O Badaniach Klinicznych

czytaj więcej Powrót
O Badaniach Klinicznych

1. Badania kliniczne - pojęcia

Poprawna definicja badania klinicznego mówi o tym, że są to badania z udziałem ludzi, które mają na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych produktów leczniczych i terapii. Udział w badaniu jest skierowany dla osób chętnych, które po zapoznaniu się z pełną dokumentacją podpisują formularz świadomej zgody. 

Nad przebiegiem badań klinicznych zaangażowane są instytucje, które czuwają nad bezpieczeństwem i zdrowiem badanych oraz nad poprawnością procedury badania klinicznego. 

 

2Fazy badań klinicznych

Badania kliniczne podzielone są na 4 fazy, gdzie każda faza jest zależna od drugiej. Dzięki temu, że całe badanie jest podzielone na fazy, można po drodze wykluczać błędy i usprawniać leczenie. Inwestycja w badania kliniczne jest konieczna do tego, aby badania nad lekiem były kompletne i wiarygodne, bez tego nie ma możliwości wejścia na rynek z nowym lekiem bądź terapią.

 

3. Dokumentacja badania klinicznego

Dokumentacja związana z badaniem klinicznym, czyli Trial Master File (TMF) jest niezwykle ważna i szczegółowa a nad jej poprawnością czuwa cały sztab osób związanych z badaniem. Podstawową dokumentację badania klinicznego można podzielić na 3 kategorie: dokumentacja przed rozpoczęciem badania, w trakcie oraz po zakończeniu lub przerwaniu badania. Dokumentacja posiada cztery dokumenty, które można mianować najważniejszymi w całym zestawieniu, czyli: protokół badania, formularz wiadomej zgody pacjenta plus informacja dla pacjenta, wypełniona karta obserwacji pacjenta oraz broszura badacza.

 

Nie rekrutujemy aktualnie
na twoje stanowisko? Wyślij nam
maila z CV, a się odezwiemy

Nasi klienci i partnerzy
w Badaniach Kliniczny
i Obserwacyjnych

Razem budujemy lepszą przyszłość
dla nas i naszych partnerów.

Aktywne badania kliniczne

zobacz wszystkie badania zobacz wszystkie badania
1 42