Analizy konkurencji

Podpatruj sprawdzone rozwiązania, zapobiegaj błędom popełnianym przez inne firmy z branży. Minimalizuj ryzyko.

 

Analiza konkurencji stanowi ogół działań służących uzyskaniu wsparcia pod kątem właściwego planowania decyzji biznesowych. Wiedza o działaniach podmiotów z otoczenia rynkowego pozwala rozpoznać pozycję firmy względem konkurentów, a także uzyskać wiedzę na temat ich działań, celów strategicznych czy stosowanych standardów.

Warto zdecydować się na dokonanie analizy rynku konkurencyjnego zwłaszcza w przypadku:

 • chęci poszerzenia rynku zbytu;
 • dywersyfikacji usług;
 • zamiaru wprowadzenia do oferty nowych produktów;
 • planu wdrożenia nowatorskich rozwiązań;
 • wejścia firmy po raz pierwszy na rynek.

Jak prowadzimy analizy konkurencji?

 • Desk research – badania konkurencji rozpoczynamy zazwyczaj od analizy danych zastanych. Identyfikujemy kluczowych graczy na rynku oraz wskazujemy osiągane przez nich przychody. Pozyskujemy także informacje na temat zakresu oferty konkurencji, m.in. w odniesieniu do kategorii produktów, cennika, a także wykorzystywanych metod dystrybucji oraz promocji. Ponadto analizujemy formalne procedury stosowane przez inne firmy z branży – na przykład w zakresie windykacji.

Analizie rynku poddajemy zwłaszcza:

 • wypowiedzi medialne oraz internetowe (portale branżowe/media społecznościowe);
 • artykuły prasowe (czasopisma specjalistyczne, prasa lokalna);
 • ustawy prawne w zakresie prowadzonej działalności;
 • bazy przetargów i zamówień publicznych oraz ogólnodostępne rejestry;
 • biuletyny;
 • strony internetowe oraz sklepy online należące do firm konkurencyjnych;
 • raporty z przeprowadzonych dotychczas badań i analiz.
 • Badania marketingowe – biorą w nich udział faktyczni lub potencjalni klienci, korzystający z produktów w określonym segmencie. W ramach prowadzonych pomiarów jakościowych oraz ilościowych badamy świadomość oraz postrzeganie marki/produktów na tle konkurencji, elastyczność cenową, a także porównujemy koncepty reklamowe.
 • Wywiad gospodarczy – pomagamy uniknąć ryzyka współpracy z nieuczciwymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. Weryfikujemy zwłaszcza ich kondycję finansową oraz poddajemy obserwacji stosowane praktyki biznesowe. Nasze działania badawcze stanowią także pomoc w odzyskaniu należności, a także pozwalają w porę zabezpieczyć cenne dla firmy dane.
 • Tajemniczy klient u konkurencji – działania firm konkurencyjnych analizujemy także posługując się metodą tajemniczego klienta. Weryfikujemy w ten sposób m.in.:
  • standardy w zakresie obsługi klienta,
  • stosowane style komunikacji,
  • techniki sprzedażowe,
  • metody ekspozycji produktów,
  • sposoby zabezpieczania poufnych danych o znaczeniu strategicznym;
  • rozwiązania w zakresie sporządzania umów i regulaminów.

Co możesz zyskać?

 • Skuteczne prognozowanie skutków podejmowanych działań biznesowych;
 • Rozpoznanie pozycji firmy na tle konkurencji
 • Poznanie wiarygodności oraz wypłacalności potencjalnych kontrahentów;
 • Możliwość zapobiegania błędom popełnionym przez inne firmy z branży;
 • Poznanie sprawdzonych rozwiązań biznesowych;
 • Identyfikacja czynników zwiększających konkurencyjność;
 • Wiedza na temat trendów w branży;
 • Rozpoznanie pożądanego kierunku zmian w strategii marketingowej;
 • Określenie niezaspokojonych potrzeb klientów.
Zadzwoń do nas Napisz