Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL

Zgodnie z założeniami, do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach  tego badania ewaluacyjnego wykorzystywane są metody:

  • Analiza danych zastanych (desk research);
  • Wywiady telefoniczne (CATI) z osobami, które zakończyły udział w projekcie;
  • Wywiad indywidualny (IDI) z osobą do kontaktów roboczych/ koordynatorem projektu.
Zrealizowane przez naszą firmę badania ewaluacyjne w ramach priorytetu 6.1.3: ewaluacje 6.1.3

Zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt mailowy: biuro@biostat.com.pl lub telefoniczny: 32 42 21 707.

Oferta (w formacie pdf): Badania ewaluacyjne 6.1.3.

Zadzwoń do nas Napisz