Opinia o innowacyjności
- CBR Biostat

BioStat CBR

Opinia o Innowacyjności
– CBR Biostat

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Należymy do wąskiego grona podmiotów, które uprawnione są do wydania Opinii o Innowacyjności. Wydanie opinii poprzedzone jest analizą opartą o standardy w zakresie konceptualizacji i pomiaru innowacji zebrane w Podręczniku Oslo opracowanym przez ekspertów OECD i Eurostat (Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation).

Czym jest innowacja?

Najprościej rzecz biorąc innowacja to wdrożony, zastosowany wynalazek. Wdrożenie jest kluczowe dla uznania nowatorskiego pomysłu za innowację. Ze względu na element wdrożenia, za podmioty o największej zdolności innowacyjnej uznaje się powszechnie przedsiębiorstwa, nie może więc dziwić, że w Podręczniku Oslo najwięcej miejsca poświecono innowacjom biznesowym – produktom lub procesom nowym z punktu widzenia wdrażającego je przedsiębiorstwa.

Jak sfinansować innowację?

Jak sfinansować innowację?

Przygotowany do wdrożenia pomysł można sfinansować ze środków własnych. Praktyka pokazuje jednak, że wiele podmiotów z sektora MŚP decyduje się na finansowanie ze źródeł zewnętrznych ze względu na niski wymagany wkład własny. Począwszy od roku 2020 środki na wdrożenie innowacji będzie można pozyskać przede wszystkim z:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
  • Programu Ramowy Horyzont 2020,
  • Funduszy Norweskich.
Jak zwiększyć swoje szanse

Jak zwiększyć swoje szanse
w procedurze konkursowej?

Twój wniosek może zostać oceniony wyżej od konkurencji, jeśli dołączysz do niego Opinię o Innowacyjności. Niezależna Opinia o Innowacyjności jest coraz częściej wymagana podczas ubiegania się o środki zewnętrzne na wdrożenie innowacji. Niejednokrotnie jako załącznik do wniosku wymaga się Opinii sporządzonej wg ustalonego wzoru. Jako dokument obligatoryjny lub fakultatywny zdecydowanie zwiększa szanse powodzenia podczas ubiegania się o dotację z Funduszy Europejskich.

Jest również pomocna podczas starań o:

  • kredyt technologiczny,
  • ulgę technologiczną,
  • preferencyjną pożyczkę,
  • wsparcie inwestorskie.

Jak uzyskać Opinię o Innowacyjności?

Opinię o Innowacyjności można uzyskać za pośrednictwem wąskiego grona podmiotów, które w sposób ciągły prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe. Do tego grona należy Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) BioStat®. Przygotowanie Opinii trwa około 10 dni, stąd warto odpowiednio wcześniej sformułować prośbę o jej przygotowanie. Przygotowanie Opinii możliwe jest po dostarczeniu kompletu dokumentacji dotyczącej planowanej innowacji.

Jaki jest koszt Opinii o innowacyjności?

Koszt opracowania uzalezniony jest od specyfiki oraz stopnia skomplikowania innowacji.
Najczęściej jest to koszt od 3-4 tyś zł - ale koszty te mogą sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych.

Zapraszamy do kontaktu. mail: biuro@biostat.com.pl

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie są korzyści z innowacyjności dla firm?
Korzyści z innowacyjności to zwiększona konkurencyjność, zdolność do rozwoju nowych źródeł przychodów, poprawa efektywności operacyjnej, zdobywanie nowych rynków i zwiększanie wartości firmy.
 
Jakie są wyzwania związane z oceną innowacyjności?
Wyzwania związane z oceną innowacyjności to m.in. trudność w pomiarze efektów długoterminowych innowacji, brak standardowych mierników oraz konieczność uwzględnienia zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 
Jak można zwiększyć innowacyjność w organizacji?
Zwiększenie innowacyjności w organizacji wymaga stworzenia odpowiedniego klimatu, zachęcania do współpracy i kreatywności, inwestowania w badania i rozwój, a także reagowania na feedback i sugestie pracowników.
 
Zadzwoń do nas Napisz