telemedycyny kardiologicznej (11,0% mężczyzn wobec 6,4% kobiet).

 

sondaż telemedycyna

 

Uczestników badania zapytano też o to, co ma dla nich największe znaczenie przy umawianiu e-wizyty. Dla niemal połowy ankietowanych istotne znaczenie ma możliwość szybkiego uzyskania porady w razie nagłej potrzeby (49,5%), z kolei dla ponad 1/3 badanych ważna jest możliwość wygodnego uzyskania e-recepty (36,4%) oraz możliwość wybrania terminu e-wizyty (35,6%). Możliwość wygodnego uzyskania e-zwolnienia jest znaczącym czynnikiem przy umawianiu się na zdalną poradę lekarską u co dziesiątego badanego Polaka (9,7%).

Możliwość szybkiego uzyskania porady w nagłej potrzebie ma największe znaczenie przy umawianiu się na zdalną poradę lekarską częściej zdaniem kobiet (53,8%) niż mężczyzn (44,7%).

 

sondaż telemedycyna

 

9 na 10 ankietowanych podczas e-wizyty jest skłonne do używania telefonu (91,2%), z kolei do używania komunikatora gotowe jest dwie trzecie badanych Polaków (66,8%). Spośród wymienionych respondenci najrzadziej wskazywali, że skłonni są do używania podczas e-wizyty aparatury telemedycznej (33,9%).

 

sondaż telemedycyna

 

Do używania aparatury telemedycznej (np. kardiologicznej) podczas e-wizyty nieco bardziej skłonni są mężczyźni (40,1%) niż kobiety (28,2%), które są wyraźnie przeciwne tego typu badaniom (71,8% kobiet nie chce używać tego typu aparatury).

 

sondaż telemedycyna

 

Na wykorzystanie urządzeń typu smartwatch lub opaska smartband również nieco bardziej gotowi są mężczyźni (47,8%) niż kobiety (37,8% na tak przy 62,2% wyrażających sprzeciw).

 

sondaż telemedycyna

 

Dla ponad połowy badanych ważną zaletą zdalnej pomocy medycznej jest możliwość łatwej i szybkiej rejestracji na odległość (52,9%), mniej niż dwie piąte ankietowanych za zaletę tej formy porady uznało możliwość szybkiej pomocy pacjentowi (39,6%) oraz krótsze czasy oczekiwania na poradę specjalistyczną (38,8%). Więcej niż 1/3 respondentów wskazała, że dla nich zaletą zdalnej pomocy medycznej jest możliwość łatwej i szybkiej diagnozy pacjenta (35,2%). Respondenci, jako zaletę zdalnej pomocy medycznej, najrzadziej wskazywali możliwość stałego monitorowania pacjenta (10,9%).

 

sondaż telemedycyna

 

Ponad trzy czwarte ankietowanych za odpowiednią formę opłaty dla zdalnej pomocy medycznej uznaje finansowanie z NFZ (76,4%).

 

sondaż telemedycyna

 

Dwie trzecie Polaków uważa, że zdalna pomoc medyczna to większe bezpieczeństwo podczas pandemii (66,8%), a następnie z tym, że wiąże się ona z krótszym czasem oczekiwania (57,7% wskazań pozytywnych). Uczestnicy badania najwięcej wątpliwości mieli w przypadku tego, że zdalna porada wiąże się z niższymi kosztami usług medycznych (37,4%) oraz z tym, że jest to jedyny możliwy kontakt z lekarzem specjalistą w obecnej sytuacji (33,7%).

Dodajmy również, że Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® uruchomiło platformę telemedyczną HaloDoctor.pl, na której pacjenci mogą realizować m.in. e-wizyty lekarskie oraz e-recepty.

sondaż telemedycyna

 

 


 

Sondaż „Zdrowie Polaków – telemedycyna w 2021” został przeprowadzony od 10 do 17 stycznia 2022 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 2000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i województwo. Współpraca medialna: Medonet.pl.

 

Realizacja badania:
2022.02.03

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 2000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 549 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz