Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego standardu wychodzenia z bezdomności”

Oferujemy realizację dwuetapowego badania ewaluacyjnego związanego z realizacją Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i testowaniem Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z bezdomności w Projekcie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu ewaluacji zawartego w „Metodologii ewaluacji w ramach Audytu Naukowego”.

Szczegóły w ofercie.

Zadzwoń do nas Napisz