Labsites

Platforma e-komunikacji interdyscyplinarnej

Platforma LabSites

Interdyscyplinarna platforma komunikacji powstała po to, aby usprawnić proces diagnostyki,
leczenia i konsultacji pacjentów.

mockup
Labsites
Dzięki naszemu systemowi mamy pełną kontrolę logistyki nad materiałem biologicznym i wynikami, co wpływa na podwyższenie jakości badań, maksymalizację procesu automatyzacji, szybszą i bardziej sprawną komunikację pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji, a także skrócenie czasu podjęcia decyzji terapeutycznych, co w przypadku onkologii jest niezwykle istotne. Każdy podmiot zaangażowany w projekt otrzymuje indywidualne dane dostępu do systemu z określeniem prawa dostępu do poszczególnych danych.

Dostęp do systemu

System jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W momencie logowania system weryfikuje poprawność przekazanych danych do logowania, sprawdza czy konto jest aktywne. Po zalogowaniu system dopasowuje wygląd aplikacji do aktualnych uprawnień użytkownika.
 • Administrator – dostęp do wszystkiego
 • Sponsor – zakres dostępu do ustalenia
 • Szpital/placówka medyczna – dostęp do wszystkich lekarzy i pacjentów z placówki
 • Lekarz prowadzący onkolog – dostęp do swoich pacjentów
 • Lekarze innych spec. – dostęp do sugerowanych pacjentów
 • Laboratorium – dostęp do wszystkich pacjentów, których materiał biologiczny trafił do analizy
 • Pacjent – dostęp do modułu dzienniczka
 • Kurier – dostęp do modułu kurierskiego

Przepływ informacji

Platforma interdyscyplinarnej e-komunikacji pomiędzy laboratorium, lekarzem, pacjentem i specjalistami.
 • Lekarz zleca badanie
 • Pobierana jest próbka
 • W Aplikacji wystawiane jest zlecenie badania oraz zamówienie kuriera po przesyłkę
 • Kurier odbiera przesyłkę, w Klinice próbka oznaczona jest jako przekazana Kurierowi
 • Laboratorium odbiera przesyłkę, zmienia jej status na odebrano w Laboratorium
 • Po przeprowadzeniu badania próbki Laboratorium odsyła próbkę wraz z wynikami do Kliniki - w tym celu generuje list przewozowy (oraz wzywa kuriera do odbioru przesyłki)
 • Po odbiorze przesyłki przez Kuriera Laboratorium oznacza próbkę jako odesłaną do Kliniki
 • Po odebraniu przesyłki od Kuriera Klinika oznacza próbkę jako odebraną z laboratorium
Labsites

Platforma Diagnostyczna

Platforma Diagnostyczna pozwala na raportowanie wykonanych badań. Aby wygenerować raport za wybrany czas należy w menu Raporty wybrać opcję Raport okresowy.
Aby wygenerować raport należy uzupełnić formularz określający zakres dat, wybrać interesujący rodzaj badania, a następnie należy zatwierdzić operację przyciskiem Generuj Raport. Generowane raporty mogą być pobierane do plików CSV oraz XLS.

e-Dzienniczek

To narzędzie modułowe, które stanowi pomoc dla pacjentów z chorobami przewlekłymi w codziennym monitorowaniu różnych parametrów (np. glukoza we krwi, ciśnienie tętnicze krwi, masa ciała, wyniki badań laboratoryjnych). Proste i przydatne narzędzie w rękach lekarza weryfikujące compliance.
Labsites
Funkcjonalności dzienniczka:
 • rejestracja przyjmowanych leków
 • zapis towarzyszących objawów chorobowych lub innych elementów stylu życia
 • analiza rejestrowanych parametrów pozwalająca uchwycić trendy zmian chorobowych oraz trudności związane z przyjmowaniem leków
 • gromadzenie informacji przed wizytą lekarską, a także wymianę informacji z całym personelem medycznym
 • pomagająca lepiej ocenić skuteczność prowadzonej terapii
 • stały monitoring zdrowia pacjenta
Zalety platformy
Labsites Elektroniczny, szybszy przepływ informacji
Labsites Najwyższa jakość badań
Labsites 100% bezpieczeństwa danych, backupy
Labsites Dowolnie definiowane raporty
Labsites Stały monitoring badania
Labsites Większa wydajność baz danych
Labsites Sprawniejsza obsługa pacjenta
Labsites Przejrzyste wykresy i raporty
Labsites Zdalne zlecanie badań
Labsites Wygodny i szybki dostęp do wyników badań
Labsites Mechanizm bezpiecznej archiwizacji danych

Bezpieczeństwo

Dane przetwarzane przez Biostat są chronione w stopniu wysokim w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Nad przestrzeganiem procedur ochrony informacji czuwa Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Dane gromadzone w systemie przechowywane są na dedykowanym serwerze. Na życzenie klienta wybrane dane w bazie (zawierające np. dane osobowe) mogą być przechowywane w formie zaszyfrowanej i odszyfrowywane dopiero podczas eksportu bazy wynikowej.

Zabezpieczenia fizyczne systemu
 • Serwerownia jest zamkniętym pomieszczeniem, do którego prowadzą tylko jedne drzwi z wewnątrz budynku
 • Drzwi do serwerowni znajdują się pod stałą obserwacją
 • Fizyczny dostęp do pomieszczenia serwerowni jest zabezpieczony, limitowany oraz monitorowany
 • Pomieszczenie serwerowni jest klimatyzowane
 • Pomieszczenie serwerowni jest wyposażone w czujnik przeciwpożarowy oraz czujniki zalania i gazu
 • Rezerwowe źródła zasilania zapewniają nieprzerwaną pracę systemu w razie przerw w dostawie energii
Zabezpieczenia logiczne systemu
 • Dostęp do systemu informatycznego zabezpieczono unikalnymi loginami i hasłami, każdy użytkownik systemu posiada odrębny identyfikator
 • Transmisje i próby ich nawiązania są monitorowane
 • Silniki baz danych zabezpieczone hasłami
 • Dostęp dla osób uprawnionych wyłącznie po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora i przeprowadzeniu uwierzytelnienia; każde takie zdarzenie jest rejestrowane (dokładna data, czas i adres IP)
 • Bieżące uaktualnianie oprogramowania
 • Bieżące wykrywanie oraz reagowanie na wykryte błędy

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie rodzaje badań można zrealizować w Biostacie?
Nasi badacze realizują badania we wszystkich obszarach terapeutycznych. Naszą listę możemy zacząć od badań komercyjnych, niekomercyjnych, badań klinicznych fazy I-IV, ale również badania obserwacyjne, kończąc na badaniach runku i opinii.
Firma Biostat oferuje również możliwość przeprowadzenia badań takich jak:  PMS, Real-World Evidence (RWE), rejestrów medycznych, badań bezpieczeństwa (PASS) i skuteczności (PAES), a także badań mających na celu zmianę kategorii leku (Switch leku RX na OTC).
 
Czy zapewniamy klientom obsługę statyczną badania?
Oczywiście, że tak. Cały nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę statyczną badania, w której zakres wchodzą takie aspekty jak: 
 • Dobór wielkości próby, 
 • Uzasadnienie,
 • Wsad statystyczny do protokołu,
 • Plan Analizy Statystycznej.
Naszym specjalistom można również powierzyć budową baz danych, analizy przejściowe oraz analizy wraz z raportami statystycznymi. 
 
Czy system, który posiadamy, może być zintegrowany z laboratoriami?
Jak najbardziej. System eCRF.biz™ jest przygotowany na integrację z laboratoriami. Jednak nie jest to prosta droga, ponieważ cały proces z tym związany jest czasochłonny oraz złożony. Musi zostać on uprzedzony weryfikacją oraz konsultacjami z działem IT, jak i licznymi testami. Po zatwierdzeniu wszystkiego transfer odbywa się w sposób automatyczny.
 
Z jakiego słownika MEDdra Państwo korzystacie?
Cały zespół posiada licencję na korzystanie ze słownika MEDdra. Aktualnie obowiązującą wersją jest wersja 24.0. Jednak jak tylko pojawiają się aktualizacje, jesteśmy o nich na bieżąco informowani i niezwłocznie je implementujemy i wprowadzamy w życie.
 
Zadzwoń do nas Napisz