Badania Opinii.
Analityk - staż | praktyki płatne.

Zapraszamy do rekrutacji na staż / praktyki na stanowisku Analityka
w renomowanej agencji badawczej BioStat® z Rybnika.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za prowadzenie analiz matematycznych na podstawie wyników z przeprowadzonych badań,
prognozowania matematycznego dla biznesu w oparciu o otrzymane dane
oraz współpracę przy wykonywaniu projektów badawczych:
od A do Z dla firm krajowych i międzynarodowych
w dziedzinie badań opinii oraz rozwoju marketingowego.

Warunki praktyk/staży:

 • 40 h tygodniowo,
 • Praktyki miesięczne – bezpłatne,
 • Praktyki dwumiesięczne – zwrot kosztów dojazdu
  za całe praktyki,
 • Praktyki trzymiesięczne – zwrot kosztów dojazdu
  za całe praktyki z wynagrodzeniem za 1,5 miesiąca praktyk/staży według stawki godzinowej.


Dla najlepszych możliwość stałej współpracy!

Oferta - socjolog

Co oferujemy w zamian:

 • Praktyki częściowo zdalne (30% czasu w biurze w Rybniku),
 • Możliwość zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia
  w branży analityczne,
 • Wdrożenie w ciekawe projekty krajowe i międzynarodowe, także te związane z badaniami medycznymi,
 • Dostęp do innowacyjnych technologii związanych
  z branżą analizy danych,
 • Firmowy parking,
 • Najlepszą kawę w mieście,
 • Przyjazną atmosferę.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Znajomość programów statystycznych,
 • Umiejętność syntezy informacji i metaanaliz,
 • Dobra znajomość zagadnień marketingowych,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  (mile widziana znajomość drugiego języka),
 • Terminowość,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Kreatywność.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres praca@biostat.com.pl

wpisując w tytule wiadomości ANALITYK-praktyki płatne lub ANALITYK-staż

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ist. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.  Administratore um Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, KRS 0000351860, NIP: 6423125404.
2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 
elektronicznie przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres wymagany prawem lub przez okres realizacji celu biznesowego administratora.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
elektronicznie: iodo@biostat.com.pl 
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik 
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z nami sięgniesz po więcej!

BioStat® jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się firmą,
która łączy w sobie kompetencje właściwe dla agencji badawczej i Software House.

Naszą domeną jest transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu.

Dzięki temu już od 17 lat dostarczamy renomowanym koncernom farmaceutycznym
profesjonalnych usług w takich obszarach jak badania rynku, IT, analizy statystyczne oraz konsulting.

Zobacz więcej ofert

Zadzwoń do nas Napisz