Observational studies.

Comprehensive service for non-interventional studies.
Prospective and retrospective studies.

Scope of our services includes planning, organization, conducting and data processing in non-interventional studies. We have 16-years experience in cooperation with medical, pharmaceutical and biotechnological companies.

Our offer:

 • Observational studies
 • Epidemiological studies
 • Patient educational programs
 • Post Authorization Safety Study (PASS)
 • Post Authorization Efficacy Study (PAES)
 • Medical registries
 • A Post-marketing surveillance (PMS)
 • RX to OTC switch studies
 • "Case study" surveys
We are following:
EBM Evidence Based
Medicine
(EBM)
GPP Good Pharmacoepidemiology
Practice
(GPP)
GVP Good Pharmacovigillance
Practice
(GVP)
Our clients are medical, pharmaceutical, biotechnological companies as well medical centers. We provide non-interventional studies in many different therapeutic areas, such as neurology, oncology, psychiatry, gastroenterology, transplantology, diabetology, dermatology, surgery, rheumatology, etc. In daily practice our experts use the state of the art biostatistical tools and methodology.
Realizujemy projekty badawcze

Our team consists of experts and specialists in the following areas: project management, biotechnology, biology, biostatistics, bioinformatics and data management, etc. Their articles are published in scientific journals listed in Master Journal List.

Results of studies facilitated by our team are published in scientific articles and presented during medical conferences both in Poland and abroad.

High qualifications, scientific background and many years of experience of our team in collaboration with clinical experts and pharmaceutical, biotechnological companies gives our clients a guarantee of credibility and reliability.

For NIS we provide following services:
 • Study design (preparation of a protocol and an observation questionnaire)
 • Preparation and consultation of study documentation
 • Sites and Investigators contracting
 • Cooperation with Ethics Committee and Regulatory Authority
 • eCRF preparation using a dedicated Key Visual
 • Trainings for Sponsors and Investigators
 • Comprehensive statistical service (SAP, interim analysis, statistical report and final data presentation)
 • Assistance in the preparation of publications
 • Study management
 • Site Management
 • Data management
 • Reporting of progress status
 • Supervision over reporting of adverse events
 • Investigator's financial settlements
We conduct all studies using an in-house, innovative Electronic Data Capture system,
which combines all the best features.
All-in-one platform for every type of study.
eCRF

eCRF.bizTM software provides the highest quality of study execution. The system was developed with focus on needs of pharmaceutical companies and academia. The platform has a quarantee of secure, encrypted access to data, in accordance with the guidelines of Title 21 CFR Part 11. The system ensures automatic control of the quality and completeness of data during registration. It also has extensive reporting mechanisms that allow you to follow the study progress on an ongoing basis. Through the use of extensive control mechanisms, audit trail, data query and data backup, enriched with a statistical module, data in the system are not only safe, but also pre-prepared for even the most complex statistical analyzes conducted by our team.

Online contracts.
BioStat® has implemented new, electronic module - e-signing agreement

Online contracts ensure process optimization and eliminates scans, document printing, sending contracts by courier, ect.

Using of the e-contracting function and sign agreement via the eCRF system speeds up the process of finalizing contracts, annex and payments with Investigators and reduce time of waiting for paper documentation.

Convenience.
Speed.
Security.
Certainty.
Signing agreement has never been that easy and transparent.

Only 3 steps:
Zarejestrować się
Registration
A user fills in registration form
Odebrać wiadomość email
Verification
After registration, contract and regulations are sent to user's email address to allow for their verification.
Potwierdzić
Confirmation
User verifies filled contract and regulations and confirms these documents by clicking the link contained in the e-mail.
After signing, the document is automatically saved and sent to the user in the second e-mail as an attachment - pdf file.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie rodzaje badań obserwacyjnych Państwo prowadzicie?
W Biostat® realizujemy badania nieinterwencyjne we wszystkich obszarach terapeutycznych, zarówno komercyjne jak i niekomercyjne. Prowadzimy jedno- i wieloośrodkowe, lokalne i międzynarodowe badania prospektywne i retrospektywne, rejestry medyczne, badania skuteczności (PASS) i bezpieczeństwa (PAES), postmarketingowe (PMS), badania Real-World Evidence (RWE), badania suplementów diety a także badania mające na celu zmianę kategorii leku z RX na OTC.
Co wchodzi w zakres Państwa usług w badaniu obserwacyjnym?
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań obserwacyjnych odpowiadając za zaprojektowanie badania, przygotowanie dokumentacji i eCRF, kontraktowanie ośrodków i badaczy, zgłaszanie badań do Komisji Bioetycznych i URPL, szkolenia, obsługę statystyczną zarządzanie danymi, nadzór nad zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych, monitoring, zarządzanie i nadzór nad projektem, statystykę, analizy, pomoc w przygotowaniu publikacji wyników badań oraz doradztwo/konsulting.
Czy obsługujecie Państwo badania w wersji papierowej?
Tak, obsługujemy badania w tradycyjnej formie zapewniając kompleksową obsługę. Niemniej jednak w zdecydowanej większości dominują badania elektroniczne bazujące na naszym autorskim systemie do gromadzenia danych – eCRF.biz.
Co jest Państwu potrzebne, aby wycenić obsługę badania?
Wpływ na cenę badania klinicznego czy obserwacyjnego ma wiele czynników, m.in. planowana długość badania, czas rekrutacji, liczba wizyt, przewidywana liczba pacjentów, ośrodków, badaczy, itp. W związku z tym, iż świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań, ważne jest także wskazanie, w jakim zakresie klient oczekuje naszego wsparcia. W celu przygotowania wiarygodnej oferty cenowej niezbędne jest przesłanie protokołu badania lub synopsy.
Czy świadczycie Państwo serwis CRO/monitoringu?
Tak. Oferujemy usługi CRO dla badań klinicznych i obserwacyjnych. Elementami takiej obsługi jest przygotowanie dokumentacji badania, złożenie wniosków do Komisji Bioetycznych i URPL, zarządzanie projektem, przeprowadzenie wizyt inicjujących, monitorujących (onsite i remote) oraz zamykających, kontraktowanie ośrodków i badaczy, itp.
Copyright© 2023 Biostat
Cookies